Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 20. januar 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razpored dela
 3.Program dejavnosti nizozemskega predsedstva (razprava)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 5.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Razpored dela
 7.Čas glasovanja
  7.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji (A8-0370/2015 - Claude Moraes) (glasovanje)
  7.2.Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck) (glasovanje)
  7.3.Osebna zaščitna oprema (A8-0148/2015 - Vicky Ford) (glasovanje)
  7.4.Naprave na plinasto gorivo (A8-0147/2015 - Catherine Stihler) (glasovanje)
  7.5.Žičniške naprave (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)
  7.6.Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov (B8-0044/2016) (glasovanje)
  7.7.Nasprotovanje delegiranemu aktu o posebnih zahtevah za sestavo in informacijah pri žitnih kašicah in otroški hrani (B8-0067/2016) (glasovanje)
  7.8.Mirovni proces v Kolumbiji (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil v Latviji (A8-0370/2015 - Claude Moraes)
  8.2.Domnevna nedolžnost in pravica biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (A8-0133/2015 - Nathalie Griesbeck)
  8.3.Osebna zaščitna oprema (A8-0148/2015 - Vicky Ford)
  8.4.Naprave na plinasto gorivo (A8-0147/2015 - Catherine Stihler)
  8.5.Žičniške naprave (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)
  8.6.Nasprotovanje delegiranemu aktu o shemi splošnih tarifnih preferencialov (B8-0044/2016)
  8.7.Nasprotovanje delegiranemu aktu o posebnih zahtevah za sestavo in informacijah pri žitnih kašicah in otroški hrani (B8-0067/2016)
  8.8.Mirovni proces v Kolumbiji (RC-B8-0041/2016, B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.COP 21 (razprava)
 12.Humanitarne razmere v Jemnu (razprava)
 13.Razmere na jugovzhodu Turčije (razprava)
 14.Pridružitveni sporazumi/poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino (razprava)
 15.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom (razprava)
 16.Sistematični množični poboji verskih manjšin, ki jih izvaja ISIS (razprava)
 17.Klavzula o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) (razprava)
 18.Prednostne naloge Evropske unije za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2016 (razprava)
 19.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 20.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 21.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (2298 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7626 kb)
Pravno obvestilo