Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 13 april 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Uitbraak van het zikavirus (ingediende ontwerpresolutie): zie notulen
 4.Situatie in Polen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 17 en 18 maart 2016 en uitkomst van de Top EU-Turkije (debat)
 6.Interinstitutioneel Akkoord “Beter Wetgeven”
 7.Plechtige vergadering - Portugal
 8.Mededeling van de Voorzitter
 9.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 10.Samenstelling fracties: zie notulen
 11.Stemmingen
  11.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, ingediend door Zweden) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (stemming)
  11.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (stemming)
  11.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2016: Een nieuw instrument voor de verstrekking van noodhulp binnen de Unie (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (stemming)
  11.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (stemming)
  11.5.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  11.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  11.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  11.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (stemming)
  11.9.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (B8-0439/2016) (stemming)
  11.10.De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (stemming)
  11.11.Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (stemming)
  11.12.Uitbraak van het zikavirus (B8-0449/2016) (stemming)
  11.13.Situatie in Polen (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, ingediend door Zweden) (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2016/000 TA 2016 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2016: Een nieuw instrument voor de verstrekking van noodhulp binnen de Unie (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat (B8-0439/2016)
  12.10.De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Uitbraak van het zikavirus (B8-0449/2016)
  12.13.Situatie in Polen (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens - Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie (debat)
 16.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) (debat)
 17.Verslag 2015 over Turkije (debat)
 18.Verslag 2015 over Albanië (debat)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 20.Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 21.Samenstelling commissies: zie notulen
 22.Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (debat)
 23.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (debat)
 24.Evaluatie van de ondersteuningsfactor voor kmo's (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (3143 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (12703 kb)
Juridische mededeling