Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

19. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie