Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 8. března 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání: viz zápis
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Socioekonomická situace žen v Evropě (rozprava)
 5.Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU (rozprava)
 6.Hlasování
  6.1.Zdraví zvířat (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic) (hlasování)
  6.2.Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (A8-0006/2016 - Marc Tarabella) (hlasování)
  6.3.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein) (hlasování)
  6.4.Harmonizované indexy spotřebitelských cen (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  6.5.Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (A8-0026/2016 - Benedek Jávor) (hlasování)
  6.6.Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar) (hlasování)
  6.7.Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Zdraví zvířat (A8-0041/2016 - Jasenko Selimovic)
  7.2.Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (A8-0006/2016 - Marc Tarabella)
  7.3.Přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů (A8-0023/2016 - Knut Fleckenstein)
  7.4.Harmonizované indexy spotřebitelských cen (A8-0313/2015 - Roberto Gualtieri)
  7.5.Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boji proti podvodům (A8-0026/2016 - Benedek Jávor)
  7.6.Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (A8-0034/2016 - Angelika Mlinar)
  7.7.Situace uprchlic a žadatelek o azyl v EU (A8-0024/2016 - Mary Honeyball)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 10.Situace v Sýrii (rozprava)
 11.Sdělení o provádění evropského programu pro migraci (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 13.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (rozprava)
 14.Vysílání pracovníků (rozprava)
 15.Co se rozumí sociálním ratingem AAA? (rozprava)
 16.Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení (rozprava)
 17.Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (rozprava)
 18.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2915 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (11746 kb)
Právní upozornění