Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

19. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
PV
Правна информация