Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 11. dubna 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 4.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 5.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 6.Členství v politických skupinách: viz zápis
 7.Členství ve výborech: viz zápis
 8.Postoje Rady v 1. čtení: viz zápis
 9.Opravy (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 10.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 11.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 13.Předložení dokumentů: viz zápis
 14.Plán práce
 15.Mezinárodní den Romů (rozprava)
 16.Výroční zprávy o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013 (rozprava)
 17.Námitka podle článku 106: obnovení schválení účinné látky glyfosát (rozprava)
 18.Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (krátké přednesení)
 19.Cesta k lepší regulaci jednotného trhu (krátké přednesení)
 20.Vyučování o EU ve škole (krátké přednesení)
 21.Erasmus+ a další nástroje na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (krátké přednesení)
 22.Úloha EU v rámci systému mezinárodních finančních, měnových a regulačních orgánů a institucí (krátké přednesení)
 23.Drobný pobřežní rybolov v oblastech, které jsou na rybolovu závislé (krátké přednesení)
 24.Aspekty rybolovu v rámci mezinárodní dohody o mořské biologické rozmanitosti (krátké přednesení)
 25.Vnější rozměr společné rybářské politiky, včetně dohod o rybolovu (krátké přednesení)
 26.Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 28.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání
 
Rozpravy
Revidované vydání
Právní upozornění