Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5. Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Μαρτίου 2016 και αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Τουρκία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Erklärungen des Europäischen Rates und der Kommission zu den Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 17. und 18. März 2016 und zu den Ergebnissen des Gipfeltreffens EU-Türkei (2016/2546(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. Mr President, on 19 January I said here in the European Parliament that the EU had no more than two months to save the Schengen zone and that the March European Council would be the last moment to see if our strategy worked. If it did not we would face grave consequences, such as the collapse of Schengen. We have used these two months as best we could. In this time I called two summits, dedicated almost exclusively to this issue.

On 7 March the European Council took three important decisions. The first one concerned the ending of the ‘wave-through’ approach, which meant bringing the flow of irregular migrants along the Western Balkans route to a close. This decision was based on the assumption that a European solution without respect for European law and, above all, without respect for the Schengen borders code is not possible.

The second decision was on a massive increase of humanitarian aid to Greece. We set up a new emergency instrument to allow EUR 300 million to be sent this year, firstly to Greece but also to other Member States overwhelmed by the refugee crisis. We also offered further assistance in order to manage the external border in Greece, including the borders with the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania, not to mention other forms of support from Member States.

The third decision concerned sending back migrants from Greece to Turkey – those migrants who are not in need of international protection. Leaders also welcomed the presence of NATO in the Aegean to enhance intelligence and surveillance activities, while Turkey agreed to take back all irregular migrants apprehended in Turkish waters.

At our first Council in March, I was also asked by leaders to take forward new proposals made by Turkey and work out a common European position, with a view to reaching an agreement later that month. That agreement was finally reached at the European Council on 18 March. We agreed that, as from 20 March, all irregular migrants coming from Turkey to Greek islands would be returned to Turkey. Implementation would be phased in gradually and based on the so-called one-for-one principle. This is what has begun to happen.

For me, the two key elements of the agreement were first, to guarantee compliance with all EU and international laws by ensuring that each and every migrant arriving in Europe would be treated individually. This included the respect for the principle of non-refoulement and excluded any kind of collective expulsions. The Commission gave a positive assessment of the legality of the agreement, and I want to express my thanks to Jean-Claude and his team for their work and contribution.

Second, as regards accession talks, we took on board Cypriot concerns. The approach to this issue was, to my mind, a test of Europe’s solidarity towards one of its Member States, and Europe passed this test. On the one hand, some were tempted to force Cyprus to make huge concessions. It is quite understandable. But I maintained from the start that we could not sacrifice the most fundamental interests of a Member State, in this case Cyprus, on the altar of a migration deal with Turkey.

We are aware of all the tasks and difficulties in resolving this crisis. From the beginning I have thought it is a dangerous illusion to believe that there exists an ideal and 100%-effective solution. I want to say to all the seekers of the political Holy Grail: you will never find it. Convenient and easy solutions are hard to find in politics, and in this case they are virtually impossible. What we are faced with is a perpetual, tenuous and multi-dimensional effort. In fact, something like a never-ending story.

The solutions we are putting into practice are not ideal and will not end our work. Also, the deal with Turkey is not perfect and we are fully aware of its risks and weaknesses. We did everything we could to ensure that the agreement respects human dignity, but I am conscious of the fact that everything depends on how it will be implemented. The deal with Turkey and closing the Western Balkans route raised doubts of an ethical and also a legal – as in the case of Turkey – nature. I share some of these doubts too. They can only be dispelled by putting the solutions as they were agreed into practice in every detail.

While taking into account all the above-mentioned doubts and even sharing some of them, I would like to recall that the main goal we decided on was to stem irregular migration to Europe. As I have frequently said, without this, and without restoring control over European migration policy, we would be unable to prevent political catastrophes. Here I mean the collapse of Schengen; the loss of control over our external borders, with all its implications for our security; political chaos in the EU; a widespread feeling of insecurity and, ultimately, the triumph of populism and extremism. Today, everyone has finally understood how high the stakes were, and how high they still continue to be.

We need to realise that external circumstances will not work to our advantage. We have heard so many times that the only way to stem irregular migration is by solving the root causes of this crisis, namely by stabilising the world around us. I want to state very clearly that this had too often sounded like an alibi not to do anything at all here in Europe.

I hope we will finally understand that Europe does not hold golden keys in its hands to help solve all the problems of this world. Let me say more. We were so preoccupied with looking for the key to save the world that for a time we lost the key to solve our own problems. This crisis has eventually shown that we must regain our feeling of responsibility for ourselves before we turn to repairing the world around us. In the two months when we concentrated on what we should do in our own backyard, we managed to achieve results.

Those results were possible even though we have not resolved the root causes of migration, like hunger and poverty in sub-Saharan Africa, war in Syria and destabilisation in all regions, from Libya to Afghanistan. Not only have we not solved all those crises, but new ones have appeared, such as tensions between Turkey and Russia, fighting in Nagorno-Karabakh and dozens of terrorist attacks across many regions. It is not humanly possible to resolve all of them with a short-term perspective.

Obviously, no one has the right to ignore the root causes of migration, as it is a challenge not only for Europe but also for the whole global community. Therefore we will work hard on our plan to address the migration crisis, which we are going to present at the G7 Summit in Japan and the G20 Summit in China. Our aim should be to increase the socioeconomic development of the affected regions, notably in terms of education, health care, labour conditions, infrastructure and trade.

Let us not forget, however, that dealing with the root causes will be a constant and long-term effort. What is even worse, we must work with no guarantee of complete success, because it does not depend on our actions alone. That is why we must be effective first and foremost where almost everything depends on us, namely managing the crisis on European soil.

Acting in this spirit, we must remember that the Balkan route is not the only one, and that other countries will also expect our cooperation and solidarity, not only Greece and Bulgaria. I have in mind here the Central Mediterranean route. The numbers of would-be migrants in Libya are alarming. This means that we must be prepared to help and show solidarity to Malta and Italy, should they request it. It will not be possible to simply copy the solutions we have applied in the Balkans, not least because Libya is not Turkey. As regards the Balkan route, we undertook action much too late, which resulted among other things in the temporary closure of the borders inside the eurozone. This is why our full cooperation with Italy and Malta today is a condition for avoiding this scenario in the future.

For far too long Europe was divided into advocates of security and advocates of openness. Today we are finally building a synthesis of those two great needs: the need for security at our borders and the need for openness and tolerance. This is perhaps the biggest success of recent months. This synthesis will be one of the main battlefields of the future Europe, and it demands further actions.

Let us not be afraid of this tension. In the critical moments of its history, Europe was victorious only when it coped with those two challenges simultaneously. To be true Europeans we need to remain open and tolerant yet at the same time tough and effective. Tensions are something natural, and the European phenomenon was the ability to transform them into positive energy. This phenomenon needs to be preserved.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Juncker, président de la Commission. Monsieur le Président du Conseil européen, Mesdames et Messieurs les députés, une violence fanatique aveugle, voilà ce que des milliers de réfugiés connaissent au quotidien en Syrie ou ailleurs, et cherchent à fuir. En tentant d'atteindre l'Europe, ils tombent très souvent aux mains de trafiquants qui, avec une mise de départ modeste – de quoi investir dans des embarcations de fortune – engendrent des chiffres d'affaires faramineux de trois à six milliards d'euros pour la seule année 2015.

C'est cet abject trafic d'êtres humains que nous souhaitons remplacer par des déplacements de demandeurs d'asile contrôlés et légaux. C'est l'intention de l'accord conclu le 18 mars entre l'Union européenne et la Turquie, que nous avons commencé à mettre en œuvre. Soit vous acceptez que les trafiquants et les criminels fassent la loi en mer Égée, soit vous acceptez le bien-fondé de la démarche de l'accord définissant les relations en matière de réfugiés entre l'Union européenne et la Turquie. Bien sûr, ce n'est pas facile. J'ai dit depuis le début qu'il s'agirait d'une tâche herculéenne, et c'est effectivement le cas. Sa mise en œuvre pratique relève de la responsabilité des autorités grecques et des autorités turques, mais sa réussite dépend de nous tous.

La Commission est sur place avec son coordinateur, M. Maarten Verwey, qui travaille en étroite coopération avec les agences européennes ainsi qu'avec les autorités grecques et turques pour les aider dans la mise en œuvre pratique de cet accord, en veillant attentivement au plein respect du droit européen et international.

À ce jour, depuis le 4 avril, date de la mise en application de l'accord, 325 migrants irréguliers ont été relocalisés de Grèce en Turquie et 79 réfugiés syriens ont été réinstallés de Turquie vers l'Europe. Ce n'est qu'un début et chacun, non seulement la Grèce et la Turquie, mais aussi chaque État membre, doit se montrer à la hauteur des engagements pris pour mener à bien ce processus de retour et de réinstallation.

Unsere Verantwortung für die Flüchtlinge, Herr Präsident, hört natürlich nicht an der Außengrenze auf. Ausgangspunkt des Aktionsplans mit der Türkei ist ja, dass wir zusammenstehen, um den Menschen auf der Flucht ein menschenwürdiges Leben und eine Zukunftsperspektive zu bieten. Deshalb ist auch die Drei-Milliarden-Fazilität so wichtig. Und es ist richtig und wichtig, dass wir sie bis Ende 2018 noch einmal um drei weitere Milliarden aufstocken. Schließlich fließt das Geld ja nicht an die Türkei, wie ich wahrheitswidrig oft lesen muss, sondern das Geld kommt den Flüchtlingen zugute, die Zuflucht vor Regen und Kälte suchen, die Essen benötigen und deren Kinder zur Schule gehen müssen, weil diese Kinder ein Recht auf Zukunft haben.

Genau deshalb sind wir dabei, die ersten Projekte im Rahmen der Drei-Milliarden Euro-Fazilität freizugeben. So wenden wir 55 Millionen Euro auf, damit zusätzlich 110 000 Kinder Zugang zu Schule erhalten. Dazu kommen weitere 40 Millionen Euro für humanitäre Hilfe durch das Welternährungsprogramm. Damit können 735 000 syrische Flüchtlinge mit Nahrung versorgt werden. Weitere Projekte sind in Vorbereitung und sind unterwegs.

Ich werde oft gefragt – wahrscheinlich auch hier –, ob die Türkei überhaupt ein verlässlicher Partner sei. Natürlich – und das will ich überhaupt nicht verschweigen – gibt es Themen, mehr als nur eines, bei denen die Türkei und die Europäische Union höchst unterschiedlicher Auffassung und Meinung sind. Eines ist für mich aber ganz klar: So sehr wir die Zusammenarbeit für die Flüchtlinge schätzen, so unverändert ist unsere Haltung in anderen Fragen, wenn es etwa um Grundwerte wie den der Pressefreiheit geht. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, dass ein deutscher Botschafter wegen eines zugegebenermaßen unmöglichen satirischen Liedes einbestellt wird.

(Beifall)

Das bringt die Türkei nicht näher an uns heran, sondern entfernt uns voneinander. Die Partnerschaft mit der Türkei öffnet aber auch diesbezüglich manche Möglichkeit. Denn im Dialog lassen sich die Grundfragen, die uns am Herzen liegen – und der Türkei hoffentlich auch –, besser ansprechen als aus frostiger Distanz. Und wenn sich die Türkei in den Beitrittsverhandlungen auf uns zubewegt, dann kann ich das nur begrüßen. Ich möchte das eines Tages auch begrüßen können.

Von allen Lösungen, die wir haben, ist die Zusammenarbeit mit der Türkei also die beste, alleine schon, weil eine Grenze immer zwei Seiten hat und sie immer besser mit als gegen einen Nachbarn zu schützen ist.

Wir müssen uns auch einer weiteren Tatsache bewusst sein: Die Türkei allein nimmt fast drei Millionen Flüchtlinge auf – mehr als jedes andere Land in der Welt und mehr als wir Europäer zusammen. Es ist deshalb unsere Verantwortung, unsere türkischen Nachbarn mit dieser Verantwortung nicht alleinzulassen. Dies ist eine Frage der Solidarität. Wenn wir untereinander schon nur zu bedingter Solidarität fähig sind, dann sollten wir denen gegenüber, die die Hauptlast tragen, zu unbedingter Solidarität fähig sein.

(Beifall)

Solidarity is our guiding light as we prepare to reform our common European asylum system. We know the weak points in our current system, and smugglers know them too. They have exploited the patchwork of national rules to make a fortune from human suffering.

Last week the Commission published the options for reform. We need to do three things above all. First, we need to make clear which Member State is responsible for treating an asylum request. This is the foundation of our common asylum system. It must be clear, it must be feasible and it must be sustainable, even in times of crisis. Second, we need to ensure that every man, woman and child receives humane and equal treatment, wherever they are. This requires that we fully harmonise our asylum procedures. Third, we need to ensure that every asylum seeker remains in the country where he or she has been assigned. This is the only way to maintain order. It is the only way to ensure that refugees can enjoy their rights while respecting their obligations.

One principle above all will shape our reform: solidarity once again. We cannot abandon any Member State to face a crisis alone. A country’s place on the map should not decide its share of the work.

I want our asylum system to be the best in the world, and I want this House to help us to build it. You have an opportunity to provide guidance before we publish our proposal next month. I urge you today: share your ideas with us.

Ich bin sehr zufrieden darüber, dass der Europäische Rat vom 18. März die Kommissionsstrategie für Wachstum und Beschäftigung gutgeheißen hat – dieses tugendhafte Dreieck zwischen Investitionen, Strukturreformen und Gesundung der öffentlichen Finanzen. Diese Strategie wenden wir an, und diese Strategie bringt erste Ergebnisse. Die globale wirtschaftliche Lage der Europäischen Union bleibt fragil, das Wachstum bleibt ungenügend, und wir haben immer noch 22 Millionen arbeitslose Europäer. Und solange wir 22 Millionen Menschen ohne Arbeit haben, so lange kann man das Ende der Krise nicht dekretieren.

Einen Tag vor dem Europäischen Rat hat die Kommission ihre Strategie in Sachen Stahlindustrie festgelegt. Ich möchte nachdrücklich dafür plädieren, dass wir die Probleme der europäischen Stahlindustrie ernst nehmen. Die Stahlindustrie ist nicht irgendeine Industrie. Die Stahlindustrie hat aufgehört, eine Schwerindustrie zu sein. Die Stahlindustrie ist der Ort zukunftsorientierter Spitzentechnologie. Die Stahlarbeiter sind keine Eisenträger, sondern hochqualifizierte Fachkräfte, und diese Fachkräfte in Europa verdienen unsere uneingeschränkte Unterstützung.

(Beifall)

Deshalb müssen wir mit aller Energie gegen unfaire Handelspraktiken vorgehen. Deshalb müssen wir uns mit den Ursachen der globalen, weltweiten Stahlüberproduktion beschäftigen. Deshalb müssen wir in Zukunftstechnologien investieren, und deshalb müssen wir in die Menschen investieren, die in der Stahlindustrie arbeiten. Es gibt in Europa 360 000 Stahlarbeiter, aber der indirekte Stahlbereich ist um ein Vielfaches größer. Diese Arbeitsplätze müssen in Europa erhalten bleiben, das ist unsere vordringliche Aufgabe in der Industriepolitik.

(Beifall)

Free trade should be fair trade. We are now investigating steel products from China to determine whether they were dumped on the market, and we will take other measures if necessary. The European Council agreed the measures the Commission has taken in relation to agriculture. This is an important dimension of our common undertaking.

Last week the Commission published a VAT action plan giving our Member States more flexibility to set VAT rates in line with their priorities. In a time of upheaval the Commission continues to defend European interests, driving forward solutions and building bridges. This is our job – to provide stability – and this is how we plan to continue.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, im Namen der PPE-Fraktion. Meine Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen! Monatelang sind wir hier im Europäischen Parlament zusammengekommen und haben den Rat kritisiert für die Uneinigkeit, für den Streit, den wir dort erlebt haben. Deswegen möchte ich zunächst danke sagen, dass es gelungen ist, in der Sitzung vor Ostern einen gemeinsamen Weg mit der Türkei zu beschreiben, die Migrationsfragen auf der Balkanroute gemeinsam zu lösen. Erstmals ist es Europa – den europäischen Staats- und Regierungschefs – gelungen, eine gemeinsame Antwort zu geben. Ich möchte in diesem Zusammenhang ausdrücklich dem Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, dafür danken. Es ist sein Erfolg, dass es gelungen ist, die verschiedenen Interessen zusammenzubringen und einen gemeinsamen Weg zu finden. Danke dafür!

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Antwort ist mit der Türkei gefunden worden. Es gibt nur einen Weg gemeinsam. Wir haben Respekt und durchaus auch Anerkennung für die Leistungen, die die Türkei praktiziert. Fast drei Millionen Menschen bereits im Land, die bekommen jetzt Arbeitserlaubnisse. Die Rückführung von illegalen Migranten funktioniert jetzt. Wir nehmen den Kampf gegen die Schlepper gemeinsam auf – das ist die erste wichtige Botschaft. Wir setzen Recht und Ordnung bei den Migrationsströmen wieder um. Und das Gleiche, was wir dort bei der Balkanroute jetzt machen, müssen wir, Herr Präsident, auch für die Mittelmeerroute ins Auge fassen – Sie haben es angesprochen.

Ich bin überrascht über die Fragen, die jetzt bei der Rechtsordnung aufkommen, dass die Fragen rechtswidrig sind, vor allem von den kommunistischen Fraktionen. Ich wundere mich, weil Herr Tsipras – einer der kommunistischen Vertreter – ja beim Rat mit am Tisch saß und in Griechenland jetzt die Gesetze beschlossen worden sind. Ich gehe davon aus, dass Tsipras Recht ordentlich umsetzt. Wenn also die Linken das jetzt kritisieren, sollte man zunächst in Griechenland die Fragen stellen. Das Gleiche gilt für den Kollegen Verhofstadt, der das diskutiert, weil ja auch seine beiden Kollegen – Rutte als Ratspräsident und auch Michel als liberaler Premierminister – dies alles bestätigt haben. Ich hoffe, dass die liberale Fraktion auch zu diesen Beschlüssen steht, wenn ihre Regierungschefs das im Rat entsprechend umsetzen.

Das Zweite: Europa braucht sichere Grenzen, aber Europa ist keine Festung. Wir stehen dazu, dass wir legale Wege nach Europa brauchen, um Menschen, die in Not sind, auch in Europa unterzubringen. Auch die Aspekte der Entwicklungshilfe, der Gelder, werden von der Fraktion der EVP unterstützt.

Das Durchwinken wurde beendet. Wir hatten in den letzten Monaten Hunderttausende, die ohne Kontrolle, ohne Registrierung, ohne Sicherheitsprüfung einfach durch Mitteleuropa gegangen sind. Dank des Beschlusses des Europäischen Rates und dank auch der Aktivitäten von Mazedonien ist das jetzt beendet worden. Klar ist Flüchtlinge – so, wie der Kommissionspräsident das ausgeführt hat – haben nicht das Recht, sich den Ort der Hilfe selbst auszusuchen.

Ich möchte noch einen letzten Gedanken einbringen und das unterstreichen, was Jean-Claude Juncker heute gesagt hat. Wir haben mit diesen Punkten jetzt die Chance, den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei wirklich einen Neustart zu geben, den Bürgern zu zeigen, dass die Partnerschaft funktioniert, dass beide Seiten vertrauensvoll miteinander arbeiten können. Und deswegen gibt es auch von uns eine klare Forderung an Präsident Erdoğan: Sie riskieren diesen Neustart mit Ihrer Art, mit den Themen umzugehen. Sie müssen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und auch die Minderheitenrechte respektieren, sonst haben Sie nicht verstanden, was Europa bedeutet. Und aus aktuellem Anlass sage ich auch dazu: Dies gilt nicht nur für die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei, sondern das gilt auch für die Meinungs-, Pressefreiheit und auch für die künstlerische Freiheit auf diesem Kontinent, in Europa. Wir erwarten von Erdoğan Respekt gegenüber diesen Werten.

Das zweite große Thema im Europäischen Rat war die Wachstumsfrage. Ich möchte gerne noch einen Satz dazu sagen, weil auch da der Start zunächst positiv ist, wenn wir über Wachstum reden. Gestern war der zyprische Vorsitzende der Partei, die derzeit in Zypern an der Regierung ist, bei uns in der Fraktion, und Zypern ist raus aus dem Rettungsprogramm. Zypern hat es geschafft, sich wieder selbst zu versorgen, wieder selbst einen eigenen Weg zu gehen. Das ist ein Erfolgsmodell, dass es gelingt, mit Partnerschaft, mit Freundschaft in Europa eigenständig wieder auf die Füße zu kommen und Wachstum zu organisieren. Wir sind auf einem guten Weg, weil wir in den Staaten Reformen durchführen und weil die Haushalte stabilisiert wurden. Wir erleben aber auch nationale Wahlkämpfe, in denen Parteien diesen Kurs wieder in Frage stellen, in denen gegenüber den Wählern gesagt wird: Es müssen keine Reformen mehr durchgeführt werden, und wir geben wieder neues, frisches Geld aus, das wir nicht haben.

Es werden Versprechungen gemacht. Ich möchte den Menschen sagen, gerade, wenn es um Spanien geht, wo wir vielleicht in wenigen Wochen wieder Wahlkampf haben werden: Bitte, glauben Sie diesen leeren Versprechungen nicht, die von bestimmten Politikern gegeben werden! Auch da ist Tsipras das beste Beispiel. Er hat den Leuten alles versprochen und muss auch einsehen, dass er eine Rentenreform in seinem eigenen Land durchführen muss. Glauben Sie nicht den leeren Versprechungen von denen, die sagen: Reformen sind zu beenden, und wir können wieder Geld ausgeben. Der Appell an die Bürger ist: Der einzige seriöse Weg ist, dass wir Reformen durchführen, unsere Länder reformieren und dass wir für stabile Haushalte sorgen. Das ist der einzige ehrliche Weg, und den wird die EVP-Fraktion konsequent weitergehen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Philippe Lamberts (Verts/ALE), blue-card question. I am going to ask my question in English, Manfred. I heard you speaking about the fact that Mr Erdoğan must respect human rights and all the rest of it, but I really wonder what kind of leverage you and your Chancellor have on this guy when you are forced to accept anything from him just for him to keep the refugees, to the point that when a humourist in Germany mocks Erdoğan, even the Chancellor is ill at ease and wants to please Erdoğan and does not know exactly how to handle it. This is not a sign of strength. If I were Erdoğan I would laugh at what you say: ‘Let him speak, let Manfred Weber speak, anyway I can get from the Chancellor whatever I like.’

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Zunächst mal: Applaus von den Rechten für diese Frage. Sehr gut zu hören. Erstens darf ich kurz klarstellen: Vielleicht ist es bei den Grünen nicht bekannt, aber ich bin nicht der Sprecher der Kanzlerin, sondern der Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Das dürfte sich hoffentlich auch bei den Grünen herumsprechen.

Zum zweiten: Wir fallen niemandem vor die Türe. Ich kann für meine Fraktion klarstellen, dass es bei der Visa-Frage keinen Flüchtlingsrabatt geben wird. Entweder Ankara setzt alle Kriterien um, dann können wir über Visa reden, oder sie setzen sie nicht um, dann wird es keine Visa-Liberalisierung geben. Es gibt keinen Flüchtlingsrabatt. Wir fallen niemandem vor die Füße.

Und das Dritte ist genauso klar: Gegenüber Erdoğan werden wir heute hoffentlich bei der Türkei-Entschließung einen gemeinsamen großen Beschluss fassen, in dem dieses Parlament deutlich macht, dass wir einerseits pragmatisch zusammenarbeiten, Lösungen suchen mit unseren Nachbarn, die so sind, wie sie sind, und andererseits werden wir deutlich machen, dass wir von der Türkei die Einforderung von Rechten erwarten. Ich hoffe, dass wir das parteiübergreifend machen.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, a nome del gruppo S&D. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo le parole del Presidente Tusk, secondo cui "questo accordo, non è perfetto", e capisco l'intento sinceramente lodevole e positivo che ha richiamato il Presidente Juncker: "bisogna togliere il pallino dalle mani dei trafficanti della morte".

Cionondimeno i nostri dubbi, i dubbi del mio gruppo politico, restano. Abbiamo concluso l'accordo proprio nel momento in cui la Turchia si chiude in se stessa, la stampa libera viene repressa e i diritti delle minoranze calpestati. Chiedo alla Commissione e al Consiglio di vigilare, come hanno detto di fare, sul rispetto dei diritti umani, del diritto umanitario da parte della Turchia, di rafforzare il sostegno economico e di risorse umane alla Grecia, di avere un'attenzione particolare per le donne e per i bambini, di verificare la possibilità di una gestione europea degli hot spot.

Con onestà, diciamocelo francamente, noi possiamo criticare questo accordo – lo sto facendo – tuttavia, a questo accordo siamo stati obbligati dall'egoismo e dalla chiusura di alcuni Stati membri dell'Unione europea che si sono rifiutati di fare la ricollocazione dei rifugiati. Nessuno di noi ha la bacchetta magica per risolvere tali questioni, ma tutti noi sappiamo che la chiave per vincere questa sfida sta in un meccanismo obbligatorio e automatico, come ha proposto la Commissione europea, dei rifugiati e dei migranti, e bisogna anche prendere in considerazione l'idea di sanzioni contro quei paesi che mettono i bastoni tra le ruote.

Non è più accettabile che l'Unione, da un lato, punisca uno Stato che per uno zero virgola per cento va oltre il deficit e, dall'altro, chiuda tutte e due gli occhi di fronte al sabotaggio di chi non mostra responsabilità sulla politica di immigrazione; non possiamo essere severi sui conti e laschi sulle persone. Serve poi una strategia di insieme, è stato detto, non ci sono solo l'Egeo e i Balcani, gli sbarchi sulla sponda sud stanno aumentando e dobbiamo proporre anche ai paesi africani un patto per lo sviluppo, altrimenti nei prossimi mesi assisteremo ad un nuovo esodo nel Mediterraneo e i migranti arriveranno, se non dall'Africa, dall'Albania e noi cosa faremo? Costruiremo muri sull'acqua?

Pensare di fermare milioni di persone con dei muri, non solo è irrealistico, ma è persino vergognoso. Lo dico anche nei confronti dell'Austria, cos'è questa barriera preventiva per 25 rifugiati al giorno? Che cos'è? Una cosa inutile, vergognosa, dannosa! Allora, nelle prossime settimane, abbiamo un'occasione storica, abbiamo l'occasione offertaci dalla possibilità di riformare Dublino. Juncker ha nuovamente offerto un patto di alleanza con il Parlamento, io dico sì al Presidente Juncker, un patto di alleanza con il Parlamento, ma per una riforma coraggiosa che vada a fondo nelle regole di Dublino, per far varare una vera politica di asilo comune a livello europeo.

Continuo a ritenere – e concludo Presidente – che in questo tempo così difficile dobbiamo massimizzare ciò che ci unisce. Ciò che unisce le forze sinceramente europeiste che ci sono ancora qui e in Europa, piuttosto che privilegiare ciò che ci divide. In questo tempo così difficile sarebbe consigliabile evitare di trasformare quest'Aula in un'agorà per la campagna elettorale in Spagna, in Grecia, in altri paesi. Facciamolo lì, qui cerchiamo di mantenere la nostra unità per cambiare l'Europa e per salvare l'Europa.

(L'oratore accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu" (articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR), otázka položená zdvihnutím modrej karty. Vážený pán Pittela, chcete trestať krajiny, ktoré odmietajú prijímať migrantov. No, a moja otázka znie: Čo v prípade, že drvivá väčšina občanov týchto krajín nechce, aby k nim prichádzali státisíce migrantov? Majú tieto krajiny ignorovať vôľu svojich občanov? Ďakujem za odpoveď – vecnú a krátku.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella (S&D), Risposta a una domanda "cartellino blu". Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente direttissima, non diretta. Se un paese decide liberamente, liberamente, di aderire all'Unione europea è tenuto a rispettare le decisioni che si prendono all'interno dell'Unione europea.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall, on behalf of the ECR Group. Mr President, last September Frans Timmermans stood before the plenary to talk about the immigration and refugee crisis and dramatically announced that winter was coming. Well, as the days get longer and the blossom and leaves appear on the trees, we can now see that summer is coming. The International Organisation for Migration has estimated that eight times more people crossed the seas to come to EU countries in the first three months of 2016 compared to the first three months of 2015. All indications are that the numbers arriving this summer will surpass previous years, many fleeing the horrors of terrorism and barbarism that still exist, but others understandably pursuing a better life in our countries.

None of us wants to see another summer like the last, wondering if the public support for the Schengen area or the public’s confidence in our institutions or the public sympathy can last another summer like the last. And whilst the challenge may not change, what does need to change is our attitude and our response.

This summer is a chance to show that we have learned the lessons of failure from 2015. And while Mr. Tusk admits that not all agreements are perfect, I have to say that much has come out of the Council and the Commission to tackle the crisis which my political group has called for and supports: measures to better guard the external border; enhancing the Schengen Information System; building a more efficient returns and readmission programme, and taking on the human traffickers. However, other decisions have been made which may make some of us feel better but may store up more problems for the future. And while I have huge admiration for the way that the Turkish nation has received, administered and housed over 2.7 million refugees, as Mr Tusk admitted, many of us still have serious concerns about the EU-Turkey deal on a practical level, on a legal level and (some) on an ethical level. Time will tell if those concerns are allayed.

But even as the German Chancellor and the European Commission hailed the deal with Turkey, questions are being asked in other countries. We live in an age of instant messaging and social media, and we have to realise that as one entry point becomes less accessible, messages will be sent back telling others to try alternative routes via Italy, Spain or Malta, to name a just few.

Moving on to last week’s communication from the Commission on the review of the Dublin system, we saw a mixed bag: two very different options for reform. One option that reinvents the wheel and centralises asylum applications and distribution. The other, which seeks to make the wheel that we have turn better, offers some improvements to help states on the front line. Or to put it another way, now we face a clear decision between choosing an option shrouded in idealism but which has little chance of success, and one based on realism and making the situation better.

I suspect the general public would prefer that we choose pragmatism over idealism. So, rather than an idealistic grand plan or what Mr Tusk calls a ‘golden key’, let us make the rules that we have work properly. Let us enhance and improve the laws and agencies already in place, not scrap and replace them through desperation. Let us put our efforts and our money into controlling our borders; returning those who are not fleeing persecution or war or disaster – of course understandably coming for a better economic life – but allowing them to apply through existing legal migration channels; providing dignified detention conditions; speeding up asylum procedures and getting meaningful and voluntary commitment from Member States about helping refugees closer to their homes, or directly resettling the most vulnerable from conflict regions.

But let us show anyone looking to come to EU countries that we have asylum systems which are firm but fair, based on compassion and pragmatism. So my message to this House, to the Commission and to Member States over the next few weeks is a simple one: summer is coming. We do not have time to reinvent the wheel, but we do have time to fix it.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Domnule Kamall, ați spus de mai multe ori că e nevoie de pragmatism, de măsuri suplimentare. Toți știm și trebuie să înțelegem solidaritatea și nevoia de umanism. Vă întreb, dacă ați fi președintele Comisiei, ce ați face pentru a pune în aplicare ceea ce spuneți că trebuie făcut, pentru că ați spus de foarte multe ori ce trebuie făcut, dar nu și cum. Dacă ați fi președintele Comisiei ce ați face?

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR), blue-card answer. I see that the President of the Commission looks across to me – not for an answer, but with a knowing smile. Look, we can all try to be the President of the Commission, but actually the issue here is pragmatism. It is all very well you coming up and saying to me that we need some grand plan and we must impose solutions on Member States, but you have seen the reactions in Member States.

Mr Sulík from my Group asked a very pertinent question when he asked: what do politicians do when the vast majority of the voters in their Member States do not want a solution imposed by the EU? What did Mr Pittella say? Mr Pittella said that they have to accept the decisions of the EU.

I am afraid that is not the way forward. The way forward is to sit down with all the Member States and ask what they can all meaningfully do. They all want to offer solutions instead of having a solution imposed on them.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, on behalf of the ALDE Group. Mr President, there is a saying that when you play with fire, you have to expect to get burnt. I have to tell you that my impression is that this is exactly what is happening now with the Turkey deal.

Why with the Turkey deal? Because we tried to outsource our problems to an autocratic leader, Mr Erdoǧan. What is he doing? Well, two days ago, Mr Erdoǧan instructed the German Government to prosecute a TV presenter, Jan Böhmermann, for a satirical poem. I can tell you that I am not Mr Böhmermann’s lawyer and what he produced is also not my taste in humour, but in a free society such satirical poems must be possible. That is the price we pay for our freedom, and we pay happily for our freedom.

So, to come back to Erdoǧan: we have already given him the keys to the gates of Europe and now we risk handing over the keys to our newsrooms to him so that he decides and controls our media. I have to tell you that I am not surprised that this is happening. If you put yourself at the mercy of somebody like Mr Erdoǧan and if you outsource your responsibilities to a third country like Turkey, that in my opinion it is only the beginning of what I call Turkish bazaar politics. Why do I say that? Well, Mr Erdoǧan has already declared in the Turkish Parliament that he will call off the agreement he has made with you if, within two months, he does not have the visa liberalisation he requested, regardless of whether he keeps his part of the agreement and complies with our conditions for visa liberalisation.

So it is clear that we have put ourselves in the hands of Erdoǧan and, in fact, of his government. I have more and more the impression and the feeling, Mr Tusk, that, while Putin uses energy as a weapon, Erdoǧan uses poor refugees as a political weapon. That is what is happening.

And I do not say that in a light way, I have to tell you. First proof of that: in Turkey – that was part of the deal, Mr Juncker, and it is not being complied with by the Turks – they need to change their legislation to lift all the territorial restrictions on the Geneva Convention and to make it possible for a Syrian refugee to have asylum in Turkey. They are not doing it and they refuse to do it. Moreover, and more important, is the fact that there are reports – and nobody is talking about this, we have a debate here – from Amnesty International stating that Turkey is sending Syrian refugees back to Syria against international law. Yesterday this was confirmed by Dutch state television in a programme in which they investigated this and proved that the Turkish authorities are doing that.

My question to you, Mr Tusk, is: why are you not examining this? Is this true? And if this is true, can we continue with a deal that is against international law and against our obligations? What are you doing? What is your answer to that? Are you investigating this? Is it true what Amnesty International and Dutch state television said yesterday?

Thirdly, let us not fool ourselves. It is true: you say the deal is working. On the Greek—Turkish border, yes. There are no longer 1 700 a day but 50 a day now. But yesterday the Italian coastguard rescued not 50 people, as normal, but 2 154 people. So what is the result of yesterday? We can only take yesterday’s figures. People like to talk about figures here and about the deal. Well, they are the figures – from 1 700 to 50, and from 50 to 2 154. Is that a deal that is working?

In the meantime, we have in fact put our position, our freedom and our values in the hands of whom? Of Erdoǧan. Well, I am saying that instead of having a debate here about a deal that in my opinion is not working, we ourselves have to get our act together in Europe. That is the priority now and, in my opinion, that means three things.

First of all, the European Border and Coast Guard. Do you know what the reality is? The Commission, rightly, has asked the Member States for a number of people. Do you know the figures? Four hundred people were asked for as interpreters: 37 were sent to Greece. The Commission asked for 472 migration officers: 31, Mr Tusk, have been sent to Turkey and to Greece. The Commission asked for 1 500 security officers. How many have been sent? Three hundred and thirty-nine.

So in total, more than 2 300 people have been requested by the Commission as the start of this European Border and Coast Guard, and 400 of these people, more or less, have, in reality, been put at the disposal of the Commission. Is that a deal that is working? I have another idea. I think we desperately need this European Border and Coast Guard and to make an agreement so that it can be rolled out.

Secondly, I think we desperately need a European asylum system and, like Mr Pittella, I give the support of my Group to go forward with the Commission’s proposal as fast as possible.

And desperately, if you want to fight the smugglers, there is only one way and that is to make legal migration to Europe possible too. That is the only way to stop the smugglers – smugglers in Turkey or smugglers in North Africa.

(Applause)

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  James Carver (EFDD), blue-card question. Mr Verhofstadt, you and I will always disagree politically, but I have to agree with your honesty here. You are saying what former President of the Commission, Roy Jenkins – a British politician– was saying, which is that there are now only two clear and consistent positions as regards Britain’s membership of the European Union: all in or all out. I admire your honesty for standing up and saying as much. Would you agree with me that the signals – be they smoke signals or, indeed, hand signals – coming out of this place indicate the understanding that the British people’s patience with the EU institutions has finally run out?

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE), blue-card answer. I like your British sense of humour, but I see it more as a question for Mr Kamall, who is a specialist in this.

 
  
MPphoto
 

  Gabriele Zimmer, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, meine Herren Präsidenten, die Sie vorhin zur Einleitung der heutigen Debatte gesprochen haben! Ich glaube, Ihr Trick funktioniert nicht.

Angesichts der harschen Kritik in der Weltöffentlichkeit am Zustandekommen des EU-Türkei-Abkommens jetzt hierher zu gehen und zu sagen: Wir haben verstanden, wir haben selber Zweifel an der ethischen und rechtlichen Zulässigkeit des Abkommens, andererseits zu erklären: Aber das ist nun mal das, was wir hier herausholen konnten, und den Schlüssel zum heiligen Gral gibt es nicht – ich glaube, das funktioniert nicht. Denn Sie müssen mehr tun. Sie können nicht einfach sagen: Den Schlüssel kriegen wir nicht, und wir wissen, das funktioniert alles nicht so richtig, und so ganz sauber bewegen wir uns da nicht, andererseits dann aber wiederum verschweigen, was eigentlich zu dieser Situation geführt hat. Und wenn dann noch Herr Weber in dieser Situation, von seinen nächtlichen Albträumen geplagt, wieder das Gespenst des Kommunismus beschwört, insbesondere das von Herrn Tsipras und von anderen, kann ich nur sagen: Irgendwo ist da ein Realitätsschwund zu spüren.

Wir als EU erlegen Griechenland auf, dass mit jeder Entscheidung über die Abschiebung eines Flüchtlings aus Griechenland in die Türkei das abschiebende Land gewährleisten muss, dass die Türkei ein sicherer Drittstaat ist. Wir fordern das von Griechenland, nachdem wir vorher monatelang hier die Trommel gerührt haben und Griechenland beschuldigt haben, es tut nicht genügend, um die Außengrenzen zu schützen, man muss überlegen ob, Griechenland überhaupt noch im Schengen-Raum sein kann, die haben es immer noch nicht kapiert – völlig weg von den Realitäten in diesem Land.

Herr Verhofstadt hat eben aufgezählt, was die Umsetzung des Abkommens eigentlich bedeutet und welche konkrete Hilfe durch die EU zu leisten ist, was versprochen worden ist und was bisher angekommen ist. Wir zwingen Griechenland, ein Asylverfahren, eine Asylprüfung durchzusetzen, die von den allerniedrigsten Standards ausgeht. Das ist ein Herunter, ein Absenken der Standards für die Asylprüfung. Das müssen wir hier endlich mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn das dann vielleicht der Standard sein soll, der künftig auch als Blaupause für weitere Verhandlungen, für weitere Abkommen gelten soll, dann kann ich nur sagen: Dann sind wir eben weit weg von unseren Standards, von unseren Prinzipien, von unseren Forderungen nach Menschlichkeit, nach Würde. Das müssen wir doch hier wenigstens ganz klar auch aussprechen.

Es ist das eine, Unzulänglichkeiten zu haben und auch zu sehen, praktisch sind wir hier nicht weitergekommen, es ist aber das andere, so zu tun, als müsse man sich jetzt damit zufrieden geben und diejenigen, die es kritisieren, sollen doch jetzt bitte mal den Mund halten. Das funktioniert nicht, und ich sage Ihnen auch ganz klar: Wir sind weiterhin strikt gegen eine Wertung dieser Türkei so, wie sie jetzt ist – und ich rede immer von dieser Erdoğan-Türkei – als sicheres Drittland. Es hat ja sogar der wissenschaftliche Dienst des Bundestages Zweifel geäußert und erklärt: Ja, um ein sicheres Drittland sein zu können, muss man die Flüchtlingsrechte gewährleisten, und zwar effektiv in der Praxis gewährleisten, und das wird nicht gemacht. Die Berichte liegen doch vor, dass täglich seit Mitte Januar Hunderte von Flüchtlingen über die Grenze abgeschoben werden, dass die Grenze dichtgemacht wird, die Registrierung von syrischen Flüchtlingen verweigert wird, dass auf Menschen geschossen wird, auch Kinder unter den Toten sein sollen. Wann thematisieren wir das hier? Das ist für mich die Frage, und hier kann ich nur sagen: Bitte stellen Sie sich einer offensiven Asylpolitik! Stellen Sie die Verantwortung auch an die Mitgliedstaaten, stärker noch als bisher! Bleiben Sie dabei, machen Sie das!

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Idee, die nach dem letzten Gipfel über das Ergebnis gestellt wurde, war ja: Wir wollen zusammen dafür sorgen, dass es Ordnung, Zuverlässigkeit, Rechtsstaatlichkeit gibt in dem Prozess der Einwanderung, der Flucht nach Europa. Wir wollen auch Zuverlässigkeit und Rechtsstaatlichkeit für die Menschen auf der Flucht garantieren.

Das, was wir jetzt seit Wochen Tag für Tag morgens in den Nachrichten und abends in den Nachrichten aus Griechenland sehen, das zeigt eine Situation, in der zwar eine Art Ordnung etabliert wird, aber Humanität und Rechtsstaatlichkeit völlig dahinter verschwinden. Es gab zum Beispiel aus Idomeni wirklich aufsehenerregende Berichte eines ehemaligen deutschen Ministers, Norbert Blüm, der genau darauf immer wieder gepocht hat: Wenn ihr etwas besser machen wollt, dann macht es entsprechend der europäischen Idee von Humanität und entsprechend unseren eigenen Gesetzen. Und Sie haben vorhin gesagt, Herr Tusk, das sei noch nicht alles bei 100 Prozent.

Ich glaube, dass man in Griechenland zurzeit überhaupt nicht von Rechtsstaatlichkeit in dem Verfahren sprechen kann, und das ist die erste europäische Verantwortung. Bevor wir über die schwierige Situation in der Türkei reden, müssen wir doch erst mal zu Hause in der Europäischen Union in der Lage sein, für die Menschen auf der Flucht Rechtsstaatlichkeit zu garantieren.

Ob das geht, bevor wir die coast guard und die border guard europaweit etabliert haben – weil ich glaube, dass das die wichtigste Forderung in dem Zusammenhang ist –, ob das zu hundert Prozent geht, das weiß ich nicht. Aber die jetzigen Zustände laufen zu lassen – dass das nicht geht, das weiß ich. Und ich glaube, dass die Europäische Union mit den griechischen Behörden und der griechischen Politik gefragt ist, da etwas anderes zu etablieren, da mein Eindruck ist, dass das, was da jetzt passiert, die gesamte Flüchtlingspolitik der EU diskreditiert und dass der Eindruck sich verfestigt, dass diese Not toleriert wird als Mittel zur Abschreckung der Menschen, die sich sonst auf den Weg nach Europa machen wollen.

Ich denke, dass wir in der Türkei – weil es diese Verabredung zu Flüchtlingen gibt – auch Verantwortung haben für Rechtsstaatlichkeit. Dass ein Abkommen beschlossen worden ist, bedeutet ja nicht, dass wir das da laufen lassen können, sondern die Europäische Union hätte seit Wochen – seit die Nachrichten da sind, dass syrische Flüchtlinge nach Syrien zurückgeschoben werden – klären müssen, ob das der Fall ist, und hätte – wenn das der Fall ist – natürlich die Vereinbarung überprüfen und im Zweifelsfall auch zurücknehmen müssen.

Ich bin – und da widerspreche ich jetzt mal dem Herrn Kollegen Verhofstadt, mit dem ich, was Asylrichtlinien und border- und coast guard-Richtlinien angeht, vollkommen übereinstimme – nicht der Meinung, dass die EU sich Präsident Erdoğan schon vor die Füße geworfen hat. Ich bin der Meinung – so wie mir das auch Oppositionelle, und zwar in Kurdistan, in Ankara und in Istanbul, immer wieder sagen –, dass die Türkei das Engagement der Europäer für Rechtsstaatlichkeit und für eine bessere Entwicklung in der Türkei verdient hat. Und jeden Versuch, da zu besseren Verabredungen und zu einer Auseinandersetzung zu kommen, derartig weitgehend zu diskreditieren, halte ich angesichts der Gesamtlage im Nahen und Mittleren Osten und einfach auch angesichts der geografischen Lage der Türkei und unserer Geschichte mit der Türkei für ausgeschlossen.

Ein letztes Wort zu Deutschland: Die Freiheit der Kunst und der Presse wird in Deutschland nicht von Erdoğan entschieden werden. Ich bin der Meinung, dass mein Land stark genug ist, sich auch in dieser Auseinandersetzung gegen Herrn Erdoğan zu behaupten.

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage, on behalf of the EFDD Group. Mr President, I am very surprised. We are here in what I have been told repeatedly is the home of European democracy, so surely we could have taken the opportunity this morning to celebrate the Dutch referendum last week, in which the people said ‘no’ to EU enlargement, ‘no’ to the deal with the Ukraine, and no doubt had it been Turkey, an even bigger number of people would have said ‘no’ to Turkish accession. It was a victory for democracy but, in particular, it was a victory for a little organisation called GeenStijl, a group of young bloggers who managed to get together 427 000 signatures. So it was also a victory for direct democracy, in the week when we remember that Gianroberto Casaleggio, the genius behind the Five Star Movement in Italy, has died. This, ladies and gentlemen, is the new politics.

We were told by Mr Juncker that if the Dutch voted ‘no’ it would be a disaster, but he has not mentioned it today at all. Indeed, his predecessor, Mr Van Rompuy, my old mate, says we should just ignore the Dutch and carry on blithely. So, what we are seeing is the big battalions of vested self-interest doing their best to completely ignore the will of the Dutch people.

I think things are changing. I do not believe these institutions can survive 21st-century technology. I think the will of the people is changing politics in a way that makes all of you in this room deeply fearful, and so you should be. As we, in the United Kingdom, enter the final countdown of our referendum, all eyes are on this Turkish deal. What we see is the bosses of the EU bowing and scraping before Mr Erdoğan, who gleefully walks all over them and tramples over human rights at every level.

Mr Juncker tells us this morning that we are making progress. Let us just examine that. 1.8 million people have come to the EU in the last 18 months and we have sent back 300. It does not sound like it is going very well to me.

The one group that will be pleased, though, are ISIS. They have now managed to put 5 000 of their operatives into the European continent, according to the boss of Europol: something that should send a shiver down our collective spines. I have to say that, in the end, I think it is what the British referendum will turn on. I think we will vote for Brexit, and the reason is we will vote to put our own safety first. It is going to be as it was in the Netherlands last week – a battle of people versus the politicians. You may have the big money, the big businesses and Goldman Sachs, but we have got our armies of bloggers. In the end the people’s will is going to prevail. This place will not survive.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE), blue-card question. I have a question for Mr Farage, sitting behind the British flag. Do you not think it is embarrassing for many Brits that a speaker, speaking behind the British flag, is celebrating a referendum of which the only winner is Mr Putin, who now is celebrating the fact that Europe is not united behind the cooperation with Ukraine?

 
  
MPphoto
 

  Nigel Farage (EFDD), blue-card answer. I am no fan of Mr Putin, but I am equally not very keen on going to war with Mr Putin. It strikes me as being a very silly idea. What did we do? We encouraged the overthrow of a corrupt but democratically-elected leader in Ukraine. We, in effect, have poked the Russian bear with a stick and we are surprised when he reacts. We should not be.

I think we should all have our own individual nation-state democracies, and I want a Europe, Mr Eriksson, where we trade together, cooperate together, work together, are friends and good neighbours with each other. What I do not want is that flag, an anthem, and all these presidents. I do not want political union. I want genuine European friendship.

 
  
MPphoto
 

  Harald Vilimsky, im Namen der ENF-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein paar Bemerkungen kann ich mir nicht verkneifen zu den Vorrednern der Sozialdemokraten und der Europäischen Volkspartei, wenn ein Herr Pittella allen Ernstes behauptet, Österreich müsse kritisiert werden, weil, wie er sagt, 25 Migranten jeden Tag zu uns ins Land hereinkämen. Ich darf Ihnen nur versichern, dass es vergangenes Jahr 90 000 waren, die hier in Österreich Asyl begehrt haben, dass es dieses Jahr schon 35 000 sind, dass es vergangenes Jahr durch Österreich mit Hilfe des österreichischen Bundeskanzlers Faymann in einer Schlepper-Rolle eine Million waren, die Richtung Deutschland hindurchgeschleust wurden. Und wenn auf Druck meiner Partei – der Freiheitlichen Partei – in Österreich endlich Grenzschutzmaßnahmen implementiert werden, dann unterbitte ich mir, dass Sie das entsprechend schlechtreden.

Und zum Chef der Europäischen Volkspartei möchte ich auch einige Worte sagen. Wenn ein Herr Weber hier allen Ernstes immer wieder abfällig von den Rechten spricht – ja, Herr Weber, was sind denn Sie? Ich glaube, Sie sind CSU Mitglied. Wenn ich die Worte Ihres bayerischen Ministerpräsidenten höre, der macht konservative Politik. Das was Sie machen, ist irgendwo zwischen Rot und Grün angesiedelt. Aber gut, dass die AfD in Deutschland Sie gerade überholt und Sie bald auch nur mehr ein Teil der deutschen Parteiengeschichte sein werden.

Und eine Frau Harms von den Grünen, die allen Ernstes vor kurzer Zeit behauptet hat, man müsse demokratische Volksentscheidungen bei europäischen Angelegenheiten hintanhalten – ich frage mich, was ist mit Ihrer Partei geschehen? Sie kommen aus einer Bewegung, die basisdemokratisch agiert hat. Heute sind Sie in einer pseudo-diktatorischen Art und Weise unterwegs und wollen der Bevölkerung das Recht nehmen, über ihre eigenen Belange zu entscheiden.

Dieser Türkei-Deal ist ein weiterer fauler Deal, der in eine völlig falsche Richtung zielt, und man hat hier Augen und Ohren verschlossen vor dem, was in der Türkei geschieht. Menschenrechte, die Kurdenproblematik, die Frauenbehandlung in der Gesellschaft und so weiter und so fort, orientieren Sie sich – Herr Präsident, ich bin fertig – an dem, was die Bevölkerung sagt. In den Niederlanden ist eine richtige Entscheidung getroffen worden gegen eine falsche Politik der Europäischen Union. Das ist ein Best-Practice-Modell für ganz Europa.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). Elnök Úr! Az EU–Törökország megállapodás végső eredményeként legálisan érkeznek bevándorlók az Európai Unióba. Az Unió vezetői szerint van jó migráns és rossz migráns. Rossz migráns az, aki egy komphajó fedélzetén beutazási okmányok nélkül érkezik Görögországba, őt visszaküldik. Akit viszont e kontingens terhére Törökország Európába küld, az jó migráns. Megkérdezem: ők be fognak illeszkedni az európai társadalmakba? Ők nem fognak párhuzamos társadalmat építeni? Köztük nem lesznek terroristák? Erre semmi garancia sincs. Ez a megállapodás teljesíti Juncker elnök elképzelését: ő itt a Parlamentben egy beszédében világossá tette, hogy Európának bevándorlókra van szüksége, és példaként említette Ausztráliát és Kanadát. Zimmer asszony az imént azt mondta, hogy mi vagyunk az Európai Unió. Nem, egy demokráciában nem mi vagyunk az Európai Unió, hanem az Európai Unió lakossága. Az ő többségük viszont nem akarja Európát a bevándorlók kontinensévé tenni. Köszönöm szépen.

 
  
  

Puhetta johti ANNELI JÄÄTTEENMÄKI
varapuhemies

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE). Herren Präsidenten, Frau Präsidentin! Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr so ganz: Wir haben hier viele Debatten gehabt und uns darüber aufgeregt, dass wir in der Frage der Flüchtlinge keine konkreten Hilfen haben, dass unser Hauptjob ist, uns darum zu kümmern, dass den Menschen, die auf der Flucht sind, geholfen wird. Und dann haben wir den Rat angegriffen und gesagt: Diese verrückten Idioten, diese Egoisten kommen nicht zu Potte. Jetzt entscheiden sie sich, jetzt könnte man doch auch mal sagen: Dankeschön, das war in Ordnung. Das wäre doch auch mal eine Idee!

Stattdessen: Frau Zimmer und Herr Verhofstadt – mir zieht es die Socken aus – meckern herum wie immer. So haben wir das hier immer fröhlich gemacht: gegen alles meckern und keine Verantwortung übernehmen! Der wichtigste Satz des heutigen Morgens war der von Herrn Tusk: Europa hat Verantwortung übernommen. Ja, endlich mal! Endlich haben die Mitgliedstaaten Verantwortung übernommen und gesagt: Wir machen jetzt etwas. Das ist keine perfekte Lösung, wer behauptet das denn? Wer Politik macht und ein bisschen alle Sinne beisammen hat, weiß, dass es die perfekte Lösung never gibt. Nie gibt es die, es gibt immer nur Stücke oder Schritte auf dem richtigen Weg. Und das ist ein wichtiger Schritt, das ist eine Chance, das ist eine konkrete Hilfe. Wir haben einen Rückgang der Flüchtlinge, das ist doch schon mal etwas! Und den Unsinn, den hier manche erzählen, damit würden wir uns der Türkei ausliefern – dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Was ist das denn für ein Unsinn?

Im Gegensatz zu denen, die uns das vorwerfen, kann ich nur sagen: Ich war von Anfang an und immer gegen den Türkei-Beitritt. Da haben viele von denen, die jetzt andere Auffassungen haben, immer gesagt: morgen schon aufnehmen. Hört auf zu schwätzen, euch einerseits dafür einzusetzen, die Türkei am besten morgen schon aufzunehmen, und jetzt – wenn es passt – herumzukritisieren! Schön gerade bleiben!

Ich fand den Beitrag von Frau Harms wirklich sehr eindrucksvoll. Zu sagen, da passt mir vieles nicht – das teile ich. Extrem vieles passt mir nicht, was da in der Türkei passiert. Aber wenn man jetzt in der Frage der Flüchtlinge, wie Jean-Claude Juncker gesagt hat, eine Zusammenarbeit organisiert und einen Schritt weiterkommt, ist das doch ein Fortschritt. Da kann man doch mal sagen: super, toll, vorangekommen, nächster Schritt! Jetzt aber aufpassen, dass uns kein Fehler passiert – natürlich. Aber doch nicht von morgens bis abends nur herumkritisieren!

Dieses Parlament entwickelt sich, wenn das so weiter geht, zu einer nicht mehr ernst zu nehmenden Institution im europäischen Konzert, wenn wir immer nur herummeckern und gegen alles sind. Ganz konkret für Punkte sein und den Menschen helfen – dafür werden wir bezahlt.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE), Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Lieber Herbert! Nehmen wir mal an, der Deal ist gut – und ich sehe ihn auch nicht so unkritisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung –, dann müssen die Mitgliedstaaten Verantwortung übernehmen. Das Bundesministerium des Innern hat letzte Woche gesagt: Es sind vor Ort in Griechenland zur Umsetzung des Deals zwei oder drei Leute vom Technischen Hilfswerk, vier Beamte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, acht weitere kommen demnächst, dreißig Beamte der Bundespolizei. Würdest du mir zustimmen, dass die Bundesregierung ihrer Verantwortung nicht nachkommt, diesen Deal, so man ihn denn unterstützt, verantwortungsvoll mit genügend personellen Ressourcen umzusetzen, und dass Herr Juncker und Herr Tusk hier hängen gelassen werden von Angela Merkel und Thomas de Maizière?

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Ja, so einfach ist die Welt auch nicht. Aber ich stimme dir zu, ich würde mir auch wünschen, dass die Mitgliedstaaten schneller helfen und das Personal, das sie zusagen, auch schicken – hundertprozentig richtig. Aber leider ist es manchmal nicht so einfach – wie man lernt, wenn man in Administrationen arbeitet –, aber es ist richtig. Natürlich muss man das, was man verspricht, auch einhalten, und zwar egal, welcher Mitgliedstaat. Übrigens auch die Mitgliedstaaten, die dann bereit sein müssen, Flüchtlinge aufzunehmen, das Spiel gehört auch dazu. Alles insgesamt und richtig, es gehört auch dazu: Das Personal, was man zugesagt hat, muss man auch schicken – glasklar.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D). Hvala, predsedujoča. Močno sem si želela, da bi danes rekla: imamo dober sporazum s Turčijo, sporazum, ki deluje in ima pravno podlago, pa tega žal ne morem reči.

In čeprav se mi vse bolj zdi, da gre za gnil kompromis, ta trenutek ne vidim druge alternative. Želim si, da bi sporazum deloval, ampak tako, da bodo beguncem spoštovane temeljne človekove pravice. In ne tako, da pogojujemo naše sodelovanje, izsiljujemo, da begunci še vedno prihajajo na grške otoke, da slišimo, da Turčija Sirijce na silo vrača v Sirijo?

Razmere so šokantne. V Turčiji so skoraj trije milijoni beguncev, večina je na cestah. Kako varna je sploh ta država za te ljudi? Vemo, kakšna je situacija s svobodo medijev, pravicami manjšin.

Šokantne so tudi razmere na grških otokih, kjer "hot spoti" postajajo zaprta taborišča. Beguncem moramo zagotoviti možnost, da zaprosijo za azil. Kje so vsi tisti naši strokovnjaki?

Dejstvo pa tudi je, da še tako dober sporazum s Turčijo ne bo uspešen, če države Unije ne bodo začele izvajati programov preselitve in premeščanja. Srž težav je na naši strani. Že zdavnaj bi lahko okrepili pravne in varne poti, preprečili postavljanje ograj, ustavili umiranje ljudi na obalah Evrope, izkoriščanje žensk in otrok, trgovino z ljudmi. Pa tega nismo uspeli. Potrebujemo ambiciozno dublinsko reformo in strinjam se. morda je zgodovinski trenutek ali pa bolje zadnja priložnost, da prepričamo ljudi, da so evropske politike lahko tudi uspešne.

(govornica je odgovorila na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka (člen 162(8) Poslovnika))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Would you like to either clarify, or maybe join with your leader, Mr Pittella, in the comments that he made earlier? I would be interested in your opinion. Do you agree with him that it is selfish of nation states to decide how many refugees they take? Do you agree with him that Member States should be forced to take certain numbers? Do you join with me in condemning the lack of respect that a leader of a Group which includes the British Labour Party shows to independent nation states as a disgrace? Would you agree?

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon (S&D), Odgovor na vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Spoštovani kolega, strinjam se z vsemi, ki danes vztrajamo, da evropska solidarnost ne deluje. In strinjam se z vsemi, ki danes vztrajamo, da morajo vse države Evropske unije prevzeti odgovornost, ko gre za delitev bremena.

Vemo, da program premeščanja in preselitve ta trenutek ne deluje, da vrsta držav v Evropski uniji ta trenutek ne prevzema odgovornosti. In dokler to ne bo veljalo, je vse drugo odveč, so vsi sporazumi nepotrebni in Evropska unija dejansko drvi v neko zelo, zelo kritično situacijo. Želim si, da tu vsi, skupaj z vami, prevzamemo moralno odgovornost.

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR). Od marcowego posiedzenia Rady Europejskiej bieg wydarzeń uległ ogromnemu przyspieszeniu. Za szczególnie ważne uważam dwa: ataki terrorystyczne na stolicę Unii Europejskiej – Belgię oraz wynik referendum w Holandii. W tym pierwszym przypadku od wszystkich trzech panów przewodniczących oczekuję informacji, co zrobiliście i zamierzacie zrobić dla zapewnienia bezpieczeństwa podległych sobie instytucji, tysięcy pracowników i tysięcy urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej odwiedzających Brukselę. To jest bardzo ważne dla administracyjnego zapewnienia realizacji wszystkich dobrze sformułowanych konkluzji Rady.

W odniesieniu do drugiego przypadku: wynik referendum w Holandii podważył zdolność realizacji WPZiB/WPBiO na kierunku wschodnim, wobec Rosji. Oczekuję od przywódców Unii Europejskiej pomysłu na rozwiązanie tego problemu, bardziej wyrafinowanego niż jedynie mówienie o współpracy z Rosją i skupienie wyłącznie na kierunku południowym.

I jeszcze jedna uwaga: głęboką ingerencję w sprawy polskie i brutalny język rezolucji, która ma być dzisiaj poddana pod głosowanie, uważam za typowy temat zastępczy, odwracający uwagę od niezdolności sprostania rzeczywistym wyzwaniom.

(Mówczyni zgodziła się odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” (art. 162 ust. 8 Regulaminu))

 
  
MPphoto
 

  Liisa Jaakonsaari (S&D), sinisen kortin kysymys. En ymmärrä, mitä tekemistä on Alankomaiden kansanäänestyksellä, Venäjällä ja Puolalla tämän asian yhteydessä, kun puhutaan erittäin vakavasta asiasta, eli siitä, millä tavalla maahanmuuttajavirta, turvapaikanhakijavirta saadaan pysäytettyä ja millä tavalla ihmisille tarjotaan oikeudenmukaiset olosuhteet. Eikö teillä ole sydäntä keskittyä tähän asiaan, jonka nyt luulen painavan kaikkien Euroopan kansalaisten mieltä?

 
  
MPphoto
 

  Anna Elżbieta Fotyga (ECR), blue-card answer. Madam, I do not know how my intervention was interpreted into various languages, yet I think that the future will show there is a clear link between all of these issues. I was also referring to the administrative ability to solve these problems after the terrorist attacks.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist richtig – ein Blick auf die Landkarte zeigt das schon –, in dieser schwierigen Situation mit der Türkei zu reden, die Türkei auch respektvoll zu behandeln. Sie hat drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen – eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Das zeigt der erste Blick auf die Landkarte. Der zweite Blick auf die Landkarte zeigt, dass die Mittelmeerroute aufgehen wird. Syed Kamall hat Recht, wenn er sagt: Der Sommer steht vor der Tür. Die Zahlen, die Herr Verhofstadt hier gerade genannt hat, weisen ja darauf hin. Es muss also mehr geschehen.

Aber was jetzt auch geschehen muss, ist, dass die Umsetzung dieses Abkommens human erfolgt, dass sie wirksam erfolgt und dass sie zukunftsweisend ist. Human – das heißt, wir dürfen auf keinen Fall die Einzelfallprüfung aufgeben. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft, wir sind an die Menschenrechte gebunden. Auch die Türkei als unser Partner muss das erkennen. Wirksam – das heißt, dass die Mitgliedstaaten ihre Zusagen einhalten müssen. Ich finde, Deutschland lässt Europa hängen. Zoll und Bundespolizei haben 70 000 Beamte, ganze 300 sind für diese Sicherung der Außengrenze zugesagt worden. Zukunftsweisend – wir brauchen Wege legaler Zuwanderung nach Europa, sonst wird die Tragödie auf dem Mittelmeer und in der Ägäis weitergehen.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL). Madame la Présidente, "l'Europe préfère délocaliser des policiers plutôt que de relocaliser les réfugiés". Cette phrase d'une ONG européenne résume le sommet de mars dernier.

Les hotspots sont devenus des camps d'enfermement. On refoule sans réel examen individuel, y compris des Syriens, vers un pays où ce Parlement dénonce les violations des droits de l'homme, des migrants qui n'auraient pas besoin de protection internationale, des hommes et de plus en plus de femmes et d'enfants.

L'accueil est au degré zéro. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits des migrants nous dit que l'accord, plutôt que de sauver des vies, va les mettre en danger. Le HCR considère que cet accord est contraire au droit international et refuse de participer à sa mise en œuvre, comme nombre d'ONG, et vous osez parler de respect de la dignité humaine.

Que dire de plus sinon que j'ai honte, honte d'être Européenne, et de voir des valeurs telles que le droit d'asile foulées aux pieds parce que les dirigeants européens refusent d'affronter l'opinion publique. C'est ainsi que l'on alimente le populisme.

Les réalistes sont ceux qui regardent le monde tel qu'il est et cherchent des solutions concrètes – oui, comme les voies légales, oui, comme un vrai droit d'asile européen – et qui ne laissent pas mourir des gens en Méditerranée.

L'Union européenne est la zone économique la plus riche du monde. Elle doit faire preuve de solidarité à la hauteur de la crise humanitaire que traverse notre planète.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE). Madam President, I am speaking on behalf of

the Verts/ALE Group, which is very concerned about the deal with Turkey. First, the deal does nothing to solve the refugee crisis. Instead of providing a just and humane common European solution, Member States are egotistically trying to hide the crisis from the view of EU citizens, pretending that the illegal mass returns of refugees to Syria have nothing to do with the Union. But we know how terrible the human suffering at the Turkish-Syrian border is. The Union should have proposed an ambitious and united approach in asylum matters based on solidarity and fair sharing of responsibilities.

Second, Turkey is not a safe country for refugees. It does not provide basic guarantees of the status of refugees. Moreover, Turkey is not a safe country even for its own nationals. Turkey is engulfed by violence and repression against Kurds and other minorities. The Turkish Government should put an end to censorship and respect freedom of expression.

Last but not least, the deal is illegal. By framing it as a statement of the Heads of State and Government, the EU side is trying to avoid the obligations under EU law, including the Charter of Fundamental Rights. It also circumvents the prerogatives of this Parliament to co-decide on asylum and migration matters. We expect Parliament to take all necessary steps to evaluate the legality of this agreement, together with the decisions based on it, and contest it in the Court of Justice.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. As was mentioned this morning in this Chamber, the agreement with Turkey is not perfect, but it seems it is a step forward anyway. What do you think the European Union should do if this agreement is denounced? Mr Erdoğan declared last week that, if the EU does not fulfil its obligations, Turkey could denounce it any time.

 
  
MPphoto
 

  Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE), blue-card answer. Well that is the problem, colleague: everything is in the hands of Turkey. That is the problem, because most probably we cannot denounce the agreement but Turkey can. This shows that it is an illegal, strange and impossible agreement.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo sentito oggi dal Presidente Tusk che questo accordo non è perfetto, che è stato fatto tutto il possibile per rispettare i diritti umani, ma che i dubbi restano e gli stessi dubbi sono stati condivisi anche dal Presidente Juncker.

Bene, se si nutrivano dei dubbi non bisognava procedere, non si sarebbe dovuto procedere perché si tratta di dubbi relativi al rischio di violazioni dei diritti fondamentali. Si tratta di dubbi che partono dai fatti, dalla storia, da episodi anche recenti. Certo, siamo consapevoli che una soluzione bisogna trovarla, non cerchiamo il vello d'oro o la perfezione, come ci diceva oggi il Presidente Tusk, ma cerchiamo una soluzione e la soluzione per noi rappresenta, coincide con la modifica del regolamento di Dublino, ma una modifica vera, una modifica reale, non quella proposta giorni fa dalla Commissione europea.

Non vi è traccia dei corridoi umanitari nella proposta della Commissione europea eppure si vuole lottare contro l'immigrazione irregolare, bene, allora che si dia un'alternativa legale, che si dia un'alternativa legale per raggiungere l'Europa, che si modifichi il regolamento di Dublino, anche in base al principio che è il primo paese di approdo quello che ha la responsabilità maggiore nelle richieste d'asilo. È modificando questo principio che si evita che un paese diventi un enorme campo profughi.

La rotta balcanica è ancora chiusa, a Idomeni la polizia macedone ha usato lacrimogeni e proiettili di gomma ferendo persone, anche bambini, l'UNICEF parla di 22 000 profughi minori, di cui 2 000 non accompagnati, Amnesty International ha denunciato la Turchia come paese non sicuro per i rifugiati. La situazione è disastrosa e, purtroppo, è un bilancio sommario degli effetti dell'accordo UE-Turchia. Ben poco è cambiato rispetto alla situazione umana preesistente, è evidente che erigendo muri la rotta non si chiude, si sposta, si sposta e si sta riaprendo la rotta mediterranea, sono arrivati 380 migranti a Crotone, ne stanno sbarcando 400 a Reggio Calabria, in Italia.

Siamo di fronte ad un'Europa che realizza azioni poco incisive per intervenire alla radice dei flussi, sulle vere cause del problema che sono le guerre, la vendita delle armi e lo sfruttamento delle risorse appartenenti agli altri popoli, bisogna incidere sulle cause e tutelare i diritti fondamentali di tutti.

(L'oratrice accetta di rispondere a una domanda "cartellino blu", articolo 162, paragrafo 8, del regolamento))

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE), Vprašanje, postavljeno z dvigom modrega kartončka. Spoštovana kolegica. Ker zelo cenim nekatere vaše kolege iz vaše skupine, ki so analitični pri svojih razmišljanjih, bi vas vprašal, navezal bi se na to, kar ste rekli v zadnjem stavku. Mi danes govorimo v zvezi s sporazumom s Turčijo o mnogih stvareh. Od tega, da je to napoved neke spremembe politike do širitve Evrope in do raznih drugih vprašanj.

Rad bi vas vprašal, a se vam ne zdi, da bi se morali v tej debati posvetiti tudi vzrokom za krizo, vzrokom za to humanitarno katastrofo. Mi nismo humanitarna organizacija, mi smo politiki, morali bi se iskreno soočiti s tem, kdo in zakaj je povzročil katastrofo na Bližnjem vzhodu.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara (EFDD), Risposta a una domanda "cartellino blu". Siamo dei politici e dobbiamo occuparci di soluzioni da un punto di vista politico e normativo.

Sicuramente non siamo un'associazione benefica di volontariato, ma le proposte che mettiamo sul piatto, le proposte di soluzione che stiamo presentando, da due anni a questa parte, sono proposte concrete, sono proposte normative, non sono proposte che arrivano da associazioni non governative.

Si tratta di corridoi umanitari, si tratta di un embargo alla vendita di armi nei paesi che sono in guerra, si tratta di vie legali di accesso all'Unione europea. Quindi ritengo che si tratti di proposte assolutamente concrete che vanno ad incidere sulle cause che provocano i flussi migratori, che causano i flussi migratori. Perché i flussi migratori di per sé sono un fenomeno che è sempre esistito, ma un conto sono gli spostamenti volontari, un conto è la costrizione che deriva da guerre e persecuzioni e non dobbiamo esserne complici.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Bay (ENF). Madame la Présidente, le 18 mars dernier, la chancelière Merkel et les autres soi-disant négociateurs de cet accord avec la Turquie ont en fait cédé à toutes les exigences du sultan Erdoğan. Éternels dindons de la farce néo-ottomane, les dirigeants qui président aux destinées de notre continent à la dérive ont signé un nouveau chèque en blanc au pompier pyromane turc. Les trois milliards d'euros précédemment alloués à la Turquie ont ainsi été doublés, tout cela aux frais de nos contribuables.

Pire, malgré les liens obscurs qu'entretiennent les Turcs avec les barbares de l'État islamique, et bien que la Turquie laisse prospérer la mafia des passeurs, on a décidé d'accorder à ses 80 millions de citoyens un accès sans restriction à l'espace Schengen. Voilà pourquoi le commissaire Avramopoulos nous demandait hier de – je cite – "nous adapter à la nouvelle ère de la mobilité humaine".

Le 1er juillet prochain, c'est la Slovaquie qui sera présidente de l'Union européenne. Le premier ministre slovaque, Robert Fico, dénonce quant à lui ce qu'il a qualifié de suicide rituel de l'Europe. À l'instar de ses homologues hongrois, polonais et tchèque, il voit bien que votre utopie multiculturelle est un échec.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). Κυρία Πρόεδρε, παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με την Τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, αυτή είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Κατ' αρχάς η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της λαθραίας διακίνησης ατόμων από το έδαφός της προς την Ελλάδα. Τα πλοιάρια τα οποία μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες απ την Τουρκία στην Ελλάδα αναχωρούν πολύ νωρίς το πρωί, ενώ η τουρκική Ακτοφυλακή αρχίζει τις περιπολίες της στις έντεκα το πρωί. Το ίδιο κάνουν και τα πλοία του ΝΑΤΟ, Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να εντοπιστούν τα πλοιάρια των παράνομων διακινητών;

Επιπλέον, η Τουρκία έχει χορηγήσει μεγάλο αριθμό πολλών χιλιάδων πλαστών συριακών διαβατηρίων σε Αφγανούς και Πακιστανούς. Αυτοί, όταν επαναπροωθηθούν στην Τουρκία οι τουρκικές αρχές εύκολα θα διαπιστώσουν ότι τα διαβατήρια είναι πλαστά, αφού η ίδια τους τα έχει χορηγήσει, και θα τους επαναπροωθήσει στην Ελλάδα. Άρα, αυτοί θα παραμείνουν εκεί και θα δημιουργηθεί πρόβλημα.

Τέλος, υπάρχει πληροφορία αλλά και η βεβαιότητα ότι οι παράνομοι μετανάστες θα αρνηθούν ότι Τουρκία είναι χώρα ασφαλής και δεν θα θελήσουν να μεταβούν και θα παραμείνουν στην Ελλάδα.

Ας αφήσετε, λοιπόν, τις υποκρισίες και ας πιέσετε την Τουρκία να εφαρμόσει τη συμφωνία. Διαφορετικά, ο εξαθλιωμένους από τα μνημόνια ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει στην κυβέρνησή του να εγκρίνει την χρηματοδότηση με τρία δισεκατομμύρια ευρώ της Τουρκίας

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE). Pani Przewodnicząca! Szanowni Panowie Przewodniczący Komisji oraz Rady! Umowa między Turcją a Unią rodzi rozbieżne oceny i silne emocje. Doświadczyliśmy tego już na sesji marcowej, kiedy jeszcze nie były znane szczegóły tej umowy. Ale musimy powiedzieć, jakie były przyczyny, dlaczego tę umowę musieliśmy zawrzeć. To efekt utraty możliwości ochrony naszych granic zewnętrznych. Przyczynili się do tego ci wszyscy, którzy opóźniali wypracowanie wspólnych rozwiązań, obejmujących także przywrócenie prawa i kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Umowa między Turcją a Unią to trudny, skomplikowany i delikatny kompromis. Wszyscy jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy świadomi również wyzwań logistycznych, materialnych i prawnych, którym musimy sprostać, ale niesie ona też realną pomoc dla uchodźców, którzy znajdują się na terenie Turcji. Te bezprecedensowe sytuacje wymagają również nadzwyczajnych rozwiązań, ale to wcale nie świadczy, że ma obowiązywać prawo silniejszego czy też, że walcząc o Europę, mamy rezygnować z naszych wartości. Chciałem również stwierdzić, że mamy nadzieję, iż po umowie z Turcją, w ślad za szczytem na Malcie z 11 listopada, wykrystalizują się również formy współpracy z kolejnymi państwami, bowiem umiędzynarodowienie kryzysu migracyjnego to jedyna droga do jego rozwiązania.

Również chciałbym z zadowoleniem podkreślić zajęcie się przez Radę Europejską sytuacją m.in. w sektorze stalowym. Jak powiedziano, to 300 tysięcy miejsc pracy i wieleset miejsc pracy powiązanych z tym sektorem. Również dotyczy to sytuacji w moim kraju, w Polsce. Czy sytuacja na rynkach rolnych, która – jak słusznie stwierdzono – w szczególności na rynku mleka, trzody spowodowała realny spadek dochodów rolników oraz zaburzenia na tych rynkach.

I trzecia sprawa to bezpieczeństwo dostaw gazu, a w szczególności transparentność umów międzynarodowych w sprawie dostaw surowców energetycznych.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D). Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind uns doch einig: Das Abkommen mit der Türkei ist nur ein Teil einer Lösung. Die Türkei ist vor allem in Migrations- und Flüchtlingsfragen ein wichtiger Partner für uns, doch die Hauptverantwortung liegt weiterhin bei uns hier in der Europäischen Union. Wir haben gestern mit – wie ich finde – großer Mehrheit einen Initiativbericht verabschiedet, der sehr deutlich macht, was wir wollen: Wir wollen mehr innereuropäische Solidarität, wir wollen mehr legale Wege, wir wollen das Dublin-Verfahren überarbeiten und Schengen sichern. Ich glaube, das steht nach wie vor im Vordergrund aller unserer Arbeit.

Das Türkei-Abkommen kann nur vernünftig funktionieren, wenn auch die Voraussetzungen dafür da sind. Und deshalb geht es auch um Management und auch um ganz konkrete Arbeit, damit es funktionieren kann. Wenn ich zurzeit keinen Asylantrag stellen kann, kann ich auch nicht abgeschoben werden.

Es geht auch um die Frage, wie wir unsere griechischen Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Ich bin es ziemlich leid, lieber Graf Lambsdorff, dass wir immer über unsere Regierung weinen. Ich frage den Kommissionspräsidenten, ob er bei seinen 30 000 Mitarbeitern nicht 200 findet, die er in Absprache mit der Regierung mal nach Griechenland schicken kann, um dort Hilfestellung zu leisten, wenn die Mitgliedstaaten nicht dazu bereit sind. Ich würde ihm bei der Suche helfen, wenn es notwendig ist.

Ein letzter Punkt: Wir brauchen pragmatische Lösungen. Die Bilder, die wir von Idomeni sehen, sind nicht akzeptabel. Ich glaube, hier muss man manchmal auch handeln und sich hinterher nochmal ganz genau in die Verästelungen des Rechts vertiefen.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), pakėlus mėlynąją kortelę pateiktas klausimas. Gerbiamas kolega,

norėčiau paklausti dėl problemų vykdant valstybių narių įsipareigojimus. Lietuvos pareigūnai aplankė Graikijos ir Italijos pabėgėlių stovyklas, bet beveik neatsirado norinčių vykti į Lietuvą. Juos domino Vokietija, Skandinavijos šalys, bet visiškai nedomino Baltijos šalys. Kaip jūs manote, negi pabėgėlius reiktų vežti per prievartą?

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D), Antwort auf eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“. Wissen Sie, ich halte von Ihrem Vokabular mit dem „zwangsweise“ nicht sehr viel. Es geht nicht darum, zwangsweise Flüchtlinge aufzunehmen, sondern es geht darum: Wenn man sich als 28 Mitgliedstaaten sozusagen zusammengetan hat in einer Europäischen Union, reicht es nicht, die Wohltaten entgegenzunehmen, die Lasten aber nicht teilen zu wollen. Das gilt für Ihr Land, das gilt für jedes Land – auch für Deutschland. Wir bekleckern uns da auch nicht immer mit Ruhm. Aber gegenseitig sollten wir uns das als Europäisches Parlament immer wieder in Erinnerung rufen: Solidarität ist eine Zweibahnstraße.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Trebesius (ECR). Frau Präsidentin! Beim Gipfel im März ist die EU auf deutschen Druck einen Handel mit der Türkei eingegangen. Stillschweigend ist Frau Merkel von ihrer Willkommenspolitik abgerückt und hofft nun darauf, dass die Türkei für sie den Flüchtlingsstrom unterbindet. Seither erlebt Deutschland eine einzigartige Einmischung in die deutsche Medienwelt durch den türkischen Ministerpräsidenten. Anstatt unsere Werte zu verteidigen, bleibt Frau Merkel oft stillschweigend und devot. Ihre eigene Karriere hängt jetzt von Erdoğans gutem Willen ab. Man sieht deutlich, wo Frau Merkels Prioritäten liegen.

Es wäre für Europa besser, den Schutz der Außengrenzen selbst zu übernehmen. Wir sollten den Menschen dieses Kontinents das deutliche Signal senden, dass Europa aus eigener Kraft handlungsfähig ist und dass wir unsere Werte hochhalten und sie nicht zur Verhandlungsmasse verkommen lassen. Gleichzeitig wäre die Versorgung von Flüchtlingen in der Region einfacher und preiswerter als eine Versorgung bei uns. Wir sollten uns nicht nur von der Türkei abhängig machen, sondern auch mit Jordanien und dem Libanon verhandeln.

 
  
MPphoto
 

  Sophia in 't Veld (ALDE). Madam President, of course we should negotiate and cooperate with the neighbouring countries, but that is not the same as outsourcing problems. Negotiations take place between two equal powers, but the EU is weak as we are unwilling to solve our own problems, and the Turks realise that. We should have learned from earlier experiences, like in 2010, when we were negotiating a deal with Mr Gaddafi for keeping the refugees there. That was also not a resounding success.

I heard Mr Weber speak earlier, saying that there is finally, as he said, ‘Recht und Ordnung’. Well that is not the way I perceive it, because we hear stories about people being pushed back to Syria – refugees – and we have zero answers from the Council or the Member States. It is a disgrace that this continent – the richest, most prosperous and freest continent in the world – is tolerating this, and that we are not able to give our own response to the situation.

Finally, we talk a lot these days about our own values, about how immigrants need to embrace our values. Let us uphold our own values and make sure that refugees live in acceptable conditions and not in this misery anymore.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, κύριε Weber, σταματήστε επιτέλους να αδικείτε και να προσβάλλετε και την Ελλάδα, αλλά και την αλήθεια. Ο κύριος Erdoğan φυλακίζει δημοσιογράφους, κλείνει εφημερίδες, δεν εφαρμόζει καν τη συμφωνία, αλλά εσείς τον χαϊδεύετε και κατηγορείτε τον Τσίπρα. Ο κύριος Orbán, ο ακροδεξιός, δεν δέχεται ούτε έναν πρόσφυγα στην Ουγγαρία, αλλά εσείς τον χαϊδεύετε γιατί είναι στην ομάδα σας, και φυσικά πάλι καταγγέλλετε τον Τσίπρα, ίσως να τον βλέπετε και στον ύπνο σας. Ο ελληνικός λαός είναι υπερήφανος, με μεγάλη ιστορία και προσφορά και δεν ανέχεται αυτές τις προσβολές του κάθε κυρίου Weber.

Κύριε Tusk και κύριε Juncker, ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι φορτώσατε την αποτυχία τη δική σας, να εφαρμόσετε τις αποφάσεις του Σεπτεμβρίου για αναλογική μετεγκατάσταση, στους ώμους ενός κράτους μέλους, της Ελλάδας, εξωραΐζοντας παράλληλα την Τουρκία. Η χώρα μου, η Ελλάδα, σηκώνει ένα τεράστιο βάρος εξαιτίας του πολέμου, της γεωγραφίας, αλλά και της ευρωπαϊκής αποτυχίας και o ελληνικός λαός χρειάζεται περισσότερη βοήθεια και αλληλεγγύη, όχι να χρησιμοποιείται ως αποδιοπομπαίος τράγος ή ως σάκος του μποξ.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE). Als je mensen opsluit, kunnen ze niet meer voor zichzelf zorgen. Als je mensen opsluit, moet je voor ze zorgen. Moet je ze voldoende te eten geven, moet je ervoor zorgen dat de zieken hulp krijgen, moet je ervoor zorgen dat de kinderen beschermd worden.

Maar wat hebben 28 premiers gedaan? Die hebben een Turkije-deal gesloten en zijn de uitvoering vergeten. En ondertussen sluiten we vluchtelingen op op Griekse eilanden met onvoldoende eten, kinderen tussen volwassenen in totaal overlopen kampen waar onvoldoende te eten is en geen dokters en geen advocaten zijn!

Als de premiers de grote broek aantrokken om een deal te sluiten, dan zullen ze toch ook de grote broek moeten aantrekken om de uitvoering te regelen en niet te kijken naar de Europese Commissie om dat uit te voeren. Dan zullen ze toch ook een antwoord moeten hebben op de democratische controle? Is het het Griekse parlement dat moet toezien op de detentiecentra in Griekenland of kunnen wij daar nog wat aan verhapstukken? Wat gebeurt een meisje van veertien zonder eten in een detentiecentrum met volwassen mannen? Mijnheer Tusk, wat gebeurt zo´n meisje van 14?

[De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag overeenkomstig artikel 162, lid 8, van het Reglement.]

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), sinisen kortin kysymys. Vihreät ovat täällä kovasti arvostelleet Turkin ja EU:n välistä sopimusta. Se ei ole täydellinen, mutta en ole kuullut teiltä vaihtoehtoista mallia.

Mitä EU:n pitäisi tehdä? Toivon, että teiltä tulisi sellainen kolmen kohdan lista, mitä EU:n ja EU:n jäsenmaiden tulee tehdä, jotta kaikki sujuu hyvin ja oikeudenmukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE), blue-card answer. I have a one-point plan, which is large-scale resettlement from third countries, giving people legal access to the European Union. But as you heard, my critique was not about what Erdoğan does or what Turkey does, but what we are not doing, what we are leaving behind: that is, taking care of vulnerable people in detention centres.

 
  
MPphoto
 

  Rolandas Paksas (EFDD). Nuo Vadovų tarybos susitikimo praėjo beveik mėnuo, rezultatams apibendrinti lyg ir per mažas laiko tarpas, tačiau vertinti tendencijas pakankamas.

Pagal Europos Sąjungos ir Turkijos susitarimą keli šimtai grąžintų nelegalių migrantų ir keliolika legaliai iš Turkijos į Europos Sąjungą atvykusių Sirijos karo pabėgėlių. Riaušės Graikijos ir Makedonijos pasienyje, principinė Čekijos nuostata prieš bet kokias migrantų paskirstymo kvotas. Tendencijos nėra geros ir jeigu mums ir pavyko bent iš dalies apriboti problemos augimo mastus, pati problema iš esmės nėra sprendžiama. Reikia gerokai ryžtingesnių sprendimų. Išorės Europos Sąjungos sienos turi būti uždarytos. Jokio nelegalaus migrantų judėjimo tarp vidinio Europos Sąjungos sienų neturi likti ir kvotos kaip nepasiteisinęs sprendimas turi būti panaikintos. Kad nelegalios migracijos keliamos problemos Europoje dar netaptų ir ekonominių problemų katalizatoriumi kviečiu atkreipti dėmesį, didesnį dėmesį, į Europos Komisijos prezidento J. K. Junkerio planą ir Europos Sąjungos institucijoms bei valstybėms narėms gerokai greičiau imtis konkrečių sprendimų dėl jo įgyvendinimo, nes dar viena ekonominė krizė anaiptol nėra tai ko mums labiausiai reikėtų šioje situacijoje. Ir nepaisant to, kad Komisijos ketinimai valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo dėl pridėtinės vertės mokesčio tarifų, nėra šio plano dalis, aš džiaugiuosi tokiu pasiūlymu, kadangi vartojimo skatinimas gali būti viena iš veiksmingų priemonių prieš ekonomikos lėtėjimą.

 
  
MPphoto
 

  Matteo Salvini (ENF). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ennesimo dibattito, ennesima dimostrazione del fatto che l'Europa non esiste, l'Europa che si è costruita su una moneta sbagliata sta morendo di immigrazione.

Qualcuno vorrebbe importare qualche milione di nuovi schiavi. In questo palazzo si parla di diritti umani di tutto il mondo e si fanno accordi con la Turchia, a cui stiamo dando dieci miliardi di euro. Turchia che nega il genocidio di un milione e mezzo di armeni accaduto un secolo fa. Turchia che occupa militarmente una parte di uno Stato sovrano di questo palazzo. Qualcuno vorrebbe che la Turchia entrasse in Europa, forzando la storia, la cultura e la geografia, qualcuno vorrebbe addirittura che la lingua turca fosse riconosciuta come lingua ufficiale dell'Unione europea, follie su follie. Intanto in Italia sono sbarcati 24 000 clandestini nei primi mesi dell'anno, il doppio dell'anno scorso, e di questi i rifugiati sono meno del 5 %.

Quindi vi lasciamo volentieri questa Europa. Se questa è l'Europa a cui pensate io preferisco pensare ai venti milioni di europei disoccupati di cui nessuno si occupa.

 
  
MPphoto
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI). Κυρία Πρόεδρε, η απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας ρίχνει νέο «λάδι στη φωτιά» των ανταγωνισμών για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, με ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία. Η απόφαση να ανοίξει ακόμα ένα κεφάλαιο για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβραβεύει και νομιμοποιεί την αυξανόμενη επιθετικότητα της αστικής τάξης της Τουρκίας σε Συρία, Αιγαίο και Κύπρο.

Για ποια αλληλεγγύη μιλάτε στους πρόσφυγες; Με φράχτες, φυλακίσεις, απελάσεις και απαράδεκτο «πινγκ-πονγκ» προσφύγων; Όλα επιβεβαιώνουν ότι επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη Συνθήκη της Γενεύης, ό,τι δηλαδή έχει μείνει όρθιο από την προστασία των προσφύγων με απάνθρωπους ευρωενωσιακούς μηχανισμούς.

Κύριε Weber, γιατί σκόπιμα μπερδεύετε τις πολιτικές ταυτότητες και μιλάτε δήθεν για «κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ», αναζητώντας «σκιάχτρο»; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η νέα σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα. Στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο, προωθεί βάρβαρα αντεργατικά μέτρα και μνημόνια, όπως, άλλωστε, και τα σοσιαλδημοκρατικά και φιλελεύθερα κόμματα. Κάνει εκκλήσεις για να υλοποιηθούν οι απαράδεκτες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό, αλλά και άγχεται για την αποτελεσματική δράση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας καλεί το λαό, αποφασιστικά, να οργανώσει την πάλη του με σαρανταοχτάωρη απεργία μπροστά στα νέα βάρβαρα μέτρα τα οποία φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που πλήττουν συνολικά και τον ελληνικό λαό και τους πρόσφυγες.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête (PPE). Madame la Présidente, je me souviens que, fin 2015, le président Juncker nous disait qu'il y avait urgence à trouver une solution avant l'arrivée du printemps et l'augmentation à venir du flux migratoire.

Cet accord avec la Turquie a au moins le mérite d'exister, mais il reste beaucoup à faire, car la Turquie aujourd'hui est maîtresse du jeu, et elle se joue de la faiblesse de l'Union européenne.

Il suffit d'être sur le terrain pour constater déjà des dysfonctionnements majeurs et des failles dans la procédure d'asile d'Athènes.

La Grèce, en effet, est confrontée à une explosion des demandes d'asile, avec 500 000 migrants et réfugiés sur son territoire et, face à cette situation, il y a un manque cruel de personnel sur le terrain, et les experts promis par les États membres n'arrivent pas.

Ne soyons pas naïfs – le président Erdoğan n'a pas non plus renoncé à faire monter les enchères. Jeudi dernier, il s'est fait un plaisir de rappeler que la Turquie ne respecterait pas sa part de l'accord si l'Union européenne n'honorait pas elle-même ses promesses, faisant référence à l'exemption de visa trop vite promise aux citoyens turcs.

La fuite de certains dirigeants européens devant leurs responsabilités est scandaleuse. La France a brillé aussi par son immobilisme et son manque d'implication, laissant Mme Merkel négocier seule avec la Turquie.

Cela ne doit pas nous faire oublier une autre urgence, celle de la bataille contre le chômage. Et là, je me permets de parler de la sidérurgie. Ne nous trompons pas, il ne s'agit pas de protéger une industrie en déclin mais, au contraire, de défendre une industrie d'avenir sous le coup d'une concurrence complètement déloyale. Alors, il faut faire vite, très vite, pour lutter contre le dumping, avec des taxes antidumping, et mettre en place des procédures vraiment rapides.

 
  
MPphoto
 

  Maria João Rodrigues (S&D). Madam President, we should recognise that the deal with Turkey is at best a provisional, fragile and controversial solution. What we really need are European instruments to regain control of the situation, of our territory and of our standards, and this means very clear priorities, which are also on the table due to recent Commission proposals.

The first one is to ensure that we really provide European asylum according to European standards. The second is that we adapt our cities to avoid ghettos, for reasons of social cohesion but also to prevent security risks. Finally, we need to build up a real European border system. This is not a line, this is not a wall, this is a border network which should enable our system of relocation and resettlement to work properly, managed by European authorities.

What is at stake is no less than European sovereignty. We should not be afraid of using these words. This is a powerful concept, and most citizens do understand that we need to move to this new phase of building the means to have sovereignty over our resources, our territory and our standards. I believe this should be envisaged also as a big investment, so let us prepare for this new stage.

 
  
MPphoto
 

  Jussi Halla-aho (ECR). Madam President, it says in the Council conclusions that (I quote): ‘several elements of our common European response to the migrant crisis are in place today and are yielding results’. This is a very optimistic statement, as our common measures, such as the relocation scheme, do not work at all.

It is rather the unilateral decisions taken by individual Member States that have reduced the flow of migrants, or at least directed it elsewhere. I refer in particular to the re-establishment of internal border controls and the reduction of unhealthy pull factors at national level. I especially welcome the idea of declaring asylum applications from persons arriving from Turkey inadmissible. And I wonder very much why this is not already the case at the internal borders inside the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Telička (ALDE). Madam President, I must say that I share President Tusk’s comments on the deal with Turkey, including the critical remarks. I would like to ask him how we are monitoring the implementation on the Turkish side. How are we assessing implementation and how do we analyse and draw conclusions? I would appreciate comments on that.

President Juncker, I would like to make two remarks. Firstly, on the migration issue, you have – quite rightly – asked for guidance from the political groups. I would say that the Commission’s proposals contain a number of useful and effective elements. I would probably base myself on the ones that can be speedily and effectively implemented and around which we can unite the European Union.

I will make one final remark on China. Yes to fair trade and fair competition, but this is not what China represents, neither in steel, packaging nor in other industries. I think that we really need to fine-tune some of our trade instruments much more speedily than we are doing.

 
  
MPphoto
 

  Νικόλαος Χουντής (GUE/NGL). Κύριοι πρόεδροι, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι ντροπή σε όσους την έχουν συνυπογράψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ξεφορτωθεί από τις πλάτες της ένα πρόβλημα για το οποίο είναι συνυπεύθυνη, βάφτισε την Τουρκία ασφαλή χώρα, αγνοώντας προκλητικά ότι καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η Συνθήκη της Γενεύης πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων. Χιλιάδες προσφυγές έχουν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα, χωρίς να τους δίνεται ουσιαστικά το δικαίωμα ασύλου στη χώρα που επιθυμούν. Η αστυνομία της FΥRΟΜ καταπατά τα δικαιώματα των προσφύγων και χρησιμοποιεί ωμή βία.

Η συμφωνία άνοιξε κεφάλαια για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, ενώ την ίδια ώρα αμφισβητούνται εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας - καθημερινά παραβιάζει ο ελληνικός εναέριος χώρος - και δημιουργούνται ή επιχειρείται να δημιουργηθούν τετελεσμένα και γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο με το ΝΑΤΟ παρόν.

Κύριε Τούσκ, το δικό σας "ό τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε" μετέτρεψε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κομπάρσο σε θεατρικό έργο για την προσφυγική κρίση, με πρωταγωνιστή τον κύριο Ερντογάν.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). Frau Präsidentin, Herr Kommissionspräsident, Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren! Dieses Abkommen mit der Türkei ist einfach keine Lösung. Was wir hier tun, ist nicht nur, dass wir Flüchtlinge abschieben, und die Türkei schiebt sie dann zum Teil wieder nach Syrien ab. Wir schieben auch die Verantwortung ab, und das ist eines Europas der Werte und der Grundrechte wirklich unwürdig.

Wir müssen diese Kritik, die auch Amnesty zum Beispiel geäußert hat, an diesem Deal ernst nehmen. Ich schlage vor, dass wir eine Ad-hoc-Mission einrichten von Abgeordneten, von Experten und Expertinnen der Zivilgesellschaft, die sich ansehen, was hier tatsächlich passiert. Denn einfach so weitermachen, das geht nicht. Wir brauchen legale und sichere Zugänge über resettlement-Verfahren, und wir müssen vor allem – und da spreche ich all jene an aus den Mitgliedstaaten, die finden: Verteilung, nein danke – sagen: Solidarität ist keine Einbahnstraße, auch Sie müssen Flüchtlinge aufnehmen.

Aber lassen Sie mich auch zu meinem eigenen Heimatstaat und der Kritik an der österreichischen Bundesregierung kommen. Nicht nur, was hier in den letzten Tagen an bizarrem Ämtertausch auf Geheiß des Landeshauptmanns von Niederösterreich stattgefunden hat, aber die Brennergrenze wieder zuzusperren, die jetzt aufgrund der Europäischen Union so lange offen war – da stoßen wir die Nachbarn im Süden tatsächlich vor den Kopf. Das spricht jeder europäischen Partnerschaft Hohn. Diese Grenzen und auch die anderen müssen offen bleiben!

 
  
MPphoto
 

  President. – Before I give the floor to our next speaker Mr Lundgren for one minute, can I say that because of time constraints I will no longer be able to accept blue cards. I hope you understand the reasons for that, and indeed we may have problems with ‘catch the eye’ because I am required to finish this session on time.

 
  
MPphoto
 

  Peter Lundgren (EFDD). Fru talman! En politikers främsta uppgift är att bevaka sitt lands intressen. Det är därför jag står här – inte som europé, utan som svensk. Därför motsätter jag mig det mesta av idiotin som produceras i detta hus, där ni ständigt försöker förvandla mitt land till en lydstat under det korrupta och maktgalna EU.

När ni nu misslyckats med att upprätthålla det yttre gränsskyddet och ekonomiska migranter flödar in i Europa, är er paniklösning att böja er för Turkiets utpressning. Vi talar om ett land som bryter mot mänskliga rättigheter, och som inte upprätthåller demokrati och yttrandefrihet. Detta land erbjuder ni nu mängder av skattebetalarnas pengar för att lösa era misslyckanden. Ni lockar med ett snabbspår in i EU till ett land som inte ens tillhör Europa, utan Asien. Vilka tror ni att ni är? Ni försöker pådyvla hela Europa en politik som man inte vill veta av.

 
  
MPphoto
 

  Marcel de Graaff (ENF). Visumvrije toegang voor Turken, toetreding tot de Europese Unie, een paar miljard euro en een migrantenomruilprocedure. Dat is de geweldige deal met Turkije!

En deze Commissie accepteert ondertussen ook genocide op de Koerdische bevolking, olie- en wapenhandel met de IS, het monddood maken van de oppositie, de bezetting van Cyprus en - het meest treurige van alles - voor de burgers van Europa meer geweld door migranten, meer onderdrukking door sluipende islamisering, meer armoede door de torenhoge kosten voor opvang.

Deze Commissie heeft geen enkel moreel kompas. En ik zeg: wij zijn de stem van het volk en wij zeggen namens het volk: genoeg is genoeg! Deze slechte deal moet van tafel! Stop de massa-immigratie, nationale grenzen dicht en migranten terugsturen!

 
  
MPphoto
 

   Esteban González Pons (PPE). Señora Presidenta, es muy fácil ser campeones de los derechos humanos cuando los problemas ocurren en el otro lado del Mediterráneo, pero qué difícil cuando se trata de nosotros. Claro que los refugiados deben seguir procedimientos establecidos, pero algunas veces parece que nos importan más los procedimientos que las personas. Un año después de que estallara la crisis de los refugiados Europa sigue buscando soluciones que no existen en la vida real. Sigue dejando que Alemania y Grecia hagan todo el trabajo.

Los enemigos de Europa no son los que cruzan nuestros mares en lanchas neumáticas ni quienes se ahogan frente a nuestras costas. Los enemigos de Europa son los que empujan a los refugiados hacia nuestras fronteras y los que sonríen cada vez que los europeos renunciamos a nuestros principios. Los enemigos de Europa son los que provocan el terror, no los que huyen del terror.

Estoy a favor del acuerdo con Turquía, porque Turquía forma parte de la solución. Pero Turquía no es la solución. Los derechos humanos no son un servicio que podamos comprar con euros. O se cree en ellos siempre o no se cree en ellos nunca. Y esta crisis no se va a acabar por el mero hecho de que cerremos la puerta a los sirios pobres y les demos visados a los turcos ricos, ni porque subarrendemos la gestión de la frontera en Grecia.

Llamarse europeísta y solidario tiene un precio: cuando llega el momento, hay que ser europeísta y hay que ser solidario. Y para dar lecciones primero hay que practicar con el ejemplo, y buena parte de Europa últimamente no está para dar lecciones ni de defensa de los más débiles ni de protección de los perseguidos. Los Estados miembros harían bien en aprender, en este caso, del trabajo de la Comisión.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Guillaume (S&D). Madame la Présidente, l'accord UE-Turquie – ou quel que soit d'ailleurs le nom qu'on lui donne – est-il satisfaisant? Selon moi, la réponse est non. Ceux qui ont décidé de cet arrangement n'ont pourtant pas ménagé leurs efforts pour emballer le tout d'un joli papier cadeau.

Sur le papier, on répète qu'il est totalement conforme avec le droit de l'Union et avec le droit international mais, sur le terrain, la mise en œuvre soulève des interrogations. Des interrogations sur la légalité du schéma proposé – je ne suis pas la première à le dire. Le mécanisme de renvoi vers la Turquie repose sur les notions de "premier pays d'asile" et de "pays tiers sûr" et, dans l'un et l'autre cas, la protection dont les demandeurs d'asile ou les réfugiés peuvent se prévaloir dans ce pays n'est pas vraiment satisfaisante. C'est évidemment au juge qu'il appartiendra de décider de tout cela, mais les premières appréciations font, à ce stade, pencher la balance du côté du "non".

Des interrogations sur l'applicabilité: le mécanisme de renvoi pose un grand nombre de problèmes logistiques en Grèce, notamment pour garantir un examen individuel, une procédure de recours et un accueil digne des populations. Là encore, la mise en œuvre de l'accord ne semble pas conforme aux garanties annoncées sur le papier.

Des interrogations sur l'efficacité: ce plan cherche coûte que coûte à tarir les flux de migrants traversant la mer Égée. Il y a fort à parier que d'autres routes s'ouvriront, et on note d'ailleurs une augmentation des flux depuis la Libye vers l'Italie et Malte, et on signale même des passages via l'Ukraine.

De plus en plus, cet accord prend des airs de machine infernale qui pourrait s'emballer et devenir incontrôlable et incontrôlée, participer au détricotage des valeurs et des fondations européennes. Ces critiques, il faut les entendre.

Vous l'avez compris, cet accord, cet objet dangereux, suscite chez moi non seulement des interrogations, mais aussi des réserves. Je mesure toutefois qu'il existe aussi parce qu'il n'a pas été possible d'élaborer un projet alternatif en raison de l'absence de solidarité de la part des États membres.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). Het paard van Troje komt uit Ankara. De deal met Erdogan werkt nauwelijks. Slechts een paar honderd vluchtelingen zijn nu in Europa en er zijn inmiddels maar een paar honderd terug in Turkije. Ondertussen groeit de vluchtelingenstroom uit Italië met het uur!

Absurd is bovendien dat de Turken is toegezegd dat ze visumvrij mogen reizen naar de Europese Unie en concreet uitzicht hebben op toetreding! Net als destijds het paard van Troje sluipt Turkije nu de EU binnen.

Overigens, wat dat visumvrij reizen betreft, heeft het team Juncker-Timmermans mijn vertrouwen verloren. Vijf dagen na het Nederlandse referendum is aan de Oekraïners óók visumvrij reizen toegezegd. Hoe verzin je het! Het voorzitterschap en de Commissie moeten hun huiswerk beter doen. Er moet een alomvattend plan komen met selectie aan de poort om échte vluchtelingen te helpen.

 
  
MPphoto
 

  Marielle de Sarnez (ALDE). Madame la Présidente, bien sûr, il nous faut dialoguer avec la Turquie, ne serait-ce que pour que s'arrête l'abominable trafic de passeurs criminels, mais cela ne doit en aucun cas nous détourner de nos propres responsabilités.

L'Europe ne peut déléguer son droit d'asile aux pays qui l'entourent. Elle doit au contraire assumer son droit d'asile, l'harmoniser, réformer enfin Dublin et gérer des voies d'accès légales et sûres pour les réfugiés syriens, comme l'a fait récemment le Canada, par exemple.

De même, l'Europe ne peut déléguer la gestion de ses propres frontières. Elle doit au contraire mettre en place un corps de garde-frontières et de garde-côtes, et systématiser le contrôle à ses frontières extérieures, y compris pour ses ressortissants.

Enfin, l'Europe ne peut déléguer sa capacité à peser dans le règlement du conflit syrien. Elle doit au contraire exister bien davantage et, là aussi, exercer pleinement sa responsabilité, enfin.

 
  
MPphoto
 

  Martina Michels (GUE/NGL). Frau Präsidentin, meine Herren Präsidenten! 27 Regierungen fordern Griechenland auf, so zu tun, als ob die Türkei ein sicherer Drittstaat ist. 27 Staatsoberhäupter schauen weg, wenn sich Ärzte in Idomeni um Menschen kümmern, die von Mazedonien aus von Gummigeschossen getroffen wurden. Das ist das Ergebnis des Deals, über das wir heute reden. Bei aller Solidarität von Griechinnen und Griechen, von AktivistInnen aus ganz Europa, ist die Lebenslage von Asylsuchenden in Griechenland in Urteilen des EuGH als Verstoß gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention gewertet worden.

Nach der Euro-Gruppe hat der EU-Türkei-Deal dies nun zementiert, statt einen Rahmen zu schaffen, die Genfer Flüchtlingskonvention wieder in Kraft zu setzen. Kommission und Rat müssen dieses Politikversagen prüfen und ändern, statt Europa die Geschichte, die Seele und die Zukunft zu rauben. Das EU-Türkei-Abkommen ist keine Lösung, sondern Teil des Problems, auch um für Syrien und die Kurdenfrage dauerhaft friedliche Lösungen zu finden.

 
  
MPphoto
 

  Peter Eriksson (Verts/ALE). Fru talman! På mitt modersmål, svenska, har vi ett ordspråk som säger att ”hur man än vänder sig, så har man ändan bak”. När vi nu ser rådets och kommissionens strategi att vi ska lösa flyktingkrisen genom att stoppa flyktingströmmarna och göra avtal med Turkiet, då kommer i stället flyktingströmmarna att förändras, och det som ser ut att bli nästa steg är Libyen. Då är vi tillbaka, mina kära vänner, till de skulder och de kriser som Europa har bidragit till att skapa i Libyen, som inte är ett fungerade land.

Vad är nu då kommissionens och rådets plan för att få Libyen att fungera? Hur ska vi kunna få ett fungerade land som kan ta ansvar för sina människor och människor som kommer dit? Strategin att stänga gränsen mot Turkiet och skicka tillbaka människor kan ju inte bara handla om den rutten. Ni måste i så fall ta ett större ansvar även för andra vägar och rutter för människor som vill komma hit.

 
  
MPphoto
 

  Janice Atkinson (ENF). Madam President, last week Frontex guards dressed up like paramilitary forces and deported 200 migrants from Greece: clearly a staged show of force to pretend the EU-Turkey blackmail deal is a success. The same day as 200 migrants were deported, another 300 entered Greece. Do you really believe the people are being fooled so easily?

The truth is that since the blackmail deal, another 5 000 migrants have been smuggled into Greece. We had a million migrants enter the EU last year alone. How are you going to hold back the next tsunami of migrants? We have to take back control of our own borders. It is truly worrying to see the UK border forces committing to this farce. Our own border force is understaffed and underfunded. Other countries have hundreds of patrol boats; the UK’s coastguard has a mere five, two of which were sent to the Mediterranean. This is a symbolic gesture but has left the UK’s borders open and vulnerable. The money – the British taxpayers’ money – given over to Turkey for this blackmail deal could have bought 80 Border Force cutters to keep my country safe. We cannot let this happen. We have handed our keys over to the EU, so therefore we must Brexit.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci stiamo focalizzando sull'accordo UE-Turchia, giusto, per carità, ma stiamo parlando di una cosa che come effetto potrebbe avere al meglio la chiusura di una rotta, ma sappiamo che le rotte si spostano e io, come italiana, devo dire che sono molto preoccupata perché gli italiani sono in prima fila in questo senso.

Ci sono già dei segnali, si aprono nuove direttrici che puntano diritte verso l'Italia. In Albania la polizia ha già individuato molti gommoni pronti a partire, così come sono state individuate altre rotte possibili ed eventuali dalla Grecia e dalla Turchia, e poi c'è l'altro fronte, il Mediterraneo, quello che preoccupa ancora di più. Solo tra il 15 e il 19 marzo, 4 000 profughi sono stati salvati nel Mediterraneo. Ci sono dati forniti dall'intelligence tedesca che dicono che ci sono 200 000 persone sulle coste libiche pronte a partire verso l'Italia, ma l'Alto rappresentante parla addirittura di 450 000 persone pronte a partire dalla Libia verso l'Italia.

C'è un'altra cosa che ci preoccupa, a maggio scadrà il periodo di sospensione che ha permesso a molti paesi europei di ripristinare i controlli alle frontiere e se questi saranno prorogati, la sospensione durerà altri due anni come limite massimo e avremo il tragico scenario di un'Europa che si blinda verso l'Europa meridionale. Signori, io vi lancio un appello, perché se non si affronta il problema migratorio nel suo complesso, guardate che sarà l'Europa a naufragare nel Mediterraneo.

 
  
MPphoto
 

  Kati Piri (S&D). Turkije en de EU hebben elkaar nodig om de vluchtelingencrisis op een humane manier aan te pakken. Jarenlang dachten wij dat de crisis in Syrië ons niet raakte en trokken wij ons ook niet veel aan van het lot van de Syriërs die massaal naar de buurlanden vluchtten. Dit veranderde pas toen vorig jaar meer dan een miljoen asielzoekers naar de EU kwam.

De manier waarop wij tot op heden zijn omgegaan met de instroom van deze kwetsbare groep mensen verdient geen schoonheidsprijs. Slechts een klein aantal Europese landen vangt de vluchtelingen nu op. Van gedeelde solidariteit is geen sprake. De afspraken met Turkije zijn verre van perfect en vergen nog de nodige uitwerking. Maar het alternatief is dat landen weer doorgaan met het ophogen van de hekken en het verstevigen van het prikkeldraad, terwijl mensen op zee blijven verdrinken. Dat is niet mijn Europa!

Het is dus onze plicht om dit akkoord te laten werken en onze waarden te verdedigen. De samenwerking met Turkije moet voldoen aan Europees en internationaal recht. Het rapport van Amnesty over het terugduwen van vluchtelingen uit Turkije naar Syrië is alarmerend. Het is nu aan de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat we duidelijke garanties hebben dat deze praktijk stopt en tot die tijd kunnen Syriërs niet worden teruggestuurd naar Turkije.

Maar het is ook zaak dat de Europese regeringsleiders vaart gaan maken en hun afspraken nakomen: het overnemen van vluchtelingen uit Griekenland en het op grote schaal aanbieden van legale en veilige routes voor de meest kwetsbare vluchtelingen die nu nog in Turkije zijn.

 
  
MPphoto
 

  Richard Sulík (ECR). Pri všetkých krokoch, ktoré Európska únia podniká, či už dohoda s Tureckom, alebo spoločná azylová politika, sa automaticky počíta s prerozdelením migrantov po celej Európe. Úplne sa pri tom ignoruje vôľa občanov. Európska komisia odmieta vziať na vedomie, že občania nechcú prijímať milióny migrantov do Európy. Potom sú európske politické elity len veľmi prekvapené, že čoraz viac občanov Európsku úniu odmieta a volí extrémistov. Áno, pomôžme vojnovým utečencom, ale pomôžme im tam, nemusíme ich k sebe nasťahovať a musíme chrániť vlastné hranice. Túto úlohu neprevezme za nás žiadna iná krajina, ani Turecko. Ak niektorá členská schengenská krajina nie je schopná chrániť alebo ochotná chrániť spoločné hranice, no tak musí Schengen opustiť, či už Grécko alebo Taliansko., a budeme chrániť novú vzniknutú schengenskú hranicu – to sa koniec koncov na Brenneri už práve začína diať.

 
  
MPphoto
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE). Señora Presidenta, ¿por qué va a hacer bien Turquía lo que no hemos hecho bien nosotros?

Nuestra política ha obligado a los que huyen a jugarse la vida para pedir asilo. Nuestra política ha promovido de facto el crecimiento de las mafias, señor Tusk. Los canadienses no lo han hecho. En sus consulados y embajadas han promovido asilo y tránsito seguros.

Tras un año de ineficacia, el Consejo ha decidido, sin autocrítica, que Grecia cumpla el Reglamento de Dublín. Pero de forma policial. Y hemos inventado la expulsión pagada a Turquía para quitarnos el problema de los derechos humanos de nuestra vista.

El gran problema −la reubicación y la desesperación− no ha cambiado. Seguirán llegando, pero ya sin esperanza, y los que sobrevivan no olvidarán nuestro maltrato en un mundo globalizado. Esto es una bomba de relojería para nosotros, señor Tusk. Y, por cierto, el populismo no decrecerá si no creemos lo que decimos.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck (GUE/NGL). Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist eine traurige und hoffnungslose Zeit für unser Europa, das den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei für die Sicherung der eigenen Grenzen duldet und dabei ganz vergisst, dass die EU eine Wertegemeinschaft sein sollte, ein Garant für Demokratie und Menschlichkeit.

Wie können wir heute auf unser Europa noch stolz sein? Die Türkei verstößt doch eindeutig gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Trotzdem ignoriert die EU diese Tatsache trotz vieler Warnungen von Menschenrechtsorganisationen und den Vereinten Nationen. Sie hält an ihrer Vereinbarung, einem schmutzigen Menschenhandel, einem Deal, der mit dem Schweigen für türkische Willkürpolitik erkauft wurde, immer noch fest. Ich schäme mich mittlerweile als begeisterter Europäer und als Mitglied dieses Parlaments für unser Totalversagen. Wir brauchen eine andere Politik! Wir brauchen vor allem eine menschliche Politik, eine politisch korrekte Politik. Ansonsten verraten wir die europäische Idee.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (ENF). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'accordo con la Turchia ha un valore giuridico molto dubbio ed è incredibile che questa maggioranza così attenta ai diritti umani affidi a un paese come la Turchia l'incarico di svolgere una deportazione di massa di popolazioni di rifugiati.

Una costosa, inutile operazione che è un bluff, gli stessi turchi hanno infatti dichiarato che non diventeranno il centro d'accoglienza profughi dell'Europa, servirà in sostanza solo a far pagare a caro prezzo la difesa dei confini della Germania e difatti è la Germania che in questi banchi difende attraverso i suoi esponenti questo accordo.

È facile prevedere i criteri che presiederanno alla gestione di marca turca, marca Erdogan dei profughi, mentre trecento, chi dice quattrocentomila profughi minacciano di invadere l'Italia e non a caso la Turchia prudenzialmente sbarra le frontiere. Siamo sotto ricatto di un tipaccio come Erdogan, sono passati pochi giorni e già la Turchia minaccia di sospendere l'accordo – e le proteste di Amnesty – Erdogan, che è un estremista islamista, vuole l'invasione dell'Europa: mai, mai, mai! Mai, l'invasione dell'Europa dai turchi, dai musulmani: mai, mai, mai!

 
  
MPphoto
 

  President. – Can I just inform the House at this point that I did indicate there would be problems with ‘catch the eye’, and unfortunately we are not able to take any of the requests because many people want to speak in this debate. I would, however, invite you to submit your written speeches and I do apologise in advance because of time problems.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE). Frau Präsidentin, Herr Präsident des Europäischen Rates, Herr Kommissar! Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Präsident, und auch bei der Kommission bedanken, dass diese Vereinbarung zustande gekommen ist. Wenn wir es wollen, dass weniger Migranten nach Europa kommen und nur die Berechtigten nach Europa kommen, wenn wir wollen, dass Menschenhändler zurückgedrängt werden und Menschen nicht mehr ins Meer hinein müssen und dort ertrinken, dann muss es diesen Deal geben.

Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass die Türkei – wie auch Libanon und Jordanien – in den letzten drei, vier Jahren Millionen von Menschen aufgenommen hat – weit mehr, als wir aufgenommen haben – und dass es berechtigt ist, dass diese Länder dafür entlastet werden, dass die Flüchtlinge dort eine bessere Betreuung bekommen, dass sie dafür Sorge tragen, dass Kinder Schulunterricht bekommen. Das ist mit dem europäischen Geld vorgesehen, und das ist Menschlichkeit, die dabei gesehen wird.

Wenn wir gegen die Schmugglerbanden vorgehen, dann müssen wir an den türkischen, an den libyschen Grenzen dagegen vorgehen. Wenn die Menschen erst auf dem Meer sind, kann man sie nur noch retten. Das heißt, die Außenkontrolle kann nicht funktionieren an den Meeresgrenzen, an unseren Küsten, dann sind die Menschen schon auf dem Meer. Das ist eine Doppelmoral, die hier vorgetragen wird, nur weil man den Deal mit der Türkei nicht haben will. Und wir müssen sehen, dass der Gegensatz dazu das Stacheldraht-Europa ist, in dem wir jedes Land mit Stacheldraht einzäunen. Das möchte ich nicht! Das möchte ich nicht, dass wir das unseren Kindern übergeben als ein zukünftiges Europa. Deswegen müssen wir mit unseren Nachbarn reden. Das bedeutet nicht, dass wir bei der Türkei den Verlust der Menschenrechte, die Verneinung von Meinungsfreiheit usw. akzeptieren. Nein, die Türkei kriegt keinen Rabatt für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union! Wir werden die Menschenrechte verteidigen! Die Türkei muss alle Bedingungen erfüllen!

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel (S&D). Frau Präsidentin! Die Vereinbarung der Mitgliedstaaten mit der Türkei ist nicht die richtige Antwort auf die Flüchtlingssituation. Ja, wir brauchen die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, auch mit der Türkei. Aber die Mitgliedstaaten können nicht erwarten, dass die Türkei die mangelnde Solidarität innerhalb Europas ersetzt.

Was passiert gerade? An der Grenze zu Syrien baut die Türkei eine massive Mauer, und nur syrische Flüchtlinge erhalten überhaupt irgendeinen Schutzstatus. Eine rechtlich tragfähige Vereinbarung mit der Türkei könnte eine gemeinsame innereuropäische Strategie ergänzen. Doch diese fehlt. Weder gibt es eine Verteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedstaaten noch ein echtes europäisches Neuansiedlungsprogramm, noch sind alle Staaten bereit, diejenigen Länder zu unterstützen, die Flüchtlinge aufnehmen. Mitgliedstaaten und Türkei – in der Flüchtlingsfrage müssen beide nacharbeiten.

 
  
MPphoto
 

  Vicky Ford (ECR). Madam President, on steel: this is a key strategic sector, jobs are on the line and urgent actions are needed. We must also be sensitive to the impact on other sectors. Anti-dumping measures are vital, and we stand ready in the ECR and in the UK to make them effective.

On migration there is no easy solution. The Turkey deal is not perfect, but it may help. Those in the Schengen zone especially need long-term plans to break the link abused by people-traffickers and to have proper border management systems. But the EU cannot afford to throw endless money or dangle promises of visa-free travel to third countries as some sort of reward for cooperation.

The UK is not in the Schengen zone, and people should stop scaremongering the people of Britain about the impact of the negotiations with Turkey. Migrants are not criminals, but chaos on borders can be exploited by terrorists. We live in an international world and we are stronger when we work together against crime.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE). Tisztelt Elnök Asszony! Egy újabb, érzelmeket felkavaró vitának vagyunk részesei, nem tudom, hányadszor. Ha megkérdezné egy választópolgár tőlem, hogy hányadszor tárgyaljuk ezt a kérdést, nem tudnék neki válaszolni. Eredményesek vagyunk? – teszem fel a kérdést. Részben...

Egy érzékeny kompromisszumról beszélünk, ami helyes időben született meg. Persze mindig lehetne jobb döntéseket hozni, az adott körülmények között azonban helyes döntés született arról, hogy a nyugat-balkáni útvonalon nem lehet ellenőrzés nélkül közlekedni. Helyes döntés született a tekintetben is, hogy le kell zárni az embercsempészek útvonalát. És helyes döntés született végre arról is, hogy a határokon vissza kell állítani a rendet és az ellenőrzést. A döntés nem másért született meg, mint 500 millió európai uniós polgár biztonságáért.

Igen, Görögország terhei tovább nőttek, ezért helyes, hogy segítünk a terheknek a megoldásában, és a terheknek az elviselésében. Nézzük ezt a kompromisszumot: a megállapodás nem tökéletes, persze. A törökök nem biztos, hogy be akarják és be tudják tartani a megállapodást. Ezért ellenőriznünk kell, folyamatosan ellenőriznünk kell. Erdogan elnöknek volt egy érdekes megnyilatkozása arról, hogy valójában be tudják-e tartani ezt a megállapodást.

De nézzünk a jövőre! A jövő pedig arról szól, hogy a hotspotok nem működnek, arról szól, hogy a regisztrációs rendszert át kell alakítani, arról szól, hogy az oktatási rendszer nem megfelelő, az egészségügyi ellátás nem jó. Ez Európa jövőjének a kérdése.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes (S&D). Mr President, I share many of the human rights concerns expressed in the House, but let us be very honest in this House today: this deal is predicated on solidarity. My first question to the Council President is very simple. We in the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), which I chair, interviewed the Commission President’s trouble-shooter, Maarten Verwey, and he reported to us very honestly. He said there were 30 asylum processors in the camps.

This is a very backbreaking task that the Commission has, and I respect the men and women of the Commission for the task that they have to do. But I say to the Council President, in respect of the speech that he gave earlier, with all the human rights concerns and all the other organisational concerns: is he going to assure us today that the Member States ultimately will supply the resources that we need to make this work and that all of these safeguards will be in place? The devil is in the detail to make this work, and respect for human rights needs to be ensured.

 
  
MPphoto
 

  Luděk Niedermayer (PPE). Madam President, firstly let me say that, in spite of all the concerns, I appreciate the progress being made in dealing with the migration crisis in Greece. Let me thank all those involved from the Council and the Commission. The speed of the results shows how much time was lost last year, as President Tusk mentioned.

Now we should look to the future, make sure that the promising results in Greece continue and focus on other problem areas in the migration crisis. I have in mind Italy, in particular, and other parts of the Mediterranean. We must find a similar solution that will function well. It will be more difficult than in Greece, but the Greek case shows that it is possible.

Let me now say a few words on the economy. Just a few days ago I mentioned that it seemed to me that political problems are now larger than economic ones. This is true, and it is not necessarily good news. But let me say that in economic policy we must keep going in the same direction. The government must follow the principles agreed and must implement reform and improve the fiscal situation. On the EU, we have an extensive agenda, including reforms in the tax area and dealing with the future relationship with China. Resolving this issue is very important for our future, and I hope we will take it very seriously.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez (S&D). Señora Presidenta, en este debate han sobrado las palabras complacientes que algunos han utilizado hablando de éxito cuando se referían al acuerdo con Turquía. Dice el señor Tusk que se ha tenido que poner primero orden dentro de la propia casa, cuando lo que debería haber hecho es reconocer el evidente fracaso de la gestión de la crisis migratoria en los últimos meses. Fracaso que ha obligado a llegar a un acuerdo que ya ha sido puesto en duda por una gran parte de las organizaciones humanitarias y que en sus primeros días de aplicación ya ha demostrado su inoperancia.

Mientras, la opinión pública habla de la vergüenza de Europa y los dirigentes nacionales se frotan las manos, porque hablar de la vergüenza de Europa es ocultar, es tapar su propia inoperancia y su propia incapacidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones que tenían que llevar a cabo. Por poner un ejemplo, en España se ha acogido, por parte del Gobierno del señor Rajoy, exclusivamente a dieciocho refugiados. Dieciocho. ¿Creemos, de verdad, que esta incompetencia es aceptable cuando estamos hablando de las vidas de cientos de miles de personas que huyen de la guerra y de la muerte?

Necesitamos de forma urgente que los países cumplan con sus obligaciones, que apliquen el principio de solidaridad. El proyecto de Europa está en peligro. No escribamos la última página de nuestra historia con el sufrimiento de las personas.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Rangel (PPE). Senhora Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário, aquilo que eu queria aqui deixar claro é que nós devemos estar ao lado dos direitos humanos, nesta crise dos refugiados. E estar ao lado dos direitos humanos é, naturalmente, resolver o problema dos refugiados, nomeadamente acolhendo na União Europeia... A União Europeia tem que mostrar esta face solidária, isto é absolutamente essencial. E, por isso, eu entendo que este acordo com a Turquia é apenas… não é um bom acordo, é o acordo possível, e é apenas uma forma de ganharmos tempo para resolvermos este problema de um modo mais eficaz.

E aí devo dizer que, assim como critico, também neste Parlamento e com toda a legitimidade, o Governo português pela sua política económica, financeira, orçamental e fiscal, que é deplorável e que está a conduzir o país para uma péssima situação, também elogio o Governo português pela sua política na área dos refugiados.

Nós, Portugal, já demos provas de que não apenas estamos dispostos a receber os 4 000 iniciais, como podemos chegar a cifras de 10 000 refugiados. E estamos em condições de receber 1 250 já, anunciou ainda esta semana o Primeiro-Ministro. Julgo que aqui Portugal, a sociedade civil portuguesa e o Governo português estão a dar um bom exemplo. Gostava que outros Estados seguissem este nosso exemplo, e creio que aí seria mais fácil resolver esta crise.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). Frau Präsidentin! Es ist wichtig, dass dieser Gipfel der letzten Gelegenheit zu einem Ergebnis geführt hat, weil erstens die Kooperation mit dem Nachbarn Türkei alternativlos ist – obwohl kompliziert und nicht ohne Risiken – und zweitens Schengen nur funktionieren kann, wenn die Kontrolle der Außengrenzen funktioniert. Es sind richtige Schritte. Sie hätten früher passieren sollen, und man muss genau beobachten, ob sich das alles so entwickelt wie geplant. Da bestehen ernste Zweifel. Erstens ist die Implementierung lückenhaft – es gibt zu wenig Personal –, und zweitens sind die Bedenken der Menschenrechtsorganisationen ernst zu nehmen, ob die Menschenrechte auch wirklich eingehalten werden und ob es sich nur um Einzelfälle handelt oder um systematische Verletzungen.

Wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass dies nur erste Schritte sind und dass wir eine große Lösung brauchen. Diese große Lösung bedeutet, dass wir die Hilfe in den Herkunftsländern endlich zur Priorität machen müssen und dass wir humanitäre Einreisekorridore brauchen.

 
  
MPphoto
 

  Othmar Karas (PPE). Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es wurden viele berechtigte Sorgen geäußert. Aber ich stelle mir die Frage: Wie würde die heutige Debatte verlaufen, wenn es zu keinem EU-Türkei-Abkommen gekommen wäre, wenn die Kommission keinen Vorschlag für eine gemeinsame Außenpolitik auf den Tisch gelegt hätte, wenn die Kommissionsstrategie für Wachstum und Beschäftigung keine Zustimmung vom Rat erhalten hätte?

Bei dem zunehmendem Nationalismus, den Egoismen, dem Mangel an Solidarität innerhalb der Europäischen Union hätte es zu mehr Stacheldrähten geführt, es wären mehr Grenzen abgeriegelt worden, und es wäre von der Festung Europa gesprochen worden. Das kann doch niemand von uns wollen. Wer gegen das Abkommen ist, verursacht noch mehr Leid, riskiert noch mehr Zäune und das wirkliche Ende von Schengen. Wir wollen nicht, dass der Brenner geschlossen wird. Wir wollen, dass die Brenners in Europa offen bleiben.

Meine Damen und Herren, das Abkommen wird nur funktionieren, wenn wir internationales und europäisches Recht einhalten, wenn wir die Einhaltung der Menschenrechte garantieren, wenn wir unsere Verantwortung in allen Mitgliedstaaten wahrnehmen, wenn wir begreifen, dass der Türkei-Deal das Problem noch nicht wirklich löst. Idomeni ist ein Beispiel dafür. Wir brauchen auch Lösungen innerhalb der Europäischen Union. Diese Lösungen hat der Rat leider nicht gebracht.

 
  
MPphoto
 

  Patrizia Toia (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo accordo nasce per uno stato di necessità, perché eravamo con l'acqua alla gola per il rifiuto di alcuni paesi di fare la propria parte, ed è perciò molto ambiguo e insidioso.

Chiediamo perciò di vigilare il doppio, di controllare tutta l'attuazione e la gestione sia in Grecia che in Turchia. Deve essere l'Europa responsabile, non possiamo lavarcene le mani così, tocca alla Grecia, tocca alla Turchia, tocca a noi.

L'8 marzo l'abbiamo dedicato alle donne profughe. Parliamo dei bambini, ecco, io chiedo che ne è di tutti questi impegni? Dal campo arrivano notizie di sfruttamento, di degrado, io penso che ciò sia inaccettabile e che ci sia una nostra precisa responsabilità europea, morale prima che politica e istituzionale. Parliamo, e noi vogliamo che si verifichi la possibilità di hot spot a gestione europea perché penso che noi soli, direttamente responsabili, potremmo veramente vigilare sul rispetto dei diritti umani.

E per finire, una falla si chiude e altre si aprono. È stato qui ricordato che l'Italia già oggi in certi giorni raccoglie mille persone in mare. Ecco, chiedo che anche per l'Italia e per Malta, ci si accinga già ora a lavorare nel segno della solidarietà e della collaborazione.

 
  
MPphoto
 

  Dubravka Šuica (PPE). Gospođo predsjednice, gospodine Tusk, gospodine povjereniče, upravo ova današnja rasprava i sporazum s Turskom opravdavaju onu tezu da je politika umijeće mogućega. Činjenica je da ovaj sporazum nije savršen, da ovaj sporazum nije idealan, kao što ste i sami rekli, ali on je već jedan konkretan korak jer što bismo, kao što je rekao moj kolega Karas, danas razgovarali da nije ovog sporazuma.

Dakle, mi znamo da Turska nije jedino rješenje, mi znamo za probleme s Turskom. Možemo slobodno postaviti pitanje je li Turska pouzdan partner. Znamo za probleme s medijima, probleme s manjinama. Međutim, očito smo morali pokrenuti neku inicijativu i ja sam suglasna da s ovim nastavimo. Naravno, početno nema dovoljno kapaciteta, nema dovoljno službenika na granici Grčke i Turske, to je evidentno iz današnjih brojki.

Međutim, smatram da moramo biti solidarni. Od početka govorimo da su naše dvije glavne teze solidarnost, ali i odgovornost. Ja smatram da je naša odgovornost ponuditi neko rješenje.

Balkanska ruta je zatvorena, to je isto dobar potez. Međutim, otvara se ruta preko Mediterana. Nije dobro graditi žice. Ne može se izgraditi žica na moru, znači moramo tražiti rješenje. Ja sam suglasna s time da nastavimo na ovaj način, ali naravno nije rješenje samo u Turskoj, moramo dalje nastaviti.

Imam samo jedno pitanje za gospodina Tuska. Ipak se postavlja pitanje na koji način mislimo kontrolirati provedbu ovog sporazuma i provedbu korištenja ovih tri plus tri, odnosno šest milijardi eura?

 
  
MPphoto
 

  Elena Valenciano (S&D). Señora Presidenta, verá señor Tusk, señor Presidente del Consejo, el Acuerdo que hemos firmado con Turquía significa la dimisión en bloque de las responsabilidades que tienen los gobiernos europeos. Es una dimisión de nuestras obligaciones legales, políticas y éticas: de las tres hemos dimitido. Somos favorables a acuerdos con terceros países, pero no somos favorables a abandonar nuestras obligaciones, y en los últimos meses hemos ido construyendo, a base de cerrar fronteras, una ratonera inhumana para los refugiados, y no hemos hecho nada. Hemos dejado que la situación se pudra hasta el punto de tener que externalizar sin control ninguno una obligación que los ciudadanos europeos quisieran que los gobiernos pudieran cumplir.

Y ya que tengo tan poco tiempo, quiero referirme expresamente a los niños y niñas, a los que no estamos protegiendo, a aquellos que más protección necesitan. ¿Y sabe que pasa señor Tusk? Que esto es ilegal.

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Κεφαλογιάννης (PPE). Κυρία Πρόεδρε, το να μην υπήρχε συμφωνία στις 18 Μαρτίου θα ήταν μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη. Όμως, τα θετικά σταματούν εδώ. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι πολύπλοκη, σύνθετη, ανησυχητικά ασαφής. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας μετέτρεψε ένα διεθνές ευρωπαϊκό ζήτημα σε διμερές ζήτημα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Τα Ευρωπαϊκά σύνορα έχουν μεταφερθεί στα βόρεια σύνορα της Ελλάδος, στην Ειδομένη, τα ελληνικά σύνορα είναι κλειστά.

Η Τουρκία λαμβάνει τρία συν τρία δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει καταπολεμήσει τα κυκλώματα των διακινητών, δεν έχει επιβάλει θεώρηση εισόδου στους πολίτες των κρατών από τη Βόρεια Αφρική που με 30 ευρώ μετακινούνται στην Τουρκία και μετά περνούν, χωρίς βίζα, στα ελληνικά σύνορα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει υιοθετήσει το πλαίσιο για το άσυλο, όπως ορίζεται με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Η Ελλάδα παραμένει εγκλωβισμένη με 53.000 πρόσφυγες, η μετεγκατάσταση προσφύγων στις υπόλοιπες χώρες είναι προβληματική και, δυστυχώς, η μόνη λύση είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ευρωπαϊκή ακτοφυλακή, η διεύρυνση και η εμβάθυνση των δημοκρατικών μας θεσμών.

Η Ευρώπη δείχνει αδυναμία, όταν χώρες όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία μπορούν να υποδέχονται τρία εκατομμύρια πρόσφυγες, η Τουρκία το ίδιο, και η Ευρώπη δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα εκατομμύριο πρόσφυγες με αξιοπρέπεια, όπως τους αξίζει.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D). Κυρία Πρόεδρε, αυτή η συζήτηση επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι συμφωνούμε πράγματα τα οποία δεν εφαρμόζονται. Με την Τουρκία αυτό έχει γίνει παράδοση. Και έχει γίνει παράδοση, επειδή πηγαίνουμε τουλάχιστον είκοσι χρόνια πίσω.

Η Τουρκία δεν εφαρμόζει όλα όσα έχει συμφωνήσει και προσυπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν θέματα βασικών κανόνων δικαίου εντός της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και ειδικότερα, σε σχέση με το κράτος μέλος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, αγαπητέ κύριε Τusk, όταν λέμε ότι δεν μπορούμε να θυσιάσουμε την Κύπρο, όταν ακούω τον κύριο Brok να λέει «εμείς θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία» αυτά είναι λόγια.

Πότε θα αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε τον Erdoğan και να προστατεύσουμε τις αρχές και τους κανόνες δικαίου της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Αυτό είναι το ερώτημα.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler (PPE). Frau Präsidentin, verehrter Herr Ratspräsident, verehrter Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Flüchtlingskrise in den Griff zu bekommen, ist eine der gewaltigsten Herausforderungen, vor denen wir in der EU stehen. Der Türkei-Deal ist ein wichtiger Meilenstein – nicht der einzige, aber ein ganz wichtiger Meilenstein –, um diese Aufgabe zu lösen. Denn der Deal hilft, die menschenunwürdige Schleuserkriminalität, die irreguläre Migration zu bekämpfen, er hilft, dass wir wieder zu geordneten Verfahren kommen, er hilft, dass die europäische Außengrenze geschützt wird. Insofern unterstütze ich diesen Deal.

Problematisch ist natürlich die Gegenleistung, die der Türkei versprochen wurde. Ich rede nicht über die sechs Milliarden Euro, die zugesagt wurden. Ich denke, das ist gut investiertes Geld. Die Frage der Eröffnung weiterer Kapitel liegt in den Händen des Rates. Wir im Parlament haben dazu keine Meinung abzugeben. Wir müssen entscheiden einmal über den Beitritt der Türkei, und da kennt man die Position auch meiner Partei, dass wir für eine privilegierte Partnerschaft, aber nicht für eine Vollmitgliedschaft sind. Das steht aber jetzt nicht an. Und mit Blick auf die Visabefreiungen kann ich nur sagen: Darüber werden wir im Parlament noch intensiv diskutieren. Ich sehe das sehr kritisch.

 
  
MPphoto
 

  Сергей Станишев (S&D). Г-жо Председател, колеги, през изминалите седмици имаше много интерпретации на споразумението с Република Турция, които стигаха до крайности, в това, че Европейският съюз е капитулирал, продал душата си, аутсорсвал проблема с бежанците.

Трябва да се знаят няколко неща принципно. Споразумението с Турция беше необходимо и полезно, в това число заради собствената слабост на Европейския съюз и неспособността да изпълняваме дори взетите вече решения. Сега дяволът е в детайлите и в изпълнението на това споразумение, в това число във финансовата част, защото ние сме длъжни да помогнем на бежанците там, където са най-много и където са най-близо до Сирия, в това число Турция, Ливан и Йордания.

Второ, няма да допуснем търговия с човешките права, със свобода на медиите, с демокрацията. Трето и най-важното, това споразумение дава глътка въздух на Европейския съюз да организира собствена единна политика за бежанците, но ако не свършим това, никакво споразумение няма да ни помогне.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). Madam President, I must say that I have some sympathy and indeed admiration for Presidents Tusk and Juncker in their efforts to deal with this unprecedented crisis, and I think they are showing both leadership and courage in trying to find solutions when all around them are criticising them. While it might be unpalatable from the humanitarian point of view to see migrants returned, it is necessary if we are to control external borders and bring order to a sea of chaos. We have to do the same everywhere. If everybody could walk into this Parliament and speak when they felt like it, then we would have chaos. It is the same with the migratory flows.

President Juncker also made a very important point regarding the EUR 6 billion for Turkey. He said it is not going to Turkey, it is going to the refugees for their food, shelter, education, and this point has been completely lost in the media. Finally, as an add-on, he was able to say that with 22 million people unemployed in Europe, we need to start working to help them as well.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho (S&D). Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário, o Conselho aprovou através do acordo com a Turquia, e também da reafirmação das prioridades da política de segurança e defesa comum, uma solução de emergência para mitigar a crise dos refugiados. Mas aprovou também o relançamento do investimento, o prosseguimento das políticas estruturais e a aplicação de políticas orçamentais responsáveis. Comprometeu-se ainda, em junho, a dar um novo impulso ao mercado único, ao mercado único digital e também à união dos mercados de capitais.

Por isso, Senhor Presidente, só há uma pergunta que faz sentido: o que esperam os Estados-Membros para começarem a aplicar aquilo que eles mesmos aprovaram? Chega de palavras. Precisamos de bons exemplos. Portugal não está à espera, está a fazer. Está a receber o dobro dos refugiados que lhe foram solicitados. Está a promover um plano nacional de reformas para responder aos seus problemas de potencial, de crescimento.

É de ação que precisamos, é de bons exemplos que se multipliquem.

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE). Madam President, two conclusions about those who would like to split the European Union and fragment Europe. The migration challenge is a long-term challenge, and we can have different views on how to deal with it. We can be critical of different solutions, maybe because no solution will be perfect anyway. But what is very clear is that if we do not do it together, we will not be able to do it at all. And that would be a moral shame against all those people who are fleeing from brutality and atrocities. That shame would be a boon to those who want us to split and fragment and not to be able to live up to our responsibility.

Second, Ukraine: if we turn our back on Ukraine, we are creating an opening for the forces of darkness undermining European stability. This is a message to the Council and the Commission: remain behind Ukraine, give them support and ensure that we can stand up as a united Europe.

 
  
MPphoto
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D). Κυρία Πρόεδρε, ένα μήνα πριν, στη συζήτηση για την επικείμενη συμφωνία, σας προειδοποιούσαμε για τα νομικά κενά. Εσείς όμως δώσατε στον κύριο Ερντογάν τη δυνατότητα να λειτουργεί εκβιαστικά και να απαιτεί όλο και μεγαλύτερα ανταλλάγματα για να κάνει το αυτονόητο.

Εάν, πράγματι, είναι τόσο ασφαλής χώρα η Τουρκία, γιατί δε ζητάμε από τον κύριο Μπέρνεμαν, που τόσο ενόχλησε το ποίημα του τον κύριο Ερντογάν, να το απαγγείλει στην Άγκυρα, ή στην Κωνσταντινούπολη;

Σήμερα, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη της εφαρμογής, ας είμαστε ειλικρινείς: οι ροές έχουν μειωθεί, όχι γιατί έχει λειτουργήσει η συμφωνία αυτή καθεαυτή, αλλά γιατί έχουν κλείσει τα βόρεια σύνορα της Ελλάδος Κάποιοι βολεύονται με την κατάσταση, καθώς πλέον δεν φτάνουν πρόσφυγες στα σύνορά τους. Γι' αυτό κάνουν πως δεν βλέπουν πως η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αποθήκη ψυχών, με εικόνες σε Ειδομένη και Πειραιά που δεν τιμούν τις ευρωπαϊκές αξίες.

Αν θέλουμε λοιπόν να εκπροσωπούμε το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης, το όραμα της αλληλεγγύης, πρέπει να επιβάλλουμε τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Και αν κάποιοι δεν θέλουν να υλοποιήσουν, γιατί έμαθαν να παίρνουν από την Ευρώπη ό,τι τους βολεύει, ή γιατί χρησιμοποιούν τον εθνολαϊκισμό ως όπλο εσωτερικής κατανάλωσης, τότε να έχουν τις ανάλογες κυρώσεις με περικοπές των Διαρθρωτικών Ταμείων.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (S&D). Madame la Présidente, sur la question de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, tout a été dit.

Alors, je voudrais aborder deux autres conclusions du Conseil européen. La première, c'est celle qui dit qu'au mois de juin, lors du Conseil européen du 28 juin, la question de l'achèvement de l'Union économique et monétaire devra être à l'ordre du jour. Cette discussion doit être préparée, et je souhaite que, quel que soit le résultat du référendum au Royaume-Uni, pour lequel nous souhaitons un "oui" du peuple britannique à l'accord qui a été conclu, nous soyons en situation de mettre immédiatement sur la table la question de l'achèvement de l'Union économique et monétaire. Cette affaire n'a que trop tardé. Or, il y a urgence à consolider ce socle de l'Union.

Puis, en ce qui concerne la situation de la sidérurgie, heureusement, les chefs d'État et de gouvernement ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a une surcapacité mondiale qui sape les bases mêmes d'une sidérurgie en Europe. Au niveau du Conseil, la présidence néerlandaise doit engager une action déterminée pour qu'en matière de défense commerciale, et par rapport à la communication de la Commission, des réponses soient apportées, celles qu'attendent les Européens.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). Madam President, I am in favour of a constructive relationship with Turkey, but the current one clearly resembles bullying and extortion on the part of Turkish President Erdoğan, with the threat of overloading Europe with refugees in the event of non-compliance. The same applies to threats of sabotaging the whole migration deal should Turkey not get visa-free travel.

I wholeheartedly acknowledge the fact that Turkey currently houses and provides for more than 2.5 million refugees and may require assistance. However, the current actions of the Turkish leadership, in relations with the EU and a majority of its members, cannot go unnoticed. In particular, there are serious indications that Turkey played a major role in enabling Jihadist groups, such as Daesh and the Al-Nusra Front in Syria. This support has contributed to the current refugee crisis. That being said, I urge European leaders to promote the interests of European states and Europeans by keeping true to our values.

 
  
MPphoto
 

  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. Madam President, first of all I would like to express my thanks for your meaningful contributions, many of which are very much in line with the Commission’s thinking and objectives. Let me clarify some points.

Our relationship with Turkey is not about antagonism in terms of power dynamics. It is about an agreement to address an issue in a joint way. Both Europe and Turkey are under great pressure. We are confronted with the same challenges and an unprecedented situation. Cooperation is necessary. It is true that Turkey considers this cooperation to be a catalyst to reenergise our relations as well as its European perspective.

This new chapter in EU-Turkey relations is not interpreted as a concession on our basic principles and values of European democracy. On the contrary, it is an opportunity for Turkey to come closer to European standards on all issues: democratic values, rule of law, freedom of expression, respect for minority rights, and resolution of the Cyprus issue. It is in Europe’s interest to have a democratic and stable Turkey as a neighbour, and it is in the interest of Turkey to have the European Union as a stable supporter and partner.

The refugee crisis brought us closer in a spirit of mutual understanding. It needs to be proved whether we mean what we say and what we agree. We are monitoring to ensure that every single aspect of this agreement happens in full accordance with European Union and international law. I do not have any doubt about it, and we persist on that. For example, the Turkish authorities have passed legislation to ensure protection for Syrians. We told them very explicitly that guarantees are needed for all those who are in need of protection, whether they are Syrians or non-Syrians.

On visa liberalisation, 35 out of the 72 requirements are fulfilled, but the Commission has been crystal clear: we can only make a proposal to lift visa requirements if all benchmarks are met. Turkey knows this, and it is making efforts to further accelerate the fulfilment of the benchmarks so that we can lift the visa requirements by June 2016.

The deal has only started being implemented, with just over 300 people who had not applied for asylum being returned and 74 Syrians resettled directly from Turkey so far. This is only the start. Next week the Commission will formally report on the state of play of implementation of all elements of this agreement.

Let me say this: this agreement is an important step for a long-term renewed relationship. A common goal is also to come closer to one another when it comes to values, as I stressed at the beginning of my remarks. In the meantime, the Commission is heavily involved in the situation on the ground in Greece. We are doing everything to support Greece in expanding reception capacities and in making sure that vulnerable applicants, such as women and children, are being treated appropriately. Our people are there, deployed all around the Greek islands, as well as on the Greek mainland, providing our help to the Greek Government and the Greek authorities.

Member States need to continue relocating massively from Greece, and I fully agree with what was said in this House today, that all Member States must take their share of their responsibilities. Of the more than 50 000 people stuck in Greece, at least 70% are eligible for relocation. This is important for those who were stranded in Idomeni and Pireus before 20 March.

Let us also look at other routes. The arrivals from Libya to Italy show that as long as there is instability, as long as there are smugglers taking advantage of this situation, people will continue to migrate. It is as simple as that. So we have to keep working on the bigger picture. This means continuing our political efforts to bring back stability to Syria and Libya. This also means turning into reality our proposal for a European Border and Coast Guard.

We are very happy that this House has presented a draft report and has a timetable which reflects our commitments. We have no time to lose here – indeed, summer is already here. This also means enhancing legal pathways so that people do not have to resort to irregular arrangements. I would like to thank those Members of this House who have raised this and who support our view.

Stepping up our efforts on resettlement is an essential part of the solution, primarily from Turkey now but also from Lebanon and Jordan, which are hosting hundreds and thousands of refugees. I have said this before: if we genuinely want to close the irregular backdoor, we have to open a safe and legal window. Fortress Europe is neither desirable nor feasible, simply because as long as people have reasons to flee, they will continue to do so, and they will continue to try to come to Europe. And not only is it our moral and legal responsibility to offer a safe haven for those in need, we also need to make our policies and our approach future-proof.

Resettlement is the way forward to ensure orderly, legal and controlled admission from third countries for those who are in need of protection. Some of you also mentioned Dublin. We do not want a cosmetic reform. The President was very clear today on that. We need to reform and improve Dublin to ensure that solidarity and a fair sharing of responsibility is engrained in the new system, because the current one is simply not sustainable.

We all know that there is no easy solution to the challenge we face, but one thing is sure: we have to work together and not against each other. This is valid for the European Union institutions, the Member States and also our relations with our neighbours.

 
  
MPphoto
 

  Donald Tusk, President of the European Council. Madam President, there are several aspects of our debate to which I would like to refer.

Firstly, regarding relocation: this is – and will be – one of the key elements of the European solution to the crisis. In this aspect, of course, we need solidarity. I have no doubt about that. But we would be making a mistake if it became the main tool of our policy, because it would be a simple incentive for further, even greater, migration flows, something like an encouragement for possible new migrants. This is why I think we have to be very cautious, especially when it comes to communication with the outside world.

In the debate, Mr Kamall and Mr Verhofstadt referred to statistics on irregular migration in the context of the Mediterranean route. I am always very cautious when it comes to statistics. I have some reason to be cautious, but today it is indeed worth considering them. First, concerning the Balkan route, it is true that 150 000 irregular migrants have arrived in Europe since the beginning of this year, but the numbers are falling, month after month, from close to 70 000 in January, to 50 000 in February, to 30 000 in March, and to about 1 000 in April. Just imagine if only in the month of January, in the middle of winter, there were 70 000 migrants, how many of them would have come in April if we had not taken action?

Second, it is also true that since the start of this year, 20 000 irregular migrants have come to Europe via the central Mediterranean route and that the numbers are growing. But no Syrians are among them. They are nationals of Africa and countries such as Nigeria, Somalia, Gambia, the Republic of Guinea and Ivory Coast. What does this mean in fact? If we had not closed the Western Balkans route, we would now have three or five times more migrants – those from Africa coming to us through Libya, as well as those who have now been stopped at the border or discouraged from crossing the border.

Many have said today that our priority should be to set up the European Coast Guard. I am in favour, even if this Coast Guard will not be operational this year. That is obviously impossible. But we must ask ourselves the question: what exactly should the EU Coast Guard do? Let all through who want to enter Europe, or stop and control them? I think it is obvious – not only for me – that they should stop and control them, which means in fact the same very controversial action that we are applying right now. In the first place we must expect national coastguards to enforce our law on European borders. The European coastguards should support those who need help but cannot replace them.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

I wish to inform the House that before we move to the formal sitting with the President of the Portuguese Republic, we will now have the three institutions sign the Better Law Agreement.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. El señor Tusk debería haber reconocido en este debate el evidente fracaso de los gobiernos de la Unión en la gestión de la crisis migratoria. Fracaso que ha obligado a llegar a un acuerdo puesto en duda por una gran parte de las organizaciones humanitarias y que en sus primeros días de aplicación ya ha demostrado su inoperancia. El Acuerdo con Turquía implica de facto la renuncia a nuestras obligaciones legales, políticas y éticas. En los últimos meses hemos ido construyendo, a base de cerrar fronteras, una ratonera inhumana para los refugiados, y ahora les intentamos cerrar la última puerta. La opinión pública habla de la vergüenza de Europa y los dirigentes nacionales se frotan las manos, porque hablar de la vergüenza de Europa es ocultar su propia inoperancia e incapacidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones que tenían que llevar a cabo, aplicando el principio de solidaridad. Esta incompetencia es inaceptable porque estamos hablando de las vidas de cientos de miles de personas, muchos de ellos menores, que huyen de la guerra y de la muerte. El proyecto de Europa está en peligro. No escribamos la última página de nuestra historia con el sufrimiento de estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. El señor Tusk debería haber reconocido en este debate el evidente fracaso de los gobiernos de la Unión en la gestión de la crisis migratoria. Fracaso que ha obligado a llegar a un acuerdo puesto en duda por una gran parte de las organizaciones humanitarias y que en sus primeros días de aplicación ya ha demostrado su inoperancia. El Acuerdo con Turquía implica de facto la renuncia a nuestras obligaciones legales, políticas y éticas. En los últimos meses hemos ido construyendo, a base de cerrar fronteras, una ratonera inhumana para los refugiados, y ahora les intentamos cerrar la última puerta. La opinión pública habla de la vergüenza de Europa y los dirigentes nacionales se frotan las manos, porque hablar de la vergüenza de Europa es ocultar su propia inoperancia e incapacidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones que tenían que llevar a cabo, aplicando el principio de solidaridad. Esta incompetencia es inaceptable porque estamos hablando de las vidas de cientos de miles de personas, muchos de ellos menores, que huyen de la guerra y de la muerte. El proyecto de Europa está en peligro. No escribamos la última página de nuestra historia con el sufrimiento de estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. El señor Tusk debería haber reconocido en este debate el evidente fracaso de los gobiernos de la Unión en la gestión de la crisis migratoria. Fracaso que ha obligado a llegar a un acuerdo puesto en duda por una gran parte de las organizaciones humanitarias y que en sus primeros días de aplicación ya ha demostrado su inoperancia. El Acuerdo con Turquía implica de facto la renuncia a nuestras obligaciones legales, políticas y éticas. En los últimos meses hemos ido construyendo, a base de cerrar fronteras, una ratonera inhumana para los refugiados, y ahora les intentamos cerrar la última puerta. La opinión pública habla de la vergüenza de Europa y los dirigentes nacionales se frotan las manos, porque hablar de la vergüenza de Europa es ocultar su propia inoperancia e incapacidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones que tenían que llevar a cabo, aplicando el principio de solidaridad. Esta incompetencia es inaceptable porque estamos hablando de las vidas de cientos de miles de personas, muchos de ellos menores, que huyen de la guerra y de la muerte. El proyecto de Europa está en peligro. No escribamos la última página de nuestra historia con el sufrimiento de estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. Il piano d'azione comune con la Turchia porta i migranti fuori, ma la migrazione al centro dell'UE. Per geopolitico paradosso infatti, l'accordo prevede che essi, pur anelando di raggiungere l'Europa e morendo nel tentativo, ne restino solo spettatori, esternalizzati da chi, per necessità', paura e impotenza, non riesce a trovare un'equa condivisione delle responsabilità per accoglierli. I migranti devono essere più che mai al centro della nostra attenzione di europei perché a essi è stata destinata una collocazione in un paese, la Turchia, ove gli standard più elevati in materia di democrazia, Stato di diritto, rispetto delle libertà fondamentali e di espressione sono ancora in formazione, per non dire in fase embrionale. Dobbiamo avere rimorso per tutto quanto non realizzato. Nonostante ciò, è indubitabile che l'accordo rappresenti in ogni caso un buon passo in avanti verso una soluzione, ma è altrettanto indubbio che quest'ultima deve propiziare un'Europa "più umile e più credibile". La versione sbiadita dei nostri diritti umani che siamo riusciti ad assicurare al migrante, non privi lui e la sua famiglia, in ogni caso, di iniziative specifiche di finanziamento aggiuntivo, di infrastrutture essenziali e di coesione sociale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Cesa (PPE), per iscritto. Partendo dal presupposto che nel 2015 ben 1,83 milioni di persone hanno cercato di raggiungere le frontiere dell'Unione europea contro i "soli" 282 000 del 2014, ci rendiamo conto come l'emergenza profughi stia aumentando in maniera esponenziale. La soluzione può essere trovata solamente attraverso la cooperazione e solidarietà di tutti gli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi direttamente coinvolti. Saluto quindi con piacere l'accordo che l'UE ha trovato con la Turchia e mi auguro che possa essere implementato in maniera concreta e in tempi rapidi. Per risolvere efficacemente la crisi umanitaria in atto nel Mediterraneo dobbiamo risolvere le questioni geopolitiche che ne sono la causa: guerre, povertà, corruzione; insieme a mancanza di opportunità fanno sì che migliaia di uomini, donne e bambini considerino più sicuro un viaggio in mare su barconi strapieni e malandati piuttosto che rimanere nel proprio paese. Salvare vite umane deve essere la priorità assoluta, in nome della dignità di ogni essere umano e del principio di solidarietà che deve ispirare la nostra azione di europei.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη σύνοδο της 17ης-18ης Μαρτίου 2016 αναφέρεται ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ένωσης αναμένουν από την Τουρκία "σεβασμό στα υψηλότερα πρότυπα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης". Από τότε, όμως, το καθεστώς Ερντογάν όχι μόνο συνέχισε απτόητο τις παραβιάσεις δημοκρατικών αρχών και θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε βάρος της κουρδικής μειονότητας στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά ήδη επιχειρεί να καταστείλει την ελεύθερη έκφραση στα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Η μήνυση του κ. Ερντογάν κατά Γερμανού παρουσιαστή σατιρικής εκπομπής και η συστηματική παρενόχληση την οποία δέχεται ο μηνυόμενος από διάφορους αγνώστους, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αστυνομική προστασία, αποτελούν μια πρωτοφανή εξαγωγή αυταρχισμού.

Ταυτόχρονα η Τουρκία συνεχίζει να συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας, παραβιάζοντας συστηματικά τον ελληνικό εναέριο χώρο, απειλώντας την Κυπριακή Δημοκρατία και επιχειρώντας να παρεμποδίσει τη νόμιμη εκμετάλλευση από αυτή των φυσικών πόρων στην υφαλοκρηπίδα νότια της μεγαλονήσου, και υποδαυλίζοντας την επιθετικότητα του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας και του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Είναι φανερό ότι η Ένωση πρέπει να δείξει μια πιο σθεναρή στάση απέναντι στο τουρκικό καθεστώς, διότι το τελευταίο παρερμηνεύει την ανοχή και αποθρασύνεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. L'accordo raggiunto il 18 marzo scorso tra Unione europea e Turchia è la conseguenza di egoismi nazionali e politiche populiste da parte di alcuni Stati membri; quanto sta avvenendo negli ultimi giorni sul confine del Brennero tra Italia e Austria ne è un triste e inaccettabile esempio. Un accordo che certamente non considero perfetto, che però ha il merito di aiutare due paesi membri dell'Unione, Grecia e Bulgaria, che si trovavano in una situazione emergenziale. Auspico dunque che questo sia soltanto il primo tassello di una strategia europea della gestione dei flussi migratoria molto più ampia. Al più presto, infatti, dovranno far seguito una serie di misure concrete: una coraggiosa riforma delle regole di Dublino, un sistema obbligatorio di riallocazione dei rifugiati, la gestione comunitaria degli hotspot e la più efficace e coordinata attuazione di un sistema di guardia costiera europea. Dalla capacità e dalla volontà politica di trovare soluzioni efficaci e condivise a livello europeo, sulla base nel rispetto del principio di solidarietà, dipenderà non solo il futuro dell'Unione, ma soprattutto il destino di uomini, donne e bambini che ogni giorno sfuggono a guerre e mettono a repentaglio le loro vite per raggiungere il nostro continente.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. O último Conselho Europeu demonstrou, mais uma vez, a sua incapacidade para responder à crise, que aí continua, para durar. A pretexto da elaboração dos chamados Programas Nacionais de Reformas e dos Programas de Estabilidade, limitam-se a papaguear a velha receita das “reformas estruturais”. Tradução: mais desregulação laboral; baixos salários; promoção da concentração monopolista em setores estratégicos; privatização de serviços públicos; desmantelamento de funções sociais dos Estados, como a Segurança Social. Não sabem nem querem escolher outro caminho. E aí temos os resultados: estagnação económica, instabilidade do setor bancário e financeiro e deflação latente. Nem o contínuo despejar de liquidez no sistema financeiro por parte do BCE altera este panorama. O dinheiro criado junto da banca não chega à economia real e é desviado para a especulação, alimentando novas bolhas, como a bolha obrigacionista. Este é o resultado visível, até à data, das medidas do Sr. Draghi. Sr. Draghi – o ex-quadro da Goldman Sachs – que teve a desfaçatez, a impertinência e a falta de tento de ir a Portugal discorrer sobre o que devem ou não devem fazer os Portugueses, imiscuindo-se mesmo em aspetos do regime político português. Uma deplorável afronta à soberania nacional e à Constituição da República Portuguesa que não pode passar sem uma firme condenação!

 
  
MPphoto
 
 

  Eugen Freund (S&D), schriftlich. Darauf kann Europa wirklich nicht stolz sein: Es hat das Flüchtlingsproblem in die Türkei ausgelagert. Unser Kontinent mit 500 Millionen Menschen ist nicht in der Lage, bevölkerungsmäßig auch nur annähernd gleich viel Flüchtlinge aufzunehmen wie die Türkei. Und jetzt können wir uns von Ankara erpressen lassen: weil wir darauf angewiesen sind, dass der Deal funktioniert. Daher trauen wir uns nicht, mit dem Finger auf jene Rechtsverletzungen zu zeigen, die in der Türkei auf der Tagesordnung sind: wenn etwa die Pressefreiheit gefährdet ist, die Meinungsfreiheit oder der Schutz von Minderheiten. Das Verhandlungsergebnis in der Flüchtlingsfrage muss uns ein Ansporn sein, noch entschiedener auf eine Friedenslösung im Syrien-Krieg hinzuarbeiten. Immer öfter hört man in diesen Tagen, dass die syrische Armee wieder Luftangriffe gegen einzelne Städte fliegt. Damit wird das mühsam ausgehandelte Waffenstillstandsabkommen gebrochen. Deshalb wäre es wichtig, dass die Europäische Union darauf drängt, die Verhandlungen in Genf wieder raschest aufzunehmen. Warum müssen wir immer auf die USA warten, bis sie tätig werden? Denn eines muss uns klar sein: Ohne einen Frieden in Syrien wird sich an der Flüchtlingskrise nichts ändern. Oder wollen wir warten, bis auch Jordanien und der Libanon unter der Last der Flüchtlinge zusammenbrechen?

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. El señor Tusk debería haber reconocido en este debate el evidente fracaso de los gobiernos de la Unión en la gestión de la crisis migratoria. Fracaso que ha obligado a llegar a un acuerdo puesto en duda por una gran parte de las organizaciones humanitarias y que en sus primeros días de aplicación ya ha demostrado su inoperancia. El Acuerdo con Turquía implica de facto la renuncia a nuestras obligaciones legales, políticas y éticas. En los últimos meses hemos ido construyendo, a base de cerrar fronteras, una ratonera inhumana para los refugiados, y ahora les intentamos cerrar la última puerta. La opinión pública habla de la vergüenza de Europa y los dirigentes nacionales se frotan las manos, porque hablar de la vergüenza de Europa es ocultar su propia inoperancia e incapacidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones que tenían que llevar a cabo, aplicando el principio de solidaridad. Esta incompetencia es inaceptable porque estamos hablando de las vidas de cientos de miles de personas, muchos de ellos menores, que huyen de la guerra y de la muerte. El proyecto de Europa está en peligro. No escribamos la última página de nuestra historia con el sufrimiento de estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), in writing. The EU-Turkey deal to outsource the refugee problem is a disgrace: the EU is violating human rights and international law by detaining asylum seekers and forcibly deporting them, without even the possibility to ask for asylum, via a Kafkaesque Skype system, which is not operational. Also the agreement is not even working: it is not stopping people from coming over from Turkey, Libya or Russia and certainly is not stopping the trafficking mafias: actually it is giving them more opportunities for their sordid business. Idomeni will remain an ugly scar in our faces as Europeans. Opening safe and legal routes and channels for asylum seekers and migrants’ applications, as Canada has done, should have been the alternative – but the Council refused to even consider that. Presidents Tusk and Juncker – you failed to act last summer against your EPP pal Viktor Orbán when he defiantly refused to participate in the relocation distribution scheme agreed by the Council. No wonder now you are failing again to sanction the Visegrad Member States, led by Austria and commanded by Germany, who have bombed Schengen by closing borders with Greece and who are about to raise fences with Italy. By failing to act, you are sinking Europe!

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. El señor Tusk debería haber reconocido en este debate el evidente fracaso de los gobiernos de la Unión en la gestión de la crisis migratoria. Fracaso que ha obligado a llegar a un acuerdo puesto en duda por una gran parte de las organizaciones humanitarias y que en sus primeros días de aplicación ya ha demostrado su inoperancia. El Acuerdo con Turquía implica de facto la renuncia a nuestras obligaciones legales, políticas y éticas. En los últimos meses hemos ido construyendo, a base de cerrar fronteras, una ratonera inhumana para los refugiados, y ahora les intentamos cerrar la última puerta. La opinión pública habla de la vergüenza de Europa y los dirigentes nacionales se frotan las manos, porque hablar de la vergüenza de Europa es ocultar su propia inoperancia e incapacidad de cumplir con los compromisos y las obligaciones que tenían que llevar a cabo, aplicando el principio de solidaridad. Esta incompetencia es inaceptable porque estamos hablando de las vidas de cientos de miles de personas, muchos de ellos menores, que huyen de la guerra y de la muerte. El proyecto de Europa está en peligro. No escribamos la última página de nuestra historia con el sufrimiento de estas personas.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei und die Schließung der Balkanroute haben dazu geführt, dass um 80 Prozent weniger Migranten über die Ägäis nach Griechenland kommen. Das belegen die Zahlen der Grenzschutzagentur Frontex. Von Jahresbeginn 2016 bis zum EU-Gipfel am 18. März landeten täglich 1.676 Flüchtlinge in Griechenland, seit Inkrafttreten des Abkommens mit der Türkei sind es nur noch 337 pro Tag. Das führt zu einer Entlastung in Griechenland, gleichzeitig aber zu einer neuen Belastung für Italien. Die Migrationsströme haben sich nämlich verlagert, von Griechenland nach Italien, wo im selben Zeitraum traurige Rekordzahlen verzeichnet werden. Unter den Migranten, die die zentrale Mittelmeer-Route wählen, sind wenige Syrer, sondern in erster Linie Menschen aus Nigeria, Somalia, Gambia, Guinea und der Elfenbeinküste. Allein in Libyen warten eine Million Menschen auf die Überfahrt nach Europa. EU-Ratspräsident Donald Tusk bezeichnete heute die Zahlen in Libyen als besorgniserregend und sprach sich für eine europäische Küstenwache aus. Die Einrichtung einer europäischen Küstenwache, die das Recht hat, Migranten anzuhalten und zu kontrollieren, wäre tatsächlich eine wichtige Maßnahme zur Reduktion der Migrationsströme. Viel wichtiger und auch nachhaltiger wäre es jedoch, die Mittel aus Entwicklungszusammenarbeit gezielt einzusetzen, um Fluchtgründe zu beseitigen und Migranten in ihren Herkunftsländern wieder zu integrieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. Dvi krizės ‒ pabėgėlių ir žemės ūkio buvo aptartos Vadovų Taryboje. Manau jos abi turi tam tikrų sąsajų. Pirmiausia būtina kalbėti apie pabėgėlių gyvenimo sąlygas laikinose stovyklose, kurios neretai yra nežmoniškos. Kita vertus mes turime pieno produktų perteklių. Europa jau kuris laikas superka sviestą, pieno miltelius intervenciniais pirkimais ir mano nuomone, jie galėtų pasiekti stovyklas. Tokiu būdu laimėtų visi ‒ pirmiausia, užtikrintume, kad stovyklose esantys žmonės turėtų pieno produktų, kita vertus, būtų sprendžiama pertekliaus problema. Noriu pasveikinti Europos Komisijos sprendimą tiekti pieną Sirijos vaikams, tačiau nepritariu, kad šiai programai įgyvendinti skiriami 30 milijonų iš žemdirbių paramos fondo. To nebūtų galima daryti ir tiekiant pieno produktus pabėgėliams.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfred Sant (S&D), in writing. It was necessary to conclude quickly an agreement between the EU and Turkey on migrant flows. In prevailing circumstances the agreement is the best arrangement possible. However, the strategic flaws inherent in it should be recognised. The most important problem remains that Turkey-EU relations have become poisoned by a mutual bad faith that is long-term in scope. It goes beyond the ongoing differences that relate to Europe’s critical views about authoritarian developments and human rights issues in Turkey’s governance; the Kurdish question; and the problem of a divided Cyprus. Even if all these issues were resolved, the bad faith would persist. There is still a lack of clarity and honesty regarding Turkey’s future as a member or non-member of the European Union. Is the EU able, with one voice, to declare unequivocally that should Turkey satisfy all the requirements for it to become an EU member, membership would inevitably ensue? The answer is no. But this is not acknowledged. So an indispensable basis, one way or another, by which to define EU-Turkey relations long-term is missing. It is another reason why the EU’s diplomatic leverage with Turkey is so restricted and both sides regard each other with suspicion.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. V rámci dohody s Tureckom na jednej strane vítam isté riešenie utečeneckej situácie, na druhej strane to však nepovažujem za automatickú vstupenku Turecka do EÚ. Spolupráca v oblasti migrácie by sa nemala spájať s prístupovými rokovaniami, pre ktoré platia jasné a striktné kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. Nagyra értékelem, hogy a Bizottság konkrét javaslatai alapján az Európai Tanács legutóbbi döntései, valamint a török kormánnyal kötött megállapodás – annak minden, sok politikai visszhangot kapott ellentmondásával együtt – végre már látható közelségbe hozzák a menekültválság tényleges európai megoldását. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez csak a kezdeti erőfeszítés, s a komplex megoldásnak része kell, hogy legyen a schengeni rendszer megerősítése, a dublini rendszer teljes átalakítása, valamint hatékony, mindegyik tagállamra érvényes átirányítási és letelepítési gyakorlat bevezetése.

Ugyanakkor felhívom a Bizottság és a Tanács képviselőinek figyelmét arra, hogy európai polgárok millióit nem érintik meg a március 17–18-i fontos döntések, éppen saját kormányaik, vezetőik álságos politikája nyomán. Leginkább Magyarországon, ahol kifejezetten az Európai Tanács döntéseivel szembeni kormánypropaganda és idegenellenes uszítás folyik, miközben az Orbán-rezsim önigazoló népszavazást szervez valójában nem is létező európai döntések ellen. Az ilyen felelőtlen politikát lehet marginálisnak és átmenetinek tekinteni, ám az valójában évtizedekre torzíthatja ezen tagállamok lakosságának menekültekkel kapcsolatos nézeteit, Európa-képét, miközben az európai migrációs politika sürgető megújítását is veszélyeztetheti. Úgy vélem, nemcsak az Európai Tanács tekintélye, de az egész európai döntéshozatali rendszer értelme kérdőjeleződik meg, amennyiben ezt az anomáliát az európai intézmények és a többi tagállam felelős vezetői nem lesznek képesek kezelni.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. Z výsledků této Rady mám spíše smíšené pocity. Dohoda, které bylo dosaženo, by mohla pomoci EU snížit počet nelegalních imigrantů, avšak za jakou cenu?. Je jasné, že EU musí s Tureckem spolupracovat. Turecko však musí dokázat, že je pro EU v řešení migrační krize partnerem. Partnerem, na kterého se můžeme spolehnout právě v takovýchto kritických chvílích. Pokud toho Turecko nebude schopno a bude přicházet s nesmyslnými podmínkami, nemůže počítat s finanční pomocí od EU či s tím, že evropská osmadvacítka kývne na jeho požadavky v čele s vízovou liberalizací či oživením přístupových jednáních.

 
  
  

VORSITZ: MARTIN SCHULZ
Präsident

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου