Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0256(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0035/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0035/2016

Συζήτηση :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2016 - 7.6
CRE 10/03/2016 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 25/10/2018 - 13.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0088
P8_TA(2018)0420

Συζητήσεις
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.6. Χορήγηση άδειας και εποπτείας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση (A8-0035/2016 - Claudiu Ciprian Tănăsescu) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote on the legislative resolution:

 
  
MPphoto
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu, raportor. Domnule președintele, propun amânarea votului pe rezoluția legislativă conform articolului 61 al doilea paragraf, pentru a putea trece direct la negocierile interinstituționale pe baza mandatului adoptat.

 
  
MPphoto
 

  President. – That is adopted. So this matter is referred back to committee to allow the interinstitutional negotiations to begin.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου