Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Rasprave
Utorak, 2. veljače 2016. - Strasbourg Revidirano izdanje

Sporazum o suradnji između Eurojusta i Ukrajine (A8-0007/2016 - Sylvia-Yvonne Kaufmann)
MPphoto
 
 

  Andrej Plenković (PPE), napisan. – U potpunosti podržavam izvješće Sylvije-Yvonne Kaufmann o nacrtu provedbene odluke Vijeća kojom se Eurojustu odobrava sklapanje Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Ukrajine. Suradnja između Eurojusta i Ukrajine od značajne je važnosti, posebice u pogledu brobe protiv ozbiljnog kriminala i korupcije.

Sporazum o suradnji upravo potiče takvu vrstu suradnje i sadrži detaljne provizije o operativnoj suradnji između Eurojusta i Ukrajine, kao što je premještaj ukrajinskog časnika za vezu u Eurojust i razmjena podataka. Članak 26.a stavak 2. Odluke o Eurojustu nalaže da Vijeće mora odobriti takve sporazume s trećim državama ili međunarodnim organizacijama. Članak 39. stavak 1. (pred)Lisabonske verzije Sporazuma o Europskoj uniji kaže da Parlament mora biti savjetovan u vezi takvog odobrenja.

Operativna potreba Eurojusta da surađuje s Ukrajinom kako bi se borio protiv transnacionalnog kriminala i osnažio pravosudnu suradnju u Europi je jasna. Slijedom navedenog, slažem se sa spomenutim izvješćem.

 
Pravna napomena