Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 9. března 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 4.Převod prostředků: viz zápis
 5.Předložení dokumentů: viz zápis
 6.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 7.Příprava zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17. a 18. března 2016 a výsledky summitu EU-Turecko (rozprava)
 8.Sdělení předsednictví
 9.Členství v politických skupinách: viz zápis
 10.Změna pořadu jednání: viz zápis
 11.Hlasování
  11.1.Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (A8-0037/2016 - Laura Ferrara) (hlasování)
  11.2.Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (A8-0038/2016 - Laura Ferrara) (hlasování)
  11.3.Dohoda EU-Andorra o automatické výměně informací o finančních účtech (A8-0047/2016 - Miguel Viegas) (hlasování)
  11.4.Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri) (hlasování)
  11.5.Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici) (hlasování)
  11.6.Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (A8-0036/2016 - Jens Geier) (hlasování)
  11.7.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner) (hlasování)
  11.8.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016) (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
  12.1.Snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (A8-0037/2016 - Laura Ferrara)
  12.2.Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie (A8-0038/2016 - Laura Ferrara)
  12.3.Dohoda EU-Andorra o automatické výměně informací o finančních účtech (A8-0047/2016 - Miguel Viegas)
  12.4.Jmenování nového výkonného ředitele Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (A8-0045/2016 - Roberto Gualtieri)
  12.5.Procesní záruky pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení (A8-0020/2015 - Caterina Chinnici)
  12.6.Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III (A8-0036/2016 - Jens Geier)
  12.7.Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů (A8-0039/2016 - Danuta Maria Hübner)
  12.8.Dohoda o tabáku (dohoda PMI) (B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 14.Současná situace v Evropské unii (rozprava)
 15.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 16.Situace v Eritreji (rozprava)
 17.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2015 (rozprava)
 18.Členství ve výborech: viz zápis
 19.Zpráva o Černé Hoře za rok 2015 (rozprava)
 20.Veterinární léčivé přípravky – Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi (rozprava)
 21.Thalidomid (rozprava)
 22.Mezinárodní ochrana oznamovatelů (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 24.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2623 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (8646 kb)
Právní upozornění