Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 27. apríla 2016 - Brusel Revidované vydanie

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
PV
Právne oznámenie