Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 3. února 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 4.Převod prostředků: viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. února 2016 (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Nigérie
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházen (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (hlasování)
  8.2.Dohoda o přidružení EU-Gruzie: dočasné pozastavení celních preferencí (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (hlasování)
  8.3.Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011 (B8-0168/2016) (hlasování)
  8.4.Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů FG72 (B8-0133/2016) (hlasování)
  8.5.Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016) (hlasování)
  8.6.Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů MON 87705 x MON 8978 (B8-0135/2016) (hlasování)
  8.7.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (B8-0040/2016) (hlasování)
  8.8.Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (hlasování)
  8.9.Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Dohoda o přidružení EU-Moldavsko: ochranná doložka a mechanismus proti obcházení (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Dohoda o přidružení EU-Gruzie: dočasné pozastavení celních preferencí (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Ratifikace Marrákešské smlouvy na základě obdržených peticí, zejména petice 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů FG72 (B8-0133/2016)
  9.5.Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů MON 87708 x MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Námitka podle článku 106: Povolení geneticky modifikovaných sójových bobů MON 87705 x MON 8978 (B8-0135/2016)
  9.7.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: emise z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Jednání o dohodě o obchodu se službami (TISA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Nová strategie pro rovnost žen a mužů a práva žen po roce 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Zpráva o pokroku Srbska za rok 2015 (rozprava)
 13.Evropský integrační process Kosova (rozprava)
 14.Volební proces na Haiti (rozprava)
 15.Situace v Libyi (rozprava)
 16.Situace ve Venezuele (rozprava)
 17.Úmluva OSN o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem na základě smlouvy (rozprava)
 18.Ukončení sexuálního obtěžování a násilí páchaného na ženách na veřejných místech (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2975 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (9883 kb)
Právní upozornění