Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 20 stycznia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Porządek obrad
 3.Program działań prezydencji holenderskiej (debata)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 5.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 6.Porządek obrad
 7.Głosowanie
  7.1.Uruchomienie na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (głosowanie)
  7.2.Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (głosowanie)
  7.3.Środki ochrony indywidualnej (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (głosowanie)
  7.4.Urządzenia spalające paliwa gazowe (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (głosowanie)
  7.5.Urządzenia kolei linowych (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (głosowanie)
  7.6.Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie planu ogólnych preferencji taryfowych (B8-0044/2016) (głosowanie)
  7.7.Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (B8-0067/2016) (głosowanie)
  7.8.Proces pokojowy w Kolumbii (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Uruchomienie na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Środki ochrony indywidualnej (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Urządzenia spalające paliwa gazowe (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Urządzenia kolei linowych (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie planu ogólnych preferencji taryfowych (B8-0044/2016)
  8.7.Sprzeciw wobec aktu delegowanego w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (B8-0067/2016)
  8.8.Proces pokojowy w Kolumbii (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.COP 21 (debata)
 12.Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)
 13.Sytuacja na południowym wschodzie Turcji (debata)
 14.Układy o stowarzyszeniu/ pogłębione i kompleksowe umowy o wolnym handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą (debata)
 15.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE-Kosowo (debata)
 16.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (debata)
 17.Klauzula wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE) (debata)
 18.Priorytety UE na posiedzenia UNHCR w 2016 r. (debata)
 19.Składanie dokumentów: patrz protokół
 20.Przesunięcie środków: patrz protokół
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 22.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (2298 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7626 kb)
Informacja prawna