Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Esmaspäev, 11. aprill 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 8.Nõukogu esimese lugemise seisukohad (vt protokoll)
 9.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Tööplaan
 15.Rahvusvaheline romade päev (arutelu)
 16.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (arutelu)
 17.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (arutelu)
 18.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (lühiettekanne)
 19.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (lühiettekanne)
 20.ELi käsitlev õpe koolides (lühiettekanne)
 21.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (lühiettekanne)
 22.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (lühiettekanne)
 23.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (lühiettekanne)
 24.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (lühiettekanne)
 25.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (lühiettekanne)
 26.Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusalane teave