Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

4. Situácia v Poľsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie