Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling