Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 13 april 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (B8-0439/2016)
MPphoto
 
 

  Mark Demesmaeker (ECR), schriftelijk. ‒ Ik heb de resolutie waarin wordt gevraagd om verlenging van de licentie van de actieve stof glyfosaat met 7 jaar, niet gesteund. Over het hete hangijzer in dit dossier, namelijk de vraag of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, bestaat momenteel immers geen wetenschappelijke consensus. Het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) komen tot verschillende conclusies. Het valt ook niet uit te sluiten dat glyfosaat hormoonverstorende eigenschappen heeft.

Daarom pleit ik voor meer onderzoek waarbij de rol van de zogeheten co-formulanten of hulpstoffen grondig wordt beoordeeld. Bij deze hulpstoffen ligt immers een belangrijke verklaring voor de wetenschappelijke onenigheid. Waar EFSA in haar analyse focust op de actieve stof glyfosaat (in overeenstemming met zijn opdracht), heeft IARC ook hulpstoffen geanalyseerd. De uitgangspunten van de risicoanalyses zijn dus verschillend. Iedereen weet dat men geen appels met peren kan vergelijken. Ook de Europese Commissie lijkt dat te beseffen: waarom zou de Commissie anders de mogelijke verlenging van de licentie voor glyfosaat koppelen aan een verbod op tallowamine als co-formulant?

Meer onderzoek en meer transparantie dringen zich op om de vele onzekerheden in dit dossier in het belang van volksgezondheid en milieu weg te nemen.

 
Juridische mededeling