Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Dezbateri
Joi, 10 martie 2016 - Strasbourg Ediţie revizuită

12. Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
PV
Notă juridică