Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0111

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου