Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

12. Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 105.6 och 106.4 d i arbetsordningen): se protokollet
Anföranden på video
PV
Rättsligt meddelande