Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 13 ta' April 2016 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 3.Tifqigħa tal-virus Zika (mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 4.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa): ara l-Minuti
 5.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17 u t-18 ta' Marzu 2016 u eżitu tas-summit UE-Turkija (dibattitu)
 6.Ftehim Interistituzzjonali "Tfassil aħjar tal-liġijiet"
 7.Seduta solenni - Portugal
 8.Avviż mill-President
 9.Talba għat-tneħħija ta' l-Immunità Parlamentari: ara l-Minuti
 10.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi: ara l-Minuti
 11.Ħin tal-votazzjonijiet
  11.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (votazzjoni)
  11.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2016/000 TA 2016/Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (votazzjoni)
  11.3.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  11.4.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (votazzjoni)
  11.5.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (votazzjoni)
  11.6.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (votazzjoni)
  11.7.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (votazzjoni)
  11.8.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (votazzjoni)
  11.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (B8-0439/2016) (votazzjoni)
  11.10.L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (votazzjoni)
  11.11.Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (votazzjoni)
  11.12.Tifqigħa tal-virus Zika (B8-0449/2016) (votazzjoni)
  11.13.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (votazzjoni)
 12.Spegazzjonijiet tal-vot
  12.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: EGF/2016/000 TA 2016/Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat (B8-0439/2016)
  12.10.L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Tifqigħa tal-virus Zika (B8-0449/2016)
  12.13.Is-sitwazzjoni fil-Polonja (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 15.Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta’ Dejta Ġenerali) - Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ prevenzjoni, investigazzjoni, sejbien jew prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u l-moviment liberu ta’ dik id-dejta (Direttiva) (dibattitu)
 16.L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) (dibattitu)
 17.Rapport 2015 dwar it-Turkija (dibattitu)
 18.Rapport 2015 dwar l-Albanija (dibattitu)
 19.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 20.Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-kumitati: ara l-Minuti
 22.Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom (dibattitu)
 23.L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2017 (dibattitu)
 24.Analiżi tal-fattur ta' sostenn lill-SMEs (dibattitu)
 25.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 26.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (3143 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (12703 kb)
Avviż legali