Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 20 januari 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Regeling van de werkzaamheden
 3.Activiteitenprogramma van het Nederlandse voorzitterschap (debat)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 5.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 6.Regeling van de werkzaamheden
 7.Stemmingen
  7.1.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (stemming)
  7.2.Het vermoeden van onschuld en het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (stemming)
  7.3.Persoonlijke beschermingsmiddelen (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (stemming)
  7.4.Gastoestellen (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (stemming)
  7.5.Kabelbaaninstallaties (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (stemming)
  7.6.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B8-0044/2016) (stemming)
  7.7.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding betreft (DEA) (B8-0067/2016) (stemming)
  7.8.Vredesproces in Colombia (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Letland (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Het vermoeden van onschuld en het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Persoonlijke beschermingsmiddelen (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Gastoestellen (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Kabelbaaninstallaties (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (B8-0044/2016)
  8.7.Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding betreft (DEA) (B8-0067/2016)
  8.8.Vredesproces in Colombia (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.COP 21 (debat)
 12.Humanitaire situatie in Jemen (debat)
 13.Situatie in het zuidoosten van Turkije (debat)
 14.Associatieovereenkomsten/Diepgaande en omvattende vrijhandelsakkoorden met Georgië, Moldavië en Oekraïne (debat)
 15.Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de EU en Kosovo (debat)
 16.Systematische massamoord op religieuze minderheden door IS (debat)
 17.Clausule inzake wederzijdse verdediging (artikel 42, lid 7, VEU) (debat)
 18.Prioriteiten van de EU voor de UNHRC-zittingen in 2016 (debat)
 19.Ingekomen stukken: zie notulen
 20.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2298 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7626 kb)
Juridische mededeling