Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Pondelok, 11. apríla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 4.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 8.Pozície Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 9.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Program práce
 15.Medzinárodný deň Rómov (rozprava)
 16.Výročné správy za roky 2012 – 2013 o subsidiarite a proporcionalite (rozprava)
 17.Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (rozprava)
 18.Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (stručná prezentácia)
 19.Cesta k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (stručná prezentácia)
 20.Získavanie vedomostí o EÚ v škole (stručná prezentácia)
 21.Program Erasmus+ a ďalšie nástroje na posilnenie mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (stručná prezentácia)
 22.Úloha EÚ v rámci medzinárodných finančných, menových a regulačných inštitúcií a orgánov (stručná prezentácia)
 23.Malý pobrežný rybolov v oblastiach, ktoré závisia od rybolovu (stručná prezentácia)
 24.Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve: aspekty rybolovu (stručná prezentácia)
 25.Vonkajší rozmer SRP vrátane rybárskych dohôd (stručná prezentácia)
 26.Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie
 
Rozpravy
Revidované vydanie
Právne oznámenie