Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2025(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0112

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

11.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (ψηφοφορία)
PV
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου