Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

21. Zloženie výborov: pozri zápisnicu
Videozáznamy z vystúpení
PV
Právne oznámenie