Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 14. huhtikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (keskustelu)
 5.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (lyhyt esittely)
 6.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  6.1.Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku
  6.2.Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa
  6.3.Nigeria
 7.Äänestykset
  7.1.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (äänestys)
  7.2.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (äänestys)
  7.3.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (äänestys)
  7.4.Pakistan ja erityisesti Lahoressa tehty isku (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (äänestys)
  7.5.Ihmisoikeuksien puolustajien tilanne Hondurasissa (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (äänestys)
  7.6.Nigeria (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (äänestys)
  7.7.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (äänestys)
  7.8.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (äänestys)
  7.9.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (B8-0442/2016) (äänestys)
  7.10.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (B8-0440/2016) (äänestys)
  7.11.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (B8-0441/2016) (äänestys)
  7.12.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (äänestys)
  7.13.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (B8-0442/2016)
  8.7.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (B8-0440/2016)
  8.8.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (B8-0441/2016)
  8.9.Köyhyyden torjuntaa koskevan tavoitteen saavuttaminen kotitalouksien kasvavat menot huomioon ottaen (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Yksityinen sektori ja kehitysyhteistyö (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Muuttoliikekriisin vaikutus EU:n kuljetusalaan (keskustelu)
 12.Itseohjautuvat autot (keskustelu)
 13.Poslanecký mandát
 14.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 15.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 16.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2404 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7933 kb)
Oikeudellinen huomautus