Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 11. april 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 4.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 6.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 7.Sestava odborov: gl. zapisnik
 8.Stališča Sveta v prvi obravnavi: gl. zapisnik
 9.Popravki (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 13.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 14.Razpored dela
 15.Mednarodni dan Romov (razprava)
 16.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (razprava)
 17.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (razprava)
 18.Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (kratka predstavitev)
 19.Boljšim predpisom enotnega trga naproti (kratka predstavitev)
 20.Učenje o EU v šolah (kratka predstavitev)
 21.Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (kratka predstavitev)
 22.Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (kratka predstavitev)
 23.Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova (kratka predstavitev)
 24.Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova (kratka predstavitev)
 25.Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (kratka predstavitev)
 26.Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)
 27.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 28.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo