Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Ceturtdiena, 2016. gada 14. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Lūgumraksti (sk. protokolu)
 4.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (debates)
 5.Privātais sektors un attīstība (īss izklāsts)
 6.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  6.1.Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā
  6.2.Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis
  6.3.Nigērija
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (balsošana)
  7.2.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (balsošana)
  7.3.Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (balsošana)
  7.4.Pakistāna, it īpaši uzbrukums Lahorā (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (balsošana)
  7.5.Hondurasa — cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (balsošana)
  7.6.Nigērija (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (balsošana)
  7.7.Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (balsošana)
  7.8.Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (balsošana)
  7.9.2015. gada ziņojums par Turciju (B8-0442/2016) (balsošana)
  7.10.2015. gada ziņojums par Albāniju (B8-0440/2016) (balsošana)
  7.11.2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (B8-0441/2016) (balsošana)
  7.12.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (balsošana)
  7.13.Privātais sektors un attīstība (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.2015. gada ziņojums par Turciju (B8-0442/2016)
  8.7.2015. gada ziņojums par Albāniju (B8-0440/2016)
  8.8.2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (B8-0441/2016)
  8.9.Nabadzības novēršanas mērķa sasniegšana, ņemot vērā aizvien lielākos mājsaimniecību izdevumus (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Privātais sektors un attīstība (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Imigrācijas krīzes ietekme uz ES transporta nozari (debates)
 12.Transportlīdzekļu autonomā vadīšana (debates)
 13.Lēmumi attiecībā uz atsevišķiem dokumentiem (sk. protokolu)
 14.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana (sk. protokolu)
 15.Nākamo sēžu datumi (sk. protokolu)
 16.Sesijas pārtraukšana
Debates
Pārskatītā redakcija (2404 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (7933 kb)
Juridisks paziņojums