Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Maandag 7 maart 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

19. Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling