Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 14 april 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

14. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling