Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 18 και 19 Φεβρουαρίου 2016 (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Νιγηρία
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγηση (A8-0364/2015 - Helmut Scholz) (ψηφοφορία)
  8.2.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis) (ψηφοφορία)
  8.3.Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011 (B8-0168/2016) (ψηφοφορία)
  8.4.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72 (B8-0133/2016) (ψηφοφορία)
  8.5.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016) (ψηφοφορία)
  8.6.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016) (ψηφοφορία)
  8.7.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (B8-0040/2016) (ψηφοφορία)
  8.8.Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding) (ψηφοφορία)
  8.9.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας: ρήτρες διασφάλισης και μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης (A8-0364/2015 Helmut Scholz)
  9.2.Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας: μηχανισμός κατά της καταστρατήγησης (A8-0365/2015 - Gabrielius Landsbergis)
  9.3.Επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές, βάσει των αναφορών που ελήφθησαν, ιδίως της αναφοράς 924/2011 (B8-0168/2016)
  9.4.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας FG 72 (B8-0133/2016)
  9.5.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87708 × MON 89788 (B8-0134/2016)
  9.6.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106: Έγκριση της διάθεσης στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας MON 87705 × MON 89788 (B8-0135/2016)
  9.7.Διατύπωση αντιρρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (B8-0040/2016)
  9.8.Διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (A8-0009/2016 - Viviane Reding)
  9.9.Νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για την περίοδο μετά το 2015 (B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έκθεση προόδου του 2015 για τη Σερβία (συζήτηση)
 13.Διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης του Κοσσυφοπεδίου (συζήτηση)
 14.Εκλογική διαδικασία στην Αϊτή (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 17.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διαφάνεια στη διαιτητική επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών βάσει Συνθήκης (συζήτηση)
 18.Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά των γυναικών σε δημόσιους χώρους (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2975 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (9883 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου