Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 20. januára 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program práce
 3.Program činnosti holandského predsedníctva (rozprava)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 5.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Program práce
 7.Hlasovanie
  7.1.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  7.2.Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (hlasovanie)
  7.3.Osobné ochranné prostriedky (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (hlasovanie)
  7.4.Spotrebiče spaľujúce plynné palivá (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (hlasovanie)
  7.5.Lanovkové zariadenia (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (hlasovanie)
  7.6.Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií (B8-0044/2016) (hlasovanie)
  7.7.Námietka voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (B8-0067/2016) (hlasovanie)
  7.8.Mierový proces v Kolumbii (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Prezumpcia neviny a právo byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Osobné ochranné prostriedky (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Spotrebiče spaľujúce plynné palivá (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Lanovkové zariadenia (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Námietka voči delegovanému aktu o systéme všeobecných colných preferencií (B8-0044/2016)
  8.7.Námietka voči delegovanému aktu o osobitných požiadavkách na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (B8-0067/2016)
  8.8.Mierový proces v Kolumbii (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.COP 21 (rozprava)
 12.Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)
 13.Situácia na juhovýchode Turecka (rozprava)
 14.Dohody o pridružení / prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou (rozprava)
 15.Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom (rozprava)
 16.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (rozprava)
 17.Doložka o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) (rozprava)
 18.Priority EÚ na zasadnutia UNHRC v roku 2016 (rozprava)
 19.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 20.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 22.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2298 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7626 kb)
Právne oznámenie