Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2016. gada 25. februāris - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 4.Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (debates)
 6.Tabakas nolīgums (PMI nolīgums) (debates)
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Atļauja Austrijai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich) (balsošana)
  7.2.EK un Sanmarīno nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu (C8-0370/2015) (balsošana)
  7.3.Horvātijas pievienošanās konvencijai par Savienības finanšu interešu aizsardzību (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský) (balsošana)
  7.4.Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker) (balsošana)
  7.5.Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez) (balsošana)
  7.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský) (balsošana)
  7.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues) (balsošana)
  7.8.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro) (balsošana)
  7.9.Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (A8-0017/2016 - Catherine Stihler) (balsošana)
  7.10.ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (B8-0255/2016) (balsošana)
  7.11.Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz) (balsošana)
  7.12.Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats (A8-0012/2016 - Notis Marias) (balsošana)
  7.13.Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (B8-0250/2016) (balsošana)
  7.14.Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016) (balsošana)
  7.15.Humanitārā situācija Jemenā (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Atļauja Austrijai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai (A8-0018/2016 - Viktor Uspaskich)
  8.2.EK un Sanmarīno nolīgums par finanšu konta informācijas automātisku apmaiņu (C8-0370/2015)
  8.3.Horvātijas pievienošanās konvencijai par Savienības finanšu interešu aizsardzību (A8-0019/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.4.Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls, darba ņēmēju piekļuve mobilitātes pakalpojumiem un turpmāka darba tirgu integrācija (A8-0224/2015 - Heinz K. Becker)
  8.5.Ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešana Tunisijas Republikai (A8-0013/2016 - Marielle de Sarnez)
  8.6.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass (A8-0029/2016 - Tomáš Zdechovský)
  8.7.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada izaugsmes pētījums (A8-0030/2016 - Maria João Rodrigues)
  8.8.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (A8-0031/2016 - Sofia Ribeiro)
  8.9.Vienotā tirgus pārvaldība 2016. gada Eiropas pusgadā (A8-0017/2016 - Catherine Stihler)
  8.10.ES un Tunisijas sarunu par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšana (B8-0255/2016)
  8.11.Eiropas Ombuda darbība 2014. gadā (A8-0020/2016 - Soledad Cabezón Ruiz)
  8.12.Eiropas Centrālās bankas 2014. gada pārskats (A8-0012/2016 - Notis Marias)
  8.13.Sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandi par brīvās tirdzniecības nolīgumu (B8-0250/2016)
  8.14.Saderīgu sistēmu ieviešana lolojumdzīvnieku reģistrēšanai dalībvalstīs (RC-B8-0251/2016, B8-0251/2016, B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016)
  8.15.Humanitārā situācija Jemenā (B8-0147/2016, RC-B8-0151/2016, B8-0151/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-0158/2016, B8-0160/2016)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 11.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 12.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 13.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (3568 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (11436 kb)
Juridisks paziņojums