Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 21. januar 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Andragender (jf. protokollen)
 4.Øget terrortrussel (forhandling)
 5.Indledning af forhandlinger om frihandelsaftaler med Australien og New Zealand (forhandling)
 6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (forhandling)
 7.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek) (afstemning)
  8.2.Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien (afstemning)
  8.3.Associeringsaftaler / vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016) (afstemning)
  8.4.Bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016) (afstemning)
  8.5.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016) (afstemning)
  8.6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo (A8-0372/2015 - Ulrike Lunacek)
  9.2.Udnævnelse af medlemmerne af undersøgelsesudvalget om emissionsmålinger i bilindustrien
  9.3.Associeringsaftaler / vidtgående og brede frihandelsaftaler med Georgien, Moldova og Ukraine (RC-B8-0068/2016, B8-0068/2016, B8-0069/2016, B8-0077/2016, B8-0078/2016, B8-0079/2016, B8-0080/2016)
  9.4.Bestemmelsen om gensidigt forsvar (artikel 42, stk. 7) (RC-B8-0043/2016, B8-0043/2016, B8-0045/2016, B8-0051/2016, B8-0057/2016, B8-0058/2016, B8-0059/2016, B8-0060/2016)
  9.5.EU's prioriteter for samlingerne i FN's Menneskerettighedsråd i 2016 (RC-B8-0050/2016, B8-0050/2016, B8-0052/2016, B8-0056/2016, B8-0063/2016, B8-0064/2016, B8-0065/2016, B8-0066/2016)
  9.6.Resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2014 (A8-0361/2015 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  12.1.EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere
  12.2.Etiopien
  12.3.Nordkorea
 13.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 14.Afstemningstid
  14.1.EU-borgere under tilbageholdelse i Indien, navnlig italienske, estiske og britiske statsborgere (B8-0081/2016, B8-0084/2016, RC-B8-0085/2016, B8-0085/2016, B8-0090/2016, B8-0093/2016, B8-0096/2016, B8-0099/2016)
  14.2.Etiopien (RC-B8-0082/2016, B8-0082/2016, B8-0086/2016, B8-0087/2016, B8-0091/2016, B8-0095/2016, B8-0100/2016, B8-0121/2016)
  14.3.Nordkorea (RC-B8-0083/2016, B8-0083/2016, B8-0088/2016, B8-0089/2016, B8-0092/2016, B8-0094/2016, B8-0097/2016, B8-0098/2016)
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (1745 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5601 kb)
Juridisk meddelelse