Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 14 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: Patrz protokól
 3.Petycje: patrz protokół
 4.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (debata)
 5.Sektor prywatny i rozwój (krótka prezentacja)
 6.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  6.1.Pakistan, w szczególności atak w Lahaur
  6.2.Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka
  6.3.Nigeria
 7.Głosowanie
  7.1.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (głosowanie)
  7.2.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (głosowanie)
  7.3.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (głosowanie)
  7.4.Pakistan, w szczególności atak w Lahaur (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (głosowanie)
  7.5.Honduras: sytuacja obrońców praw człowieka (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (głosowanie)
  7.6.Nigeria (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (głosowanie)
  7.7.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (głosowanie)
  7.8.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (głosowanie)
  7.9.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (B8-0442/2016) (głosowanie)
  7.10.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (B8-0440/2016) (głosowanie)
  7.11.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (B8-0441/2016) (głosowanie)
  7.12.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (głosowanie)
  7.13.Sektor prywatny i rozwój (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (B8-0442/2016)
  8.7.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (B8-0440/2016)
  8.8.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (B8-0441/2016)
  8.9.Osiągnięcie celu przeciwdziałania ubóstwu w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Sektor prywatny i rozwój (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Wpływ kryzysu imigracyjnego na sektor transportu w UE (debata)
 12.Automatyczne kierowanie pojazdami (debata)
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 15.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 16.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2404 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (7933 kb)
Informacja prawna