Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Dezbateri
Miercuri, 13 aprilie 2016 - Strasbourg Ediţie revizuită

19. Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
Înregistrare video a intervenţiilor
PV
Notă juridică