Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 4 lutego 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sytuacja humanitarna w Jemenie (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 3.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 4.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 5.Regiony wyspiarskie (debata)
 6.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (debata)
 7.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  7.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich
  7.2.Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana
  7.3.Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu
 8.Głosowanie
  8.1.Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich (RC-B8-0173/2016, B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016) (głosowanie)
  8.2.Bahrajn: sprawa Mohammeda Ramadana (RC-B8-0174/2016, B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016)
  8.3.Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu (RC-B8-0175/2016, B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016)
  8.4.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (B8-0166/2016) (głosowanie)
  8.5.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B8-0167/2016) (głosowanie)
  8.6.Sytuacja w Libii (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016) (głosowanie)
  8.7.Regiony wyspiarskie (B8-0165/2016) (głosowanie)
  8.8.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (B8-0171/2016) (głosowanie)
  8.9.Sytuacja humanitarna w Jemenie (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (głosowanie)
  8.10.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Sprawozdanie z postępów Serbii w 2015 r. (B8-0166/2016)
  9.2.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (B8-0167/2016)
  9.3.Sytuacja w Libii (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)
  9.4.Regiony wyspiarskie (B8-0165/2016)
  9.5.Rola władz lokalnych i regionalnych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (B8-0171/2016)
  9.6.Sytuacja humanitarna w Jemenie (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
  9.7.Systematyczne masowe mordy ISIS na mniejszościach religijnych (RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 12.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu : Patrz protokól
 13.Infrastruktura kolejowa i usługi publiczne w makroregionie Dunaju i makroregionie adriatyckim (debata)
 14.Wprowadzenie kompatybilnych systemów rejestracji zwierząt domowych we wszystkich państwach członkowskich (debata)
 15.Składanie dokumentów: patrz protokół
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 18.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 19.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (1952 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6123 kb)
Informacja prawna