Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 11 april 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van het voorzitterschap
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Samenstelling fracties: zie notulen
 7.Samenstelling commissies: zie notulen
 8.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 9.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 10.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 11.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Internationale Roma-dag (debat)
 16.Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (debat)
 17.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (debat)
 18.Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (korte presentatie)
 19.Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (korte presentatie)
 20.Leren over de EU op school (korte presentatie)
 21.Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (korte presentatie)
 22.De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (korte presentatie)
 23.Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (korte presentatie)
 24.Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (korte presentatie)
 25.Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (korte presentatie)
 26.Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)
 27.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 28.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave
 
Debatten
Herziene uitgave
Juridische mededeling