Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 4. februára 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Humanitárna situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Podmienky ostrovnej povahy (rozprava)
 6.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (rozprava)
 7.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov
  7.2.Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána
  7.3.Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu
 8.Hlasovanie
  8.1.Situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, najmä pokiaľ ide o krymských Tatárov (RC-B8-0173/2016, B8-0173/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016, B8-0190/2016) (hlasovanie)
  8.2.Bahrajn: prípad Muhammada Ramadána (RC-B8-0174/2016, B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016)
  8.3.Prípad nezvestných vydavateľov v Hongkongu (RC-B8-0175/2016, B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0185/2016, B8-0187/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-0193/2016)
  8.4.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (B8-0166/2016) (hlasovanie)
  8.5.Proces integrácie Kosova do EÚ (B8-0167/2016) (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Líbyi (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016) (hlasovanie)
  8.7.Podmienky ostrovnej povahy (B8-0165/2016) (hlasovanie)
  8.8.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (B8-0171/2016) (hlasovanie)
  8.9.Humanitárna situácia v Jemene (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (hlasovanie)
  8.10.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Správa o pokroku Srbska za rok 2015 (B8-0166/2016)
  9.2.Proces integrácie Kosova do EÚ (B8-0167/2016)
  9.3.Situácia v Líbyi (RC-B8-0146/2016, B8-0146/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016, B8-0181/2016)
  9.4.Podmienky ostrovnej povahy (B8-0165/2016)
  9.5.Úloha miestnych a regionálnych orgánov v európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) (B8-0171/2016)
  9.6.Humanitárna situácia v Jemene (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
  9.7.Systematické hromadné vyvražďovanie príslušníkov náboženských menšín Islamským štátom (RC-B8-0149/2016, B8-0149/2016, B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-0161/2016, B8-0162/2016)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 13.Železničná infraštruktúra a verejné služby v podunajskom a jadranskom makroregióne (rozprava)
 14.Zavedenie zlučiteľných systémov registrácie spoločenských zvierat v členských štátoch (rozprava)
 15.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (1952 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6123 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia