Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2127(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0050/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0050/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 16
CRE 27/04/2016 - 16

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.64
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0200

Συζητήσεις
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

16. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als erster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Georgi Pirinski im Namen des Haushaltskontrollausschusses über den Jahresbericht 2014 der Europäischen Investitionsbank (EIB) (2015/2127(INI)) (A8-0050/2016).

Dazu begrüße ich zunächst bei uns den Herrn Präsidenten der Europäischen Investitionsbank, Herrn Werner Hoyer, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Herzlich willkommen, Herr Präsident und meine Damen und Herren!

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, rapporteur. Mr President, let me first of all welcome President Hoyer, thank Commissioner Moscovici, and simply convey my very deep gratitude to all those who worked on this report. As you have seen, this is a comprehensive analysis, it takes a lot of technical work. So both to the shadow rapporteurs, and to all those from the secretariats that worked on this report, I would like to extend my very heartfelt gratitude.

Now as to the substance, in the light of the extraordinary challenges confronting the European Union and Member States at present, it is even more urgent that the Bank fully commits to implementing its core task: to support projects that contribute to the balanced development of the internal market and to social, economic and territorial cohesion. The fact that in 2014 the EIB successfully implemented one of its most ambitious business plans, amounting to EUR 80.3 billion, is undoubtedly a most important achievement. However, virtually 60% of all projects signed in 2014 were allocated to the top five EU economies. In this regard, there is an urgent request for the Bank to substantially step up its technical assistance and financial advice in order to overcome insufficient project-generating capacity and low levels of borrowing in some Member States.

The draft resolution also notes the lack of meaningful follow-up to previous Parliament resolutions. In this regard, I would like to highlight some such issues and invite President Hoyer and Commissioner Moscovici to respond.

Regarding transparency and work with intermediaries, already in 2013 Parliament called on the EIB to refrain from cooperation with financial intermediaries having a negative track record in terms of transparency, tax evasion or aggressive tax planning practices and abusive transfer pricing, or concerning substantial local ownership. It also encouraged the EIB to make funding contingent upon the disclosure of country-by-country tax-relevant data and called on the Bank, jointly with the Commission, to establish a stringent public list of criteria, ensuring the proper selection of financial intermediaries.

Regarding Parliament-Bank cooperation, Parliament repeats its call for regular dialogue between its relevant committees and the Bank, similar to the practices with the ECB, and strongly encourages that an interinstitutional agreement be concluded without further delay.

As to Bank supervision, another previous call envisages putting in place effective prudential banking supervision of the EIB. Regrettably this and other calls have not been taken up by either the Commission or the EIB so far.

As for the European Fund for Strategic Investments, the draft resolution specifically calls on the EIB to ensure that the EFSI is not indirectly used as a means of increasing the EIB’s capital, to regularly review the Bank’s involvement in EFSI, and to show that the conditions on additionality laid down in Article 5 of the EFSI Regulation have been met. So far it remains to be demonstrated that the Fund is in fact generating additional investments beyond the usual financing arrangements. I do trust that this resolution will contribute to further enhancing the key role of the EIB, as the bank of the European Union, in achieving the Union’s strategic political objectives in the immediate future and in the longer-term perspective.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO TAJANI
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Werner Hoyer, President of the European Investment Bank. – Mr President, it is a pleasure and an honour to be back at Parliament and to report to you about the Annual Report for 2014 and to respond to the remarks by the rapporteur, Mr Pirinski, whom I thank for his great work and very good, close cooperation with the services of the Bank and myself.

Having said this, let me start by expressing my appreciation for the support you, as the European Parliament, give us to ensure that the EU bank will continue to deliver benefits for the EU economy and for EU citizens, as well as contribute to common European objectives in our external activities.

Let me recap on what we have achieved since 2014, the year under review. Our plans were ambitious both in form and substance. Higher volumes of traditional lending and advising activities were and are still needed to make an imperative contribution to European goals and to respect the EIB’s ongoing responsibilities as the EU bank. At the same time the EU bank took upon itself an unprecedented challenge and gladly accepted to play a central role in the Investment Plan for Europe, a role which required a quantum change in the business, in the bank’s business profile, for some years to come.

After the crisis began in 2007, we increased our lending by 60% in two years. Following up with a EUR 10 billion capital increase in 2012, we increased lending by EUR 60 billion, supporting an extra EUR 180 billion of investment not, as was foreseen, by the end of 2015 but already in March 2015. Above target and ahead of time.

The Investment Plan for Europe, the Juncker Plan, with its three pillars, is another exceptional response to exceptional needs. Negotiations between the Council, Parliament and the Commission to finalise the regulation were concluded in May last year. That was in record time and we are very grateful for that.

The Plan consists, of course, of three elements. We only talk about one normally – the EFSI, the European Fund for Strategic Investments – backed by a EUR 16 billion EU budget guarantee and EUR 5 billion of cash from the European Investment Bank in order to increase the risk-taking capacity of the EIB Group.

I take it from the rapporteur that we do indeed have an obligation to demonstrate that, with this additional manoeuvre space, we are targeting investments which make a difference and which are additional to what we would have been able to do, at least on this scale, under normal circumstances. And I think we can prove that.

Then of course we have the enhancement of our advisory capacities within the framework of the European Advisory Hub, and the third pillar is all about removing barriers to investment and structural reforms.

Let me take the opportunity to update you. So far the EIB Group, that is both the EIB and the European Investment Fund (which supports smaller businesses) has approved through EFSI financing an amount of EUR 11.2 billion to more than 220 projects in 25 Member States, which will trigger an overall additional investment in Europe of over EUR 82.1 billion. In other words, although the institutional setup was only completed at the beginning of this year, we have also done more than 25% of the volumes we have promised within three years. So you can see that the pace of our delivery has taken up speed.

Very importantly, the Advisory Hub is also proving to be a successful initiative, having as of March 2016 received and processed 108 requests, of which 87 are project-specific. Simultaneously a network of partner institutions keen to work in cooperation with the Hub is being established across the EU. Fifteen memoranda of understanding have been signed with the national promotion institutions, with an additional seven in the pipeline.

The Investment Plan for Europe is important for our economy but Europe also has global responsibilities and the Council, the Commission and sometimes Parliament remind us of that as well. We need to ensure that in future the EU bank will have the necessary personnel and financial resources, instruments and platforms to support EU external policy and development efforts, all the way to climate policies in particular.

While EU Member States already provide considerable official development assistance to the nations, the challenges in the developing world need a more coordinated approach and the financial instruments that we use to leverage private capital within the European Union every day. As such I foresee a situation where we will reach the limits of the bank’s current 10% level for activities outside the European Union.

First among these current pressing issues is the EIB’s response to the refugee crisis and how the EIB can contribute beyond what is already being done both in Europe and in the region of the Middle East and North Africa. We have proposed to our board that the EIB could do more both in Europe, to finance the infrastructure needed to cope with the new arrivals, and outside Europe, on private sector development in countries of origin and transit. We are currently actively working on concrete proposals that will be presented to the European Council in June, as we have been asked to do.

We also look forward to continuing our very close cooperation with the Commission in this crucial effort.

A final word about our parliamentary responsibility, our responsibility vis-à-vis Parliament: for me, as a parliamentary veteran of 25 years, it goes without saying that Europe’s citizens expect and deserve parliamentary oversight for their bank. Therefore it goes without saying that I am ready, just like my colleagues are, to report to Parliament and its committees and parliamentary groups when you so wish.

Your bank, the EU bank, is nowadays the world’s biggest international financial institution in terms of lending volume, operating in many different sectors in parts of the world. Over past years we have been delivering approximately EUR 70 to 80 billion a year of investments in sound and sustainable projects, mostly inside the EU and increasingly also in our partner countries. We will continue to do so, including by using the additional firepower under EFSI, because we have to address the huge investment needs.

The last year has been particularly intense and challenging, with the EIB under sharp scrutiny because what we do matters, and people and parliaments care. The message we get from your report is one of support, encouragement and urgency, and I take the remarks also on transparency, the remarks on NCJ policies, very seriously and I think we will report to the relevant committees separately on this very issue.

Let me assure you that we are willing to live up fully to our institutional responsibilities and will continue to exchange with you regularly on our activities and their impact on the ground. Thank you very much for your attention.

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la BEI, cher Werner Hoyer, Mesdames et Messieurs les députés, l'enjeu de notre discussion aujourd'hui tient en un chiffre. Les investissements en Europe sont 15 % inférieurs au niveau antérieur à la crise. L'Union européenne doit impérativement combler ce déficit pour renouer avec une croissance plus robuste et pour renforcer sa compétitivité mondiale. C'est tout l'objet du plan d'investissement pour l'Europe.

Votre rapport souligne à juste titre le rôle que joue la BEI – notre banque, la banque des Européens – de catalyseur de l'investissement sur notre continent et, par extension, c'est son soutien à la reprise économique que vous avez salué. Bien sûr, nous partageons et je partage personnellement cette appréciation.

Le plan d'investissement a connu une vraie montée en puissance ces derniers mois depuis l'entrée en vigueur du règlement EFSI, il y a moins d'un an. Le nombre de projets ainsi que leur couverture géographique et leur répartition sectorielle n'ont cessé de progresser. Je veux dire ici que le groupe BEI et la BEI elle-même, le Fonds européen d'investissement ont approuvé plus de 200 opérations bénéficiant de la garantie EFSI dans vingt-cinq États membres. Ces projets doivent générer d'ores et déjà – le chiffre que j'ai est sans doute déjà dépassé – plus de 82 milliards d'investissement, soit plus du quart de l'objectif global du plan, qui doit être atteint en trois ans. C'est donc un bon rythme. L'objectif est bien une couverture accrue des pays comme des secteurs. Votre rapport est l'occasion de revenir plus en détail sur cette montée en puissance et sur les progrès en cours.

Je me concentrerai particulièrement dans ce propos introductif sur trois des aspects détaillés dans vos travaux, à savoir l'appui aux PME, les aspects fiscaux et les actions extérieures.

Un mot d'abord sur le plan opérationnel. La Commission construit actuellement un portail électronique de projets d'investissement européens conçu pour être d'usage facile. Ce portail offrira aux projets d'investissement une visibilité auprès d'investisseurs internationaux potentiels. De même, en collaboration avec la BEI, nous avons également mis en place une plateforme européenne de conseil en investissement, opérationnelle depuis septembre 2015, qui offre aux porteurs de projets un point d'entrée unique en matière d'assistance technique ou de conseil.

Votre rapport évoque longuement le rôle des PME, principale source de croissance et d'emploi en Europe. Trois brèves remarques à ce sujet. D'abord, un quart des investissements nouveaux générés par l'EFSI bénéficiera aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Concrètement, on parle de 75 milliards d'euros sur trois ans. Cela veut dire, en effet, que ce plan n'est pas un plan "grandes entreprises" ou un plan "infrastructures", c'est un plan qui est tourné vers toute l'économie européenne.

Sous le volet PME de l'EFSI – c'est ma deuxième réflexion –, l'accès au financement pour les PME s'est significativement amélioré grâce à des outils comme COSME, comme InnovFin, et, plus récemment, la facilité de garantie du programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale. Le mandat de la BEI concernant le capital-risque a également été élargi.

Au total – et c'est ma troisième réflexion –, 125 opérations avaient été signées par le FEI sous le volet PME-EFSI fin mars 2016. Plus de 122 000 PME et entreprises de taille intermédiaire dans dix-neuf États membres devraient en bénéficier. Là encore, on retrouve les mêmes caractéristiques: couverture géographique et sectorielle large.

Quelques mots ensuite d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que votre rapport évoque, à savoir la dimension fiscale.

En janvier 2016, la Commission, vous le savez, a adopté un nouveau paquet contre l'évasion fiscale, qui contient des propositions en faveur d'une action plus forte à l'échelle de l'Union contre la fraude et l'évasion fiscales. Dans ce contexte, la Commission suit de près les évolutions en cours de la politique de la BEI en matière de lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. Sur ce point, je veux reconnaître l'expertise de la BEI, sous l'autorité du président Hoyer. Cela permet à la banque de promouvoir la transparence et l'efficacité fiscale aux côtés de la Commission.

Le dernier aspect que je souhaitais évoquer plus en détail concerne les actions extérieures. Comme le Parlement, je salue le renouvellement du mandat pour 2014-2020 octroyant une garantie de l'Union à hauteur de 27 milliards d'euros. Nous établirons d'ici fin 2016 un rapport d'évaluation à mi-mandat, qui permettra de mesurer la mise en œuvre globale du mandat extérieur en cours et d'envisager une proposition de la Commission pour une mise à jour de la décision du Parlement et du Conseil sur le mandat extérieur.

En particulier, il s'agira de mesurer la cohérence de ce mandat avec la politique extérieure de l'Union et le contexte géopolitique. Cette révision du mandat sera aussi l'occasion d'analyser l'activation éventuelle du montant optionnel de trois milliards d'euros.

Dans le même temps, la BEI intègre ses opérations dans un cadre plus large qui favorise les complémentarités. C'est notamment le cas de la crise des réfugiés – nous en parlons très souvent avec Werner – et je sais l'importance, la taille, le rôle de la BEI et son implication en la matière. Même si nous sommes conscients tous les deux des limites du mandat de la BEI, nous apprécions sa volonté de prendre part au développement des moyens communautaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union.

Je terminerai en évoquant un point de méthodologie. La Commission salue bien sûr l'approbation en 2015 de la nouvelle politique de transparence de la BEI. La transparence, l'ouverture, la responsabilité sont des concepts clés pour l'Union européenne. Nous apprécions l'engagement de la BEI de se mettre en conformité avec l'initiative de l'Union sur la transparence et à suivre les meilleures pratiques internationales en la matière.

Au total – je veux le dire ici, en présence de son président –, je vois à quel point l'institution change et à quel point – ce qui était l'intention politique de ceux qui ont pensé le plan Juncker, puis l'ont lancé – elle se montre capable d'accompagner davantage que par le passé les entreprises qui prennent des risques. Car il s'agit bien, pour l'essentiel, d'investissements privés. Tout cela est en marche, et c'est une formidable réussite pour l'Europe si nous réussissons à aller jusqu'au bout de ce succès collectif.

Mesdames et Messieurs les députés, vous avez pu noter que nos prévisions de février 2016 prévoient une accélération de la croissance à 1,9 % en 2017 pour la zone euro. Mais nous avons aussi souligné – et je reprendrai cela la semaine prochaine, puisque nous allons présenter nos perspectives pour le printemps – que cette accélération serait clairement fonction d'un rebond de l'investissement. L'investissement est toujours le maillon faible de la croissance européenne. Pour la Commission, et pour les Européens d'ailleurs, ce rebond est d'une importance capitale. Dans ce sens, le plan Juncker est plus qu'un signal, il est un moteur.

Nous partageons donc la détermination de cette Assemblée à matérialiser, à accroître encore ce rebond. Je pense que ce travail qui est fait actuellement sur le plan Juncker est très encourageant pour les Européens et la Commission, qui en est coauteur. Je veux aussi saluer l'exemplarité du travail accompli par la BEI.

 
  
MPphoto
 

  Daniele Viotti, supplente del relatore per parere della commissione per i bilanci. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo al posto della collega Gardiazabal, relatrice di bilancio della relazione in discussione e mi scuso se non sarò preciso e puntuale come sarebbe stato lei. Ringrazio intanto il relatore Pirinski per l'ottima relazione. La Banca europea per gli investimenti è naturalmente un asset fondamentale dell'Unione europea, tanto più ora che è stata incaricata di gestire il lato operativo del piano Juncker. Ma maggiori poteri significano anche maggiore trasparenza e maggiore responsabilità.

Maggiore trasparenza significa trasparenza nei confronti dei cittadini per quanto riguarda la gestione e un attento controllo anche da parte del Parlamento. Attenta responsabilità significa maggior responsabilità e avere ben presenti quali sono gli obiettivi della Banca europea per gli investimenti nei confronti delle piccole e medie imprese, nei confronti della gestione del piano Juncker, come si diceva, ma anche nelle relazioni e nella sua dimensione esterna, operando in maniera più incisiva nelle zone del mondo da stabilizzare anche dal punto vista economico e finanziario.

Chiudo, dicendo che auspichiamo che ci sia una sempre maggiore collaborazione tra la Banca europea per gli investimenti e le banche nazionali d'investimento – nel caso dell'Italia, la Cassa depositi e prestiti ma naturalmente le banche nazionali d'investimento in tutti i paesi. Abbiamo bisogno di forti investimenti da parte della BEI per tornare a crescere dopo otto anni di stagnazione, dopo otto anni veramente molto mortificanti per l'economia europea.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, Εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Pirinski, για την έκθεσή του και, απευθυνόμενος στον κύριο Moscovici και τον κύριο Hoyer, να πω ότι η βασική ιδέα της γνωμοδότησης της επιτροπής μας είναι ότι χρειαζόμαστε, επειγόντως, περισσότερες επενδύσεις και στροφή σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στις χώρες που μαστίζονται από μεγάλη ύφεση, υψηλή ανεργία, μεγάλη μείωση επενδύσεων, όπως η χώρα μου, η Ελλάδα η οποία, επιπλέον, αντιμετωπίζει και το πρόσθετο πρόβλημα του προσφυγικού όπως σωστά σημείωσε ο Επίτροπος Moscovici.

Η εμμονή σε μια τυφλή δογματική λιτότητα βλάπτει και την οικονομία και τη δημοκρατία αλλά και την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και χρειάζεται πιο αποτελεσματική και συνδυασμένη δράση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του «ταμείου Γιούνκερ» όπως ονομάστηκε, και των ιδιωτικών κεφαλαίων και των διαρθρωτικών κονδυλίων, για να έχουμε μια ισχυρότερη στροφή στην ανάπτυξη και, κύριε Moscovici, το τελευταίο που χρειάζεται αυτή την ώρα η Ευρώπη είναι μια αστάθεια ή μια αποσταθεροποίηση στην Ελλάδα.

Γι αυτό και σας καλώ και ζητώ από την Επιτροπή να παίξει ενεργότερο ρόλο, έτσι ώστε εξωπραγματικές απαιτήσεις του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που απειλούν με αστάθεια το νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, να μην επιτρέψουν να ξαναζήσουμε την περιπέτεια του τελευταίου καλοκαιριού.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić, izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI. Gospodine predsjedniče, velika su očekivanja, gospodine Hoyer, od Europske investicijske banke. Velika su očekivanja srednjih i malih poduzeća, velika su očekivanja mnogih urbanih i ruralnih sredina, lokalnih i regionalnih vlasti. Kriza u mnogim zemljama traje predugo i zato su očekivanja usmjerena prema Europskoj investicijskoj banci, u podršci javnom sektoru i privatnom sektoru, s pravom jako velika.

Na primjer, mnoge zemlje istočne Europe, Hrvatska iz koje ja dolazim, trebaju velika ulaganja. Naša očekivanja idu prema tome što ste ranije iznijeli, reformi koju činite u samoj Europskoj investicijskoj banci i pokušaju da napokon imamo sinergiju kohezijske politike, financiranja Europske investicijske banke i Junckerovog fonda kao dijela Vaše banke ili naše banke. Tu sinergiju moramo iskoristiti i očekujemo da upravo na toj sinergiji dobijemo i značajne rezultate.

(Govornik je pristao odgovoriti na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice (članak 162. stavak 8. Poslovnika)).

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru”. Stimate coleg, ați început prin a spune că aveți mari așteptări. Și eu am mari așteptări de la BEI. Vizavi de ceea ce spunea și domnul comisar și reprezentantul BEI-ului: considerați că prin ceea ce s-a făcut și s-a modificat până acum, accesul la finanțarea IMM-urilor este cu adevărat îmbunătățit? Sau ne trezim că din nou IMM-urile au obstacole în accesarea fondurilor structurale și, sigur, și a fondurilor prin BEI?

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), odgovor na pitanje postavljeno podizanjem plave kartice. Poštovana gospođo zastupnice, slažem se s Vama da još uvijek ima velikih administrativnih barijera. Međutim ovo je izvješće za 2014., a znamo da je u međuvremenu 2015. i ove godine Europska investicijska banka učinila niz administrativnih promjena.

Međutim, ono što je dodatni problem je to što u nekim državama članicama imamo velikih dodatnih problema barijera unutar zemalja članica Europske unije. I tu imamo problem dolaska do sredstava za mala i srednja poduzeća.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes, on behalf of the PPE Group. Mr President, I want to welcome the report by Mr Pirinski and thank him for the work we did. I also welcome to Parliament President Hoyer, on behalf of the European Investment Bank. The EIB is Europe’s bank. It must be part of our recovery and it plays an increasing role in long-term European investment which, as Commissioner Moscovici pointed out, is EUR 15 billion down in public and private terms from the start of the crisis.

Now the priorities of this Parliament in obtaining more public-private models of funding, more solutions for long-term investment, and the emergence of a genuine Capital Markets Union, all point to a new era, to the future-proofing of the EU economy. In all of that, the EIB plays an increasingly active role. What is particularly encouraging for countries like my own, which have gone through terrible adjustment programmes and seen a massive fall-off in public and private investment, is that when confidence is restored and when a country is turned around, the EIB’s investment significantly improves new investment opportunities in countries such as Ireland.

Now 2014 was a very significant year for the Bank. I welcome especially, on behalf of the EPP Group, the fact that SME lending in 2014 was EUR 25 billion, which was a significant improvement on previous years. Obviously the EIB plays a crucial role in the success of the EFSI Juncker Investment Plan, and the great challenge we face is to realise the private sector contribution, given the capital from the EU budget and the EFSI itself. While over EUR 20 billion was released for strategic investment in 2014, we have to be more ambitious now at this especially important time for Europe. Across the EU the private sector has cash-rich balance sheets which we need to find a way to unlock for all our investment needs.

Finally, I want to agree with President Hoyer when he said repeatedly that he wants further engagement with the European Parliament. We need to find a means of doing that for the satisfaction of this Parliament and its committees and the EIB, and the satisfaction with the integrity of the entire process.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), blue-card question. How do you think that this report, if adopted, is going to influence the European Investment Bank to adopt, eventually, a new lending strategy towards the Member States?

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE), blue-card answer. I think the adoption of this report looks back on 2014 and sets out what we need to do as a European Union because we recognise, as is in the report, the fall-off of investment in public-private capital. That is not going to be helped by politically picking and choosing projects. We have got to get behind projects which make Europe more competitive and improve employment and growth prospects. The only way that can happen is to have a strong governance arrangement at the Bank, whereby projects that actually succeed – which make the Bank stronger and Europe stronger –are the projects that we should support. We should not politically intervene in that, because that would be to the detriment of Europe’s long-term growth potential.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL), ceist “cárta gorm”. Tugaim faoi ndeara go bhfuil tú ag caint ar infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí poiblí, ach mar sin féin i dtaobh an Junker Plan mar shampla níl aon bhanc poiblí againn in Éirinn, mar is eol duit, agus tá sé an-deacair ar dhaoine teacht air seo mar airgead breise agus fiú amháin teacht ar airgead ón EIB.

Conas a déarfása go bhfuil an rialtas in Éirinn – nuair a bheidh rialtas againn ag deireadh an lae – chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo? Féachann sé domsa go bhfuilimid ag cur airgead agus infheistíocht isteach sna bainc commercial seachas sna cinn phoiblí, agus mar sin níl an t-airgead ag dul go dtí na háiteanna inar chóir dó a bheith ag imeacht.

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE), blue-card answer. Ms Ní Riada, in a funny way we actually have public banks in Ireland because one of our banks is 95% owned by the state and there is a direct obligation on that bank, which now has a new mandate with the EIB, to use EIB funds for SME lending. There is also an obligation, I think, to use the potential of the EFSI and Juncker Plan to get behind big projects. And if I can be critical of Ireland here, like other small countries, I wonder are we seeing the magnitude of projects coming forward from countries like my own and other small Member States?

If one listens to some of the reports recently from the EIB there is an argument that we need to be more ambitious for the bigger projects, the bigger projects that can transform economies, that can make economies more competitive, that actually make a difference when it comes to making a difference for the European Union. I hope that whatever government is in place in Ireland over the course of the next file will follow that advice.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
MPphoto
 

  Bill Etheridge (EFDD), blue-card question. Thank you for taking the question. You use an interesting phrase, the term ‘future-proofing’. Surely it has been proven that the efforts of the EU to future-proof against market forces are often hopelessly impotent, and, indeed, sometimes counterproductive, by the failure to deal with the steel crisis, an issue which incidentally I was appalled to see was kicked into the long grass earlier on in this session. But does that not show that any effort to future-proof against market forces is beyond the capability of even a Union of this size?

 
  
MPphoto
 

  Brian Hayes (PPE), blue-card answer. I don’t think so, because if you read what the entire ambition of the EIB is – and I am not speaking on their behalf, but I have read the reports closely – future-proofing means that we invest in the long—term sustainable approach. So it is very important in the future, for instance, that we invest in projects which have a systemic importance to energy supply, that we invest in green technology and that we try to anticipate the problems that are coming down the track. That can only be done with an eye on the future, because we live in a society that is radically changing. We have got to make sure that the technologies we have in place get this kind of support from the EIB. I think there is a willingness on the part of the Bank to do that. Maybe after all these questions I might even apply for President Hoyer’s job myself.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, en nombre del Grupo S&D. Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al señor Pirinski, de nuevo, un informe realizado con enorme rigor y primor, un excelente informe. Y también quiero agradecer al Comisario Moscovici que haya dicho claramente que la asignatura pendiente en Europa es la inversión: hay algunas personas, incluso en esta Cámara, que siguen pensando que se trata de costes y no de beneficios.

Y esa es un poco la impresión que luego nos llega, señor Hoyer; ese es el problema que tenemos con respecto a cómo va usted, o sea, cómo va el Banco Europeo de Inversiones dando cuenta de las inversiones que desde el presupuesto europeo van llegando.

Es decir, tenemos la impresión, cada vez más ―y los ciudadanos con nosotros―, de que el presupuesto de la Unión es cada vez más pequeño y de que se reduce su capacidad de subvenciones, ayudas directas ―en fin, de fondos― y, en cambio, una parte, que cada vez se nos antoja más importante, pasa o se traspasa a su banco, al Banco Europeo de Inversiones.

Ya hubo una recapitalización a partir de los Estados miembros en 2009 ―232 000 millones de euros― y en 2013 con gran dolor de nuestro corazón, y usted lo sabe porque incluso algunos de sus compatriotas y de su propio grupo político pelearon hasta el final para evitar que hubiera fondos que salieran del MCE y de Horizonte 2020 para la garantía que necesitaba el FEIE o el plan, que en aquel momento llamábamos el «Plan Juncker», y, sin embargo, finalmente se dio la adopción por parte de este Parlamento, y yo fui una de las personas que peleó por que usted tuviera precisamente las garantías necesarias para multiplicar.

Ese era uno de los mandatos: la multiplicación, una especie de multiplicación milagrosa, a través de unas garantías, hasta conseguir 315 000 millones para, precisamente, movilizar el desarrollo europeo y, en segundo lugar, movilizar la iniciativa privada.

Y hay algunos reproches con relación a cómo se ha trabajado, a pesar de que usted viene ahora con un inicio —diríamos— de resultados.

No nos gustó que, con la premura y la poca participación antes de la adopción del FEIE por el propio Parlamento Europeo, hubiera algunos errores como el proyecto Castor, que usted conoce bien y del que todavía tendremos que hablar en la Comisión de Control Presupuestario.

También seguimos teniendo continuas quejas, por parte de las pymes y de las administraciones locales, de que los proyectos que ustedes generan o gestionan tienen que ser proyectos de una enorme cuantía. Y para generar empleo, como usted sabe muy bien, son necesarias las pequeñas empresas y las pequeñas administraciones.

Y por último: la poca transparencia ―todavía― y la rendición de cuentas, por lo cual le pido que acceda a seguir la recomendación del señor Pirinski, formulada en el apartado 80 del informe, de recibir las preguntas de los parlamentarios como una práctica normal, y también en relación con el acuerdo interinstitucional con la Comisión y con el Tribunal de Cuentas, en el apartado 78. Yo creo que con ello podríamos mejorar mucho más.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Edouard Ferrand (ENF), question "carton bleu". Monsieur le Président, j'ai simplement une question d'ordre politique. Ce rapport plaide pour plus d'intégration européenne et plus de fédéralisme. Alors, chère Madame, êtes-vous d'accord, comme le commissaire européen, M. Moscovici, pour créer un super ministre européen des finances, de manière à pouvoir, une fois de plus, aller au-delà de la souveraineté des États?

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D), respuesta de «tarjeta azul». Señor Ferrand, yo la verdad es que de momento estoy encantada con el Comisario Moscovici, con la forma en que va llevando las finanzas y el mensaje europeo sobre las inversiones con respecto a otras zonas. Por lo tanto, yo de momento, por lo menos, no tengo necesidad de un superministro de Finanzas; al revés, casi nada más que el título a veces me da un poco de miedo. Preferiría una mejor cooperación entre el Comisario Moscovici, que trabaja enormemente bien, y el señor Hoyer y los Estados miembros; que le hicieran un poco más de caso al señor Moscovici. Yo creo que con ello ganaríamos todos.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, on behalf of the ECR Group. Mr President, I would first like to thank our rapporteur, Mr Pirinski, for a very interesting report. But I see a real problem. In 2014, almost 60% (59.4%, to be precise) of European Investment Bank-signed projects were allocated to the top five EU economies, while the other 23 Member States received only 30.3%. This means that the Bank should definitely implement a more balanced lending policy towards Member States. A more balanced, fairer policy is of high importance because of the intensity of both the current and the long-term challenges facing the Union at the moment. Finally, my political group finds this policy strange and unfair, and we cannot support this resolution.

(The speaker agreed to take a blue-card question under Rule 162(8))

 
  
  

Președinte: ADINA-IOANA VĂLEAN
Vicepreședinte

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D), Întrebare adresată conform procedurii „cartonaşului albastru”. Stimate coleg, mă bucur că ați început prin a sesiza, dintre cele trei probleme, pe prima, cea legată de faptul că există o supraconcentrare a fondurilor acordate primelor cinci state membre. Eu am avut un amendament și o propunere adresată domnului Juncker. Întrebarea mea este de ce nu s-a votat în Parlament, atunci când am solicitat, criteriul geografic, de care să se țină cont pentru o repartizare echilibrată. Care este punctul dumneavoastră de vedere și al grupului dumneavoastră?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR), odpowiedź na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. Dziękuję bardzo za to ważne pytanie. Oczywiście kwestia kryteriów geograficznych i balansu geograficznego jest bardzo ważna, nie tylko w kwestii Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – z czym mamy problem od lat, przypomnę – ale również w kwestii Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wielu innych kwestii.

Myślę, że Parlament Europejski powinien być bardziej otwarty na potrzeby trzynastu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, które weszły do Unii po roku 2004. I myślę, że byłoby to bardzo dobre, gdy chodzi, powiem tak, o autorytet Unii Europejskiej w tych krajach.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Viegas, em nome do Grupo GUE/NGL. A Europa encontra-se neste momento num impasse. A política de coesão morreu por falta de meios. O tratado orçamental e a governação económica impedem os Estados nacionais de poder avançar com políticas de relançamento das suas economias. Em suma, estamos num impasse e não existem nenhumas perspetivas no quadro das instituições europeias de podermos ter um relançamento do crescimento económico assente em bases sólidas.

Neste quadro, estes resultados do BEI, com cerca de setenta e cinco mil milhões de euros investidos e quatrocentas empresas apoiadas, representam apenas uma gota de água relativamente ao gap de investimento e ao que é necessário fazer.

Não temos informação sobre a distribuição geográfica deste investimento e a agregação das PME com empresas de média capitalização, que podem ir até três mil trabalhadores, não nos permite avaliar o contributo destes apoios para a coesão social e territorial. O que observamos e o que temos, designadamente no plano de Juncker, onde o BEI assume um papel importante, é que os objetivos de coesão pesam pouco numa União Europeia cada vez mais ao serviço das grandes empresas e do capital.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. Ik wil mijn tussenkomst beperken tot de strijd tegen belastingfraude en belastingontwijking. Het verslag van collega Pirinski bevat daartoe een hele reeks schitterende aanbevelingen, onder meer de aanbeveling aan de Europese Investeringsbank om de kwaliteit van de informatie over de uiteindelijke begunstigden te verbeteren. Er is ook een zeer uitdrukkelijke vraag van het Parlement en de Commissie begrotingscontrole aan de EIB om op een doeltreffender wijze te voorkomen dat er transacties plaatsvinden met financiële tussenpersonen die een negatieve score hebben op het gebied van transparantie, fraude, corruptie, georganiseerde misdaad, witwassen van geld en activiteiten die schadelijke sociale en milieugevolgen hebben.

Welnu, mijnheer Hoyer: wat zult u doen met die aanbevelingen? Neemt u die ter harte? Wat zult u doen om ervoor te zorgen dat in het komende jaar deze aanbevelingen ook ter harte worden genomen? Ik dank u.

 
  
MPphoto
 

  Jane Collins, on behalf of the EFDD Group. Madam President, thanks to the EIB all British taxpayers seem to do is fund loans to export British jobs to countries including Turkey, China and Russia. Let us take a look at steel, a hot topic in the UK, on which the Commission has admitted its responsibility for banning rescue and restructuring aid unless it is driven by the market, i.e. not state aid.

So why then are British steel workers subsidising foreign steel companies in the form of soft loans totalling GBP 80 million? One of these companies mentioned as having loans under consideration is the Wuhan Iron and Steel Corporation, the world’s eighth largest producer based on tonnage. Its products now are subject to 36.6% anti-dumping tariffs. The loan was to reduce the cost of energy. One of the main complaints of Tata is the high cost of energy in the UK. Another plant, in Guangdong, was given EUR 35 million in the interests of improving energy efficiency. The EIB has been making loans to state-owned Chinese steel companies who are then able to sell back to the EU below cost price, and our own UK Government has been powerless to stop it.

This situation has been branded insane by a director of a UK steel company although the words I would use are ‘an absolute disgrace’. The North of England in particular is suffering from higher and higher unemployment, lower wages and fewer career opportunities, yet our own taxes are being given to Chinese steel plants, which has helped put our workers on the dole. We should have learned from the loan to Ford, which cost this country thousands of jobs, but clearly we just keep giving our money away.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Kappel, im Namen der ENF-Fraktion. Frau Vorsitzende! Herr Präsident! Herr Kommissar Moscovici! Im Unterschied zu meiner Vorrednerin muss ich sagen, dass ich den Jahresbericht 2014 der EZB durchaus beeindruckend empfinde, obwohl ich mich selber sehr stark für die Stahlindustrie einsetze und für alle Themen, die jetzt gerade genannt wurden.

Der Bericht ist beeindruckend, und das spiegelt sich auch im Bericht des Kollegen Pirinski wieder, denn eines ist klar: Der Europäischen Investitionsbank kommt bei der Überwindung der Investitionslücke, die wir seit dem Ausbrechen der Finanz- und Schuldenkrise haben, eine wichtige Bedeutung zu, und die Zahlen, die im Bericht stehen, sind ein Ausdruck dafür.

2014 hat die EIB 80,3 Milliarden Finanzierungen vorgenommen, 7,9 Milliarden sind davon ins Ausland geflossen, sind in Drittstaaten geflossen. Sicher, Präsident Hoyer, Sie haben es selber angesprochen, wird diese Maximum-10-Prozent-Grenze in der Zukunft wahrscheinlich nicht halten, insbesondere im Hinblick auf die Migration. Wenn ich mir anschaue, dass aus einem 3-Milliarden-Paket 2014 eine Milliarde in die Ukraine geflossen ist, ist hier wahrscheinlich auch fraglich, wie das weitergehen kann.

Was mir sehr gut gefallen hat, ist auch dieses Rekordvolumen, das Sie 2014 bei den kleinen und mittelständischen Betrieben hatten. Ich meine, Sie haben 285 000 Klein- und Mittelbetriebe gefördert, 3,6 Millionen Arbeitsplätze gesichert, das ist wichtig. Eine Kritik habe ich jedoch: EFSI. In Österreich wurde bisher ein Projekt genehmigt, das ist der Windenergiepark Bruck. Die zuständigen Gremien, die Banken, die Investoren jammern. Bitte setzen Sie sich hier ein, dass auch in Österreich mehr Projekte zur Umsetzung kommen.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). Elnök Asszony, az Európai Beruházási Bank 2014-ben 80 milliárd euró támogatást nyújtott. Ez az Unió teljes 2700 milliárdos beruházási összegének mindössze 3%-a, vagyis ez arány alapján mondhatjuk, hogy az Unió gazdaságpolitikai sikertelenségét azt nem az EIB-nek kell fölróni. Ugyanakkor a támogatási politikát vizsgálva sokat mondó tény, hogy a bank által 2014-ben megkötött projektek 60%-a a legfejlettebb öt tagországba irányult, és a maradék 23 tagország részesedése mindössze 30% volt, 10% ment külföldre. Pedig 2008 óta egyértelmű, hogy a centrum országok és a periféria országai között, különösen az új tagországok között, a konvergenciafolyamat leállt, sőt, a különbségek nőni kezdtek.

A jövőben a bank hitelezési tevékenységét sokkal erőteljesebben az elmaradott térségek irányába kellene fordítani. Ehhez előzetesen egy olyan stratégiai programra van szükség, amely meghatározná a súlypontokat, amelyek leginkább segítenék az elmaradott térségek felzárkóztatását, és ezt követően a Beruházási Bank támogatási politikáját e stratégiának megfelelően alakítaná ki.

 
  
MPphoto
 

  Petri Sarvamaa (PPE). Madam President, it is very important that the European Investment Bank, as the bank of the Union, contributes to social and economic cohesion.

However, we must remember that the EIB is a financial institution. It is a bank. It needs to take into account the viability and feasibility of investments. It cannot act as a money allocation body. Let there be no misunderstanding about this. When the rapporteur speaks about the concentration of allocation of EIB-signed projects and suggests that ‘the bank should implement a more balanced lending policy towards Member States’, he always speaks from a certain political perspective, as well as a defined Member State perspective, as do some other Members of this Chamber.

I hope – I do not know but I hope – that everyone in this room can agree that the EIB needs to put great emphasis on the effectiveness and efficiency of investments, as well as on accountability. EIB investment decisions should not be made on the basis of national financing needs, but on a careful assessment of predicted viability, effectiveness and efficiency of budgets.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Thomas (S&D). Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier M. Pirinski pour son excellent rapport, mais c'est à vous, Monsieur le Président Hoyer, que je souhaite m'adresser aujourd'hui. Vous représentez une institution en situation de quasi-monopole sur les garanties des instruments financiers de l'Union européenne. Les milliards brassés par votre banque sont ceux des citoyens européens. Je tenais à faire ce rappel en préambule pour réaffirmer que vous êtes une banque, certes, mais que vous ne représentez pas une banque comme les autres. Votre banque a, avant tout, vocation à satisfaire l'intérêt public.

Je profiterai donc de ce débat sur le bilan 2014 pour anticiper, moi aussi, sur les bilans 2015, 2016, voire 2017, qui sont les années de mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques du plan Juncker. Ce plan d'investissement, nous, socialistes et démocrates, l'avons clairement appelé de nos vœux, conscients du déficit d'investissement dont l'Europe est victime depuis la crise de 2008. Or, aujourd'hui, après un an de mise en œuvre, nous avons quelques inquiétudes.

Nous avons voulu un plan permettant des investissements supplémentaires en Europe. Or, nous constatons en 2015 une activité de la BEI comparable à celle de 2012, soit à peu près 80 milliards d'euros. Le sacrifice des 8 milliards d'euros du budget de l'Union a-t-il été utile? En d'autres termes, à la fin de cette année – l'année 2016 –, aurons-nous réduit le déficit annuel d'investissement, actuellement évalué aux alentours de 300 milliards d'euros, et dans quelle proportion?

Le Parlement a voté la mise en place d'un tableau de bord pour sélectionner les projets en fonction de leur valeur ajoutée sociale et environnementale. Je voulais savoir également s'il était utilisé dans le processus de sélection et, plus précisément, comment vous évaluez les créations d'emplois lors des sélections, car, à Paris comme à Bruxelles, je rencontre des porteurs de projets innovants et créateurs d'emplois qui voient leur dossier refusé parce que trop risqué.

Or, Monsieur le Président, nous avons débloqué 16 milliards d'euros de garanties sur le budget de l'Union pour que vous conserviez votre triple A tout en investissant dans des projets plus risqués. Considérez-vous avoir rempli votre part du contrat? Monsieur le Président, nous vous avons confié une lourde responsabilité – nous en sommes conscients –, mais nous sommes aussi comptables des résultats. C'est pourquoi nous attendons des réponses précises.

 
  
MPphoto
 

  Sander Loones (ECR). Vandaag de dag hebben wij absoluut behoefte aan een sterker Europees investeringsklimaat. Moet de Europese Investeringsbank daar een belangrijke rol in spelen? Ja, natuurlijk, maar dan moeten wij ook de realiteit onder ogen zien, namelijk dat de EIB geen liefdadigheidsinstelling is. De EIB is een Europese investeringsbank. Dat financiële aspect mogen we niet uit het oog verliezen, want de EIB kan alleen maar doen wat ze doet wanneer we die AAA-rating dierbaar achten. Als we die in het gedrang brengen, dan brengen we ook de leningen in gevaar waarmee wij die projecten kunnen financieren. Dat is volgens mij niet altijd even duidelijk in dit verslag.

Voorts heeft het verslag het ook over de EIB als een convergentiemachine. Het is alsof de Europese Investeringsbank enkel en alleen moet investeren in regio's en landen die het economisch minder goed doen. Volgens mij is dat fout. De EIB moet ook kijken naar sterkere regio's waar grote projecten op stapel staan die deze regio's of lidstaten niet alleen kunnen financieren, want ook zij hebben grote investeringsbehoeften. Dank u wel.

 
  
MPphoto
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL). Madam President, the EIB is mostly about big investments in big projects. It raises its funds on the international money markets. Here, though, I have a few very pertinent points for you, Mr Hoyer.

The major source of employment across the EU are SMEs – small and medium enterprises. The best way to grow our way out of the malaise currently afflicting the EU is through expanding our SMEs. The cheapest source of money in the EU at the moment is the ECB.

Given all the above, I suggest the EIB should lower its sights a little and, in a proactive way, open its arms and its coffers to SMEs. I suggest also, rather than go to international money markets for its millions, the EIB should go to the ECB for funding at negative interest rates.

If there are some rules preventing that, I am sure the same ECB will find a way around them. After all, they managed it in Ireland in 2010 when they found a way around their own rules and the use of Emergency Liquidity Assistance (ELA) to create EUR 31 billion to bail out failed creditors of two failed Irish banks. The same EUR 31 billion is now in the process of being destroyed and taken back out of circulation at the insistence of the same ECB. Not very good for investment in Ireland really, is it?

 
  
MPphoto
 

  Molly Scott Cato (Verts/ALE). Madam President, what can a bank like the European Investment Bank achieve? This year’s report from Parliament includes suggestions for improving the bank’s performance in several areas. It could help us crack down on tax avoidance by ending loans to companies registered in tax havens and providing full transparency on beneficial ownership. It could help us to fund the transition to a renewable energy future, and be a catalyst for making industry more sustainable. Indeed, the parliamentary report includes a Green demand to boost investment in sustainable industry.

But the EIB is currently funding projects that do the reverse. In the UK, the Bank is investing GBP 500 million in the construction of incinerators, including the deeply unpopular incinerator in St Dennis in Cornwall. To stop such destructive investment, we are calling for stronger environmental assessment of projects and a full audit of the skills of EIB Board members to assess whether they are suitably qualified to make judgments about the environmental impact of projects seeking EIB funding.

 
  
MPphoto
 

  Bernard Monot (ENF). Madame la Présidente, en période de récession, l'action de la BEI est devenue une des rares sources de croissance économique en Europe. La BEI reste une institution qui fonctionne, mais c'est sans compter sur la création du plan Juncker, l'EFSI, qui doit assurer la promotion des eurocrates auprès des peuples victimes de leur politique économique ultralibérale. Je rappelle que ce plan prévoit 315 milliards d'euros d'investissements nouveaux en Europe, avec 60 milliards d'investissements supplémentaires de la BEI.

Ma crainte est donc que, dans un objectif d'affichage politique, on substitue des financements EFSI à ceux de la BEI. Le montant total des prêts BEI sera ainsi en décroissance à un horizon de 4 ans au profit des prêts EFSI, qui sont beaucoup plus chers.

Nous serons donc extrêmement vigilants sur le maintien du niveau des prêts BEI, que nous ne souhaitons pas voir remplacés par des prêts EFSI.

Le plan Juncker doit démontrer sa véritable efficacité.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE). Frau Präsidentin, Herr Präsident Hoyer, Herr Kommissar! Ich möchte mich dem allfälligen Lobkartell hier nicht anschließen. Ich möchte Sie, Herr Präsident Hoyer, bitten, doch zu einer wirklichen Transparenzoffensive zu kommen und zu einer wirklichen Rechenschaftspflicht. Wir wollen gerne glauben, für uns ist die Investitionsbank natürlich auch sehr wichtig, aber so, wie wir Informationen bekommen, kann es wirklich nicht weitergehen. Im Haushaltskontrollausschuss fällt schon auf, wenn wir Berichte machen, dass wir Fragen stellen und dann keine Antwort bekommen. Und wenn wir eine Antwort bekommen, kriegen wir dann spätestens bei Nachfragen keine mehr.

Das heißt, die erste Frage, die ich stellen möchte, ist: Was passiert denn jetzt mit dem Bericht Pirinski? Es sind dort Fragen angerissen, und es wäre schön, wenn wir darauf auch schriftliche Antworten bekämen. Ich habe die Hoffnung übrigens schon aufgegeben, dass es hier Antworten gibt.

Ich glaube, dass uns das, was viele Kollegen angerissen haben, nämlich die ungleiche Finanzierung in vielen Mitgliedstaaten, in der Tat beschäftigen muss. Wenn wir fünf Mitgliedstaaten haben – Top-Wirtschaften in der EU –, die 60 % der EIB-Projekte erhalten, gibt es dafür sicherlich gute Argumente. Aber hier liegt sehr nahe, dass es sich auch schwerpunktmäßig um Mitnahmeeffekte handelt, auch angesichts der günstigen Zinsbedingungen, die die dortigen Wirtschaften vorfinden.

Ich möchte Sie auch fragen, was denn mit den erneuerbaren Energien ist. Wir haben weniger als 1 % von neuen Mitgliedstaaten in einem Bereich, der der EU auch ganz wichtig ist. Also, was ist damit?

Finanzinstrumente mit EU-Geld beschäftigen uns sehr. Wo finden wir Aussagen, was hier wie gemacht wird?

Für uns wäre wichtig: Wir sehen, dass EIB-Projekte, wie andere auch, mit Betrug behaftet sind. Was ist hier der Plan, und wie begegnen Sie dem? Herzlichen Dank für Antworten.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D). Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca! Panie prezesie Hoyer, niezależnie od tego, co się mówi, to ja podzielam pogląd pana Pierre'a Moscovici. Po prostu Europejski Bank Inwestycyjny to jest nasz sukces.

Mamy trzy instytucje, które możemy względnie porównywać: Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. I z tego punktu widzenia zatrudniacie zdecydowanie najmniej ludzi, macie najwięcej projektów, najbliżej współpracujecie z Unią Europejską, z nami, w tym, żeby osiągać cele, które są dla nas życiowo ważne.

Sprawozdanie pana Pirinskiego, nota bene bardzo ważne, wskazuje na te momenty, w których ten dobry bank może być jeszcze lepszy. I tu proszę te wszystkie uwagi dotyczące transparentności naprawdę wziąć serio. Te metody współpracy, unikanie wątpliwości – bo nie zasługuje często bank na to, żeby wątpliwości były pomnażane – są kluczowo ważne. Niech wolno mi będzie zwrócić uwagę na trzy te momenty: plan Junckera. Bardzo mocno oczekujemy i co do metodologii przykład project bonds i sposób, w jaki byśmy zgłaszali te projekty. Mówię w imieniu państwa nowego, a które jest dużym klientem, zresztą sam mam prawie trzydziestoletnie doświadczenie we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Przez prawie dziesięć lat, na początku lat dziewięćdziesiątych w funkcji rządowej, teraz tu w Parlamencie Europejskim.

Drugi obszar to są małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest niewątpliwie taki problem, bo w Polsce nawet się pytają ludzie: a jak uzyskać informacje o dostępności projektu? Czy ktoś będzie chciał ze mną rozmawiać, to taki mały, głupawy projekt – piętnaście milionów euro, dokąd pójść? Tej informacji brakuje i tu chciałbym prosić: uzupełnijmy tę informację.

I wreszcie trzeci obszar to jest infrastruktura i ta europejska, i funduszy spójności, i Connecting Europe, ale tutaj Europejskiego Banku Inwestycyjnego nikt nie zastąpi, a jesteście dobrzy.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). Κυρία Πρόεδρε, ο ρόλος της ΕΤΕπ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι η χρηματοδότηση έργων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στα κράτη μέλη της Ένωσης. Το 2014, η ΕΤΕπ χρηματοδότησε 285.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διασφαλίζοντας 3,6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, υπογράφοντας συμβάσεις για 413 έργα εντός της Ένωσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου της δράσης για το κλίμα, χρηματοδότησε 84 περιβαλλοντικά έργα, ενώ η ΕΚΤ έχει ήδη αγοράσει ομόλογα της ΕΤΕπ στη δευτερογενή αγορά, με στόχο την ποσοτική χαλάρωση, ενισχύοντας έτσι τη ρευστότητα της ΕΤΕπ.

Όμως, αυτά δεν είναι αρκετά. Πρέπει να θεσμοθετηθούν τα ευρωομόλογα για μεγάλα έργα υποδομών, ενώ είναι αναγκαίο τα ευρωπαϊκά κονδύλια να επενδυθούν σε παραγωγικές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, στις υποδομές, στον τουρισμό, στην έρευνα, ενώ η παράλληλη μείωση της ανεργίας πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος της ΕΤΕπ, ιδίως σε χώρες που πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία, όπως είναι η Ελλάδα, η οποία χρειάζεται μεν στήριξη στο προσφυγικό, κυρίως όμως χρειάζεται ένα νέο «σχέδιο Μάρσαλ» για να μπορέσει να ανακάμψει και να ξεφύγει από τη μέγγενη της τρόικας.

 
  
MPphoto
 

  Liadh Ní Riada (GUE/NGL). A Uachtaráin, ba mhaith liom comhghairdeachas a dhéanamh leis an Uasal Pirinski as an tuarascáil a chuir sé le chéile. Tá sár-obair déanta aige air.

Caithfear féachaint ar an tslí ina ndéantar measúnú ar obair an BEI i gcomhthéacs na n-institiúidí idir-rialtasacha agus mholfainn go dtabharfadh an BEI aird faoi leith ar an leibhéal bochtanais atá againn, agus ar an dífhostaíocht agus míchothromaíocht atá ag méadú. Táim ag impí orthu straitéis réadúil a chur i bhfeidhm láithreach a chuirfidh infheistíocht i dtograí a bhfuil tionchar sóisialta agus eacnamaíochta acu, mar thosaíocht, agus spreagadh a thabhairt don gheilleagar.

In Éirinn, táim ag impí ar an BEI cabhair faoi leith a thabhairt dóibh siúd gan baile, gan dídean. Tuigim gur chuir an BEI billiún euro ar fáil do rialtas na Breataine chun cúnamh a thabhairt dóibh le tithíocht shóisialta. In Éirinn, tá an easpa tithíochta práinneach agus tá seisear daoine nua gach lá cláraithe mar dhaoine gan dídean.

An bhliain seo 2016, céad bliain tar éis Éirí Amach na Cásca, ní féidir linn glacadh leis go bhfuil páistí agus leanaí ár dtíre fós gan baile. Mar sin, glaoim arís ar an BEI infheistíocht a chur ar fáil do thithíocht shóisialta ar bhonn daonnúlachta agus, níos tábhachtaí fós, an fhreagracht sin a bhrú ar rialtas na hÉireann.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE). Señora Presidenta, señor Presidente Hoyer, señor Comisario Moscovici, bienvenidos.

Señor Hoyer, a mi Grupo le han preocupado desde siempre las cuestiones de transparencia y fraude del Banco. En el informe del cual fui ponente el año anterior lo señalábamos y seguimos teniendo problemas de financiación en sitios como Italia, como Eslovenia. Seguimos pidiendo que no se financien proyectos bajo investigación y que, por favor, se hagan públicas de una vez las propiedades o los beneficiarios de este tipo de proyectos.

Quiero, señor Hoyer, también recordarle algunas cuestiones sobre el Castor, que usted mismo calificó como proyecto que terminó en desastre en una comparecencia que hizo en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Le seguimos pidiendo, como pedimos en el informe que se votó anteriormente, que hagan algo para que los contribuyentes españoles no tengan que pagar en la factura de la luz la financiación de este proyecto fallido.

El Congreso español acaba de aprobar recientemente la necesidad de desmantelar la planta. Me gustaría que también ustedes participaran de alguna manera, ayudando a que eso pudiera realizarse, y también que, de una vez, por favor, respondan a la reclamación que ha presentado la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia sobre esta cuestión en el Mecanismo de Reclamaciones y sobre la que aún no tienen respuesta.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la «tarjeta azul» (artículo 162, apartado 8, del Reglamento))

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D), pregunta de «tarjeta azul». Señor Urtasun, le quería preguntar si no cree que el señor Hoyer también debería informarnos sobre la manera en que está utilizando el Banco Europeo de Inversiones la «golden clause» para no lastrar más aún las economías donde existe un déficit excesivo; si no cree que sería necesario que nos dieran también esa información porque, de momento, no la tenemos.

 
  
MPphoto
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), respuesta de «tarjeta azul». Sí, muy brevemente, comparto la apreciación de la señora diputada y creo que era pertinente el punto que ha señalado.

 
  
MPphoto
 

  Laurenţiu Rebega (ENF). Doamnă președintă, domnule comisar, domnule președinte Hoher, anumite aspecte negative din acest raport sunt un semnal care denotă o gravă încălcare a tratatelor Uniunii Europene. Se dovedește faptul că, în condițiile tensiunilor din prezent, mecanismele de care dispune Uniunea Europeană nu funcționează conform cu scopul existenței lor. Având în vedere că unica rațiune pentru care această instituție de prestigiu există este aceea de a reduce decalajele economice între statele membre, cred că este necesar ca în rapoartele BEI să fie expus detaliat modul în care, prin activitatea desfășurată, s-a îndeplinit această cerință atât de importantă pentru noi toți, cetățeni ai Uniunii Europene. Reamintesc că, așa cum se prezintă în raport, 60% din proiectele demarate au fost acordate statelor cu cele mai mari cinci economii, iar restul de 40% au fost acordate celorlalte 23 de state membre. Nu văd cum această modalitate de finanțare a proiectelor, așa-zis europene, poate contribui la reducerea decalajului între economiile Uniunii. Nu este echitabil ca o instituție care aparține tuturor statelor membre să finanțeze exclusiv aceleași mari puteri ale Uniunii, în detrimentul celorlalte state membre.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη ( PPE). Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Moscovici, Πρόεδρε Hoyer, περισσότερη από τη μισή χρηματοδότηση που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καταλήγει σε μόλις τέσσερις από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ταυτόχρονα, το επίπεδο χρηματοδότησης της χώρας μου, της Ελλάδας - που βρίσκεται σε πρόγραμμα - έχει, κατά τα τελευταία δέκα χρόνια, μειωθεί στο μισό.

Η Ελλάδα είναι, Επίτροπε Moscovici, μεταξύ των 'μετεξεταστέων'. Και το ερώτημα είναι απλό: πόσο εύκολο είναι για μια μικρή ή μικρομεσαία επιχείρηση να ζητήσει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Πολύ δύσκολο, είναι η απάντηση. Είναι γνωστό ότι η οικονομία της Ελλάδος έχει υψηλό ρίσκο. Πώς θα πετύχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μετριάσει αυτό το ρίσκο; Το σχέδιο Γιούνκερ, για παράδειγμα, εγγυάται το ρίσκο και μπορεί να είναι μια απάντηση για τους μικρομεσαίους. Μια άλλη απάντηση ήταν το 'ΕΙΒ trade finance facility' (το πρόγραμμα της ΕΤΕπ όσον αφορά τη διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση του εμπορίου) που υπεγράφη το 2013 για να διαμεσολαβεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις εμπορικές τράπεζες. Όμως, από τότε άλλαξαν πολλά. Τώρα η Ελλάδα χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, μία ένεση ρευστότητας. Χρειάζεται απλουστευμένη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Είναι μεγάλη ανάγκη και οφείλουμε να διευκολύνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις. Πρέπει να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης που πληρώνει ιδιωτικός τομέας και γι' αυτό οφείλουμε να λάβουμε ειδική μέριμνα, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Ivana Maletić (PPE). Gospođo predsjednice, poduzetnici i javna poduzeća često za EIB i djelatnike EIB-a kažu da su profesionalni, brzi te da je komunikacija jednostavna. S druge strane ukazuju na to da je premalo mogućnosti direktnog financiranja i sve se najčešće svodi na garancije, a njima su onda ponovno na njihovim financijskim tržištima otežani uvjeti za dolazak do izvora financiranja.

EIB bi trebao bolje targetirati svoje usluge u državama članicama uzimajući u obzir velike različitosti u razvijenosti,ali isto tako i u uvjetima financiranja poduzetnika. Očekujem od EIB-a u sljedećim razdobljima isto tako da detaljnije izvještava o rezultatima i ulozi u provedbi kohezijske politike, pa tako i odgovore na pitanja koliko je zapravo sudjelovanje u ukupnom nacionalnom financiranju i može li se proširiti financiranje i na poduzetnike.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la portata e la complessità dei compiti che la BEI è chiamata a svolgere richiedono un rinnovato impegno sulla riscrittura di un piano di governance che la rafforzi, non solo come istituzione finanziaria, ma anche come banca sede di conoscenze e buone pratiche. La sua capacità di indirizzo agli Stati membri e ai soggetti economici rappresenta infatti un valore aggiunto alla gestione dei fondi europei, al fine di finanziare progetti per accelerare la ripresa e aumentare la produttività.

Bene la relazione 2014 ma va sottolineata l'importanza di amplificare la trasparenza dei processi e l'intensificazione dell'assistenza tecnica e consulenza finanziaria, esaltando il fine ultimo di una omogenea crescita degli Stati membri per mezzo di una omogenea accessibilità alle forme di finanziamento.

Rincresce notare che si sono verificati su un tema a me caro, come l'azione climatica, molti casi di utilizzi di finanziamento per progetti finanziariamente insostenibili, con danno da ritardo difficilmente ristorabile rispetto ad ambiziosi progetti di sostenibilità ambientale.

 
  
MPphoto
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE). Evropska investicijska banka igra v evropskem, tako finančnem kot investicijskem, prostoru pomembno vlogo. Njeno poslanstvo je relativno jasno, vendar pa je včasih vprašanje, ali se to poslanstvo izvaja tako, kot je bilo na začetku njene ustanovitve zamišljeno.

Opozarjamo na, na nek način, po eni strani na vprašanje ne samo transparentnosti ampak preglednosti, na drugi strani pa določanja prioritet in pa seveda kriterijev in meril, na podlagi katerega se banka odloči, katere projekte bo financirala.

Mislim pa, da ta banka skupaj z drugimi finančnimi viri lahko postavlja in predstavlja velik vir za pravzaprav obuditev številnih, tudi ekonomskih, vprašanj v Evropi, zlasti tukaj seveda mala, srednja podjetja, ampak tudi vprašanj, ki se jih neposredno... samo posredno dotika.

Govorim o varovanju okolja, tudi o socialnih vprašanjih in seveda tistih pomembnih stvareh, ki silijo potem ljudi, da zaradi tudi vseh teh vprašanj zapuščajo svoje domove in potem predstavljajo tudi, na drugi strani, socialno breme.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo negarlo: ci sono ancora zone d'ombra nell'operato della BEI a partire dall'effetto leva sugli investimenti. Mancano dei dati trasparenti, non c'è traccia di dettagli precisi. Così anche per quanto riguarda il FEIS: aspettiamo che sia tirato fuori il coniglio dal cappello a cilindro? La magia però rischia di essere pagata a caro prezzo, se il denaro necessario per il piano Juncker è emesso anche dalla Cina, alla quale, guarda caso, si vorrebbe sciaguratamente attribuire lo status di economia di mercato, con effetti deleteri in Europa.

C'è poi il supporto della BEI a moltissime linee di credito per le banche: si tratta di azioni che andranno davvero a sostenere le piccole e medie imprese? Con quali strumenti finanziari? Non ci troveremo di nuovo di fronte alla grande finanza che sottrae ossigeno all'economia reale? Inoltre, qui dentro abbiamo sentito parlare di circolar economy, di cambiamento di paradigma, ma fintanto che la BEI sosterrà progetti come il TAP, gli inceneritori, i rigassificatori, le raffinerie di petrolio, non ci sarà alcuna concreta transizione dal fossile alle rinnovabili.

Per finire, vorrei ricordare che la BEI è nata quasi 60 anni fa per sostenere gli obiettivi politici dell'Unione europea e che l'unica unione di cui si avverte l'assoluta mancanza è proprio quella dei cittadini.

 
  
MPphoto
 

  Marco Valli (EFDD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Banca europea per gli investimenti è la banca pubblica più grande al mondo, cioè quella che fornisce i maggiori finanziamenti al mondo: parliamo di 75 miliardi di investimenti. I cittadini devono però sapere che questa banca pubblica europea, nei quali confluiscono i soldi di 28 Stati membri europei, finanzia, come ottavo paese, la Turchia, un paese che è fuori dall'Unione europea.

Questi fondi, per quanto ci riguarda, dovrebbero finanziare, per la maggior parte, progetti europei dall'altissimo valore aggiunto e sostenibili dal punto di vista sia sociale che ambientale, quindi non quei progetti infrastrutturali ancora basati sul fossile e sulle risorse che non sono rinnovabili. Quindi investire assolutamente di più, oltre a quello che già fatte nelle startup innovative e nelle PMI, perché quelle che danno più valore aggiunto nel tempo.

In più le valutazioni economiche: quelle che fate, vanno fatte con delle prospettive realistiche. Non possiamo permettere di finanziare autostrade senza macchine e treni, ad esempio, senza passeggeri e quindi tutte le opere, come il Castor, come il passante di Mestre, come la Brebemi a Milano, vanno condannate perché sono opere insostenibili e non bisogna più andare in quella strada, soprattutto col nuovo programma di investimenti infrastrutturali.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Pierre Moscovici, membre de la Commission. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais d'abord vous remercier pour le débat très fructueux, de qualité et très serein que nous avons eu aujourd'hui, qui montre que nous avons vraiment affaire à un projet d'intérêt général.

La situation économique et financière actuelle exige une action politique déterminée. Nous sommes convaincus que les activités de la BEI sont une composante cruciale des efforts de l'Union européenne pour rétablir une croissance durable et le niveau de l'emploi en Europe, en particulier à travers le partenariat entre la Commission et la BEI dans la mise en œuvre du plan d'investissement pour l'Europe, le plan Juncker de 315 milliards d'euros.

Je salue à nouveau le rapport du Parlement sur les activités de la BEI et je me réjouis que se poursuive une coopération fructueuse entre la Commission et la BEI.

Quelques mots sur deux sujets qui ont été souvent évoqués: transparence et lutte contre l'évasion fiscale, cohésion et convergence. Je parlerai aussi de la Grèce, puisque ce sujet a été évoqué, même s'il n'est pas tout à fait dans le dispositif, mais je sais qu'il intéresse beaucoup Werner Hoyer.

Sur la transparence et sur l'évasion fiscale, je rappelle que la Commission a adopté en janvier 2016 un paquet de lutte contre l'évasion fiscale, qui reflète les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'OCDE et du G20 – c'est ce qu'on appelle le BEPS – mais aussi les discussions au Parlement européen sur la lutte contre la planification fiscale agressive.

Pour la Commission – c'est ce que j'ai dit au Conseil Ecofin informel d'Amsterdam, il y a huit jours –, il fallait aller plus loin et ce paquet était un ensemble, un paquet global qu'il fallait adopter comme tel. Je compte vraiment, à juste titre d'ailleurs, sur la Présidence néerlandaise pour y parvenir. Dans ce contexte, la Commission travaille intensivement avec la BEI pour étudier comment les politiques de la BEI pourraient évoluer pour refléter les nouvelles mesures que nous mettrons en œuvre.

Sur la cohésion et la convergence, qu'on me comprenne bien. Nous souhaitons la convergence de l'économie européenne, celle de la zone euro. C'est notre priorité. La zone euro est une formidable réussite. Elle a su protéger les économies qui ont fait ce choix, mais il reste un problème de dynamique, qui est aussi un problème de partage équitable. La BEI et le plan Juncker sont des outils majeurs pour la relance de l'économie européenne, mais nous ne pouvons pas avoir un critère politique dans le choix des investissements.

Bien sûr, il est préférable, bien sûr, il est souhaité – et, bien sûr, la BEI comme la Commission y travaillent – que les projets retenus couvrent toute une série de secteurs. Évidemment, il est souhaitable – évidemment, la BEI et la Commission y travaillent – que tous les pays soient touchés par le plan Juncker et je trouve très bien que nous ayons déjà 22, 23 ou 25 pays qui font déjà l'objet de projets.

Mais la logique était une logique de projets. C'est un travail de qualité. Il s'agit bien d'encourager ceux qui savent innover et ceux qui savent porter des projets dans le cadre des secteurs qui sont les priorités du plan Juncker. Les projets, je veux le dire ici, doivent être choisis pour leurs mérites propres. Ils doivent préparer l'avenir et, d'ailleurs, ce n'est pas rendre service à tel ou tel pays que de penser qu'il faut nécessairement avoir une forme de saupoudrage de crédit. Il y a des capacités d'invention et d'innovation dans tous les pays de l'Union européenne, quelle que soit leur taille. C'est cela qui doit être recherché.

Un mot sur la Grèce, puisque le sujet a été évoqué, je ne veux pas m'y dérober, nous sommes en plein dans l'actualité. À mon sens et au sens de la Commission, nous sommes vraiment en condition de nous approcher d'un accord. Il reste sans doute un ou plusieurs pas à franchir, mais beaucoup de choses ont été faites et nous ne devons pas faire comme s'il y avait là une nouvelle crise qui couvait, alors que nous nous sommes beaucoup rapprochés dans la définition des mesures nécessaires et des réformes indispensables.

J'ai bon espoir que nous parvenions à cet accord rapidement. C'est en tout cas à cela que la Commission va s'atteler avec beaucoup de détermination. Nous devons travailler sur ce sujet avec beaucoup de sang-froid, avec beaucoup d'objectivité et avec une volonté partagée qui est qu'une Grèce réformée, une Grèce renforcée retrouve la croissance et soit capable de créer des emplois.

Sur ce point, bien sûr, le plan Juncker et l'action de la BEI, qui est un contributeur majeur, retrouvent tout leur rôle. Oui, nous avons besoin de croissance partout en Europe, partout dans la zone euro et pour cela, nous devons vraiment faire en sorte que les réformes aboutissent en Grèce, rapidement, de façon très déterminée.

Voilà, en conclusion, je dirai que le plan Juncker, pour nous, est sur les rails, au sens où les projets financés – et c'est cela le critère – sont vraiment des projets additionnels, au sens où ce sont des projets plus risqués qu'auparavant. J'ai coutume de dire – Werner Hoyer le sait – que le critère principal de réussite du plan n'est pas tant quantitatif que qualitatif. La question, c'est: est-ce qu'il y a un changement de culture? Est-ce qu'il y a un changement de culture dans les économies, avec la capacité de porter les projets, et un changement de culture dans les politiques européennes, dans ce que nous faisons à la Commission, dans ce que nous faisons avec la BEI, pour faire en sorte que ce soit le risque qui soit encouragé?

Nous devons rester vigilants, il ne s'agit pas de donner dans l'autosatisfaction. Je pense que le plan Juncker n'épuise pas tout le sujet et j'ai tendance à penser d'ailleurs que, s'il réussit, – ce que je souhaite et ce que je crois –, il faudra le prolonger. Ce n'est pas une affaire de trois ans, mais une affaire beaucoup plus longue. Notre déficit d'investissement ne s'arrêtera pas mi-2018.

Mais, sans être dans l'autosatisfaction, je pense franchement qu'avec ce plan, nous travaillons utilement à combler le déficit d'investissement dont souffre l'Europe. C'est encore une fois la clé essentielle si nous voulons élever notre niveau de croissance potentielle, élever notre niveau de croissance effective, créer beaucoup plus d'emplois, faire reculer le chômage.

Voilà notre objectif commun sur tous les bancs de cette Assemblée, à la Commission, à la Banque et dans les États membres. C'est pour cela, encore une fois, que nous sommes devant un débat que je vois comme un débat d'intérêt général.

 
  
MPphoto
 

  Werner Hoyer, Président de la Banque européenne d'investissement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, laissez-moi commencer par adresser un grand merci à M. Pirinski pour son rapport et à M. le commissaire Moscovici pour sa coopération très étroite et fructueuse ainsi que son soutien, dont nous bénéficions toujours.

I think that more than 40 Members of the European Parliament have taken the floor today, and I am expected to respond to each and every detailed question – I beg your pardon; this will not be possible. I promise you that each issue that has been raised today will be responded to by our services or by myself within the next couple of days or weeks, because you deserve the answers.

Let me concentrate on around seven points which I would like to raise. Firstly, I would like to thank Mr Liberadzki – I think he is not here anymore, but I would still like to thank him – because he pointed out that this is the EU’s bank, and we are the EU. If you mandate a bank in Europe or outside Europe with jobs that need to be done on behalf of Europe, then you are well advised to give that job to the EU’s bank – to those whom you can control, steer and have an influence on, and whom you can require to stick to the principles and criteria which the European Union sets for lending and the granting of guarantees.

In this context, I would like to say that Greece is of course a country of specific preoccupation for us, because we have seen over the last few years how difficult it is. We are the bank that was the strongest there before the crisis; we stayed there during the crisis – as the only one, practically; and we are very active now that the crisis is, hopefully, soon over. We have even changed the business model of the bank for the case of Greece a little bit – our other centralised model for lending and granting of guarantees is not deployed in Greece any more, because we have strengthened our presence on the ground as we want to reach the customers, the clients, the companies and the corporates directly with our personnel.

Thirdly: transparency, NCJ policies, and everything that has to do with that. We have received the message and understood Mr Pirinski, and we will follow it up. We support the Commission with all their efforts in this field. This is going to be very difficult in detail, because sometimes you move between the legitimate and the legal; sometimes the devil is in the use of illegitimate but legal means, and that sometimes poses very difficult challenges to a bank and to many other actors. Sometimes you wish the legislator would step in and clarify the situation – not only what is legal, but also what is legitimate.

Next point: the interinstitutional agreement. I completely agree that it is high time to bring it to a conclusion – I talked to several members of the leadership of this European Parliament today – and we are resolved to bringing this to a conclusion very soon. I want to have that done before the summer break, because this issue should be discussed in substance after the summer break when we have analyses of what the first year of the Juncker plan has brought. The key thing is – and it has been raised by several people – that we must make sure that we have a balanced approach to all Member States of the European Union. What does that mean? Well, of course, the EU bank does not have quotas – that is completely impossible, because we go for economically viable and sustainable projects and we observe criteria which are also ecological and of course social, and if these projects do not appear on the list of proposals, then there will not be such a programme. We will not give grants just in order to be present in the country if there is not a good project.

But let us look at the realities, and I would like to remove the myth of a lack of balance in the activities of the bank in the European Union. If you look at the total investment supported in 2015, the four countries with the highest percentage of activity are Latvia with 13.8% of GDP, Slovakia with 12.9%, Greece with 11.4% and Slovenia with 11.4%. At the end of the list you find Romania with the 0.3%, Bulgaria with 0.3%, Ireland with 0.3% and the Czech Republic with 0.4%.

Now let us go to the exposure of the bank: where is the Bank the most exposed? Well, the highest exposure is in Cyprus at 15.3% of GDP, Slovenia at 11.7%, Portugal at 11.0% and Hungary 9.9%. At the end of the list are Denmark at 1.1%, the Netherlands at 1.7%, Germany at 1.7% and the UK at 1.9%. This is the reality, and it shows the balance sheet of the bank as an expression of the spirit of solidarity in this European Union. Anything else is a myth.

On the question of steel production in China: what we have heard today in the European Parliament, unfortunately, is complete nonsense. The bank has never had – and does not have – any steel project in China, and the only one that has ever been brought to our attention as an idea by the Chinese has been rejected by us. So it is a propaganda thing that we have heard here today; it is not supported by facts.

I would like to conclude by saying, on social questions and social housing, that this is a very important point that we have sped up quite a bit, also in connection with the migration crisis, because migration solutions must not go to the detriment of those people in need who also need social housing. So, therefore, we see this as one big area where we have done some considerable stepping—up of business. More can be done, however, also in combination or in cooperation with the Member States or regions that are interested in that. Probably, in some countries, it is not really known on the national level what we do on the regional level, in particular when it comes to migration and to social housing.

Finally, I would like to say: don’t overdraw our capabilities. When the bank was founded in the 1950s in the Treaties of Rome, nobody would have thought that we would one day be an SME Bank. But nowadays we need this tool because of lack of access to finance for SMEs, and we used it for over 300 000 SMEs last year. That is 30% of our business volume. An additional business volume percentage of 27% is expected to go into climate—related lending. Of course, everybody thinks that 11.15% or more of lending should go into innovation and research and development. If you add that up and then come also to the question of digitalisation, which we have not touched upon here today but which is the key ingredient for preserving or restoring Europe’s competitiveness in the next couple of years, you easily end up at above 100%, and that cannot work either. We have to have a balance in this respect as well. We are trying to achieve this with your help.

 
  
  

IN THE CHAIR: MAIREAD McGUINNESS
Vice-President

 
  
MPphoto
 

  Georgi Pirinski, rapporteur. Madam President, may I join in the evaluation of this discussion as one that has been particularly interesting, substantial, substantive, and, I believe, indicative of the further actions that should be taken on behalf of the Bank, the Commission and Parliament – all of us.

Permit me to highlight three issues. The first, of course, has to do with investment. Commissioner Moscovici has pointed out that this, after all, is the weak link in the expectations for a more rapid upturn in the growth rate and, in general, improving the employment and growth situation.

There is one aspect which I would like to address at the very beginning, which has to do with cohesion and the distribution of investment resources. It might be true in relation to GDP, but the relationship – 60% to 5% and 40% to 23% – is a simple reflection of the facts of the signatures in 2014. Those are the facts. The disappointments that have been voiced are a reflection that there is not a feeling that the activities of the Investment Bank are addressing vigorously enough those parts of the European Union where the crisis has had its severest consequences.

One of my colleagues has said that this call for a greater spread of resources goes against the activities of the Bank as a bank. He has even challenged me by saying that the point I made is the product of political and country prejudices. I would simply like to refer to Protocol 28 to the Treaty, connected to Article 3, which has to do with cohesion, and which very clearly states that the contracting parties: ‘reaffirm their conviction that the European Investment Bank should continue to devote the majority of resources to the promotion of economic, social and territorial cohesion and declare their willingness to review the capital needs of the European Investment Bank as soon as this is necessary for that purpose.’

I would say further that, after all, in these countries receiving far fewer resources there are a sufficient number of viable, profitable and effective investment projects, which, however, require on-the-spot additional active engagement by the Bank and the services of the Commission in generating them in the proper investment mode. This also has to do with the concerns relating to ecology and social aspects. This cannot be, so to speak, a ‘business as usual’ development of projects.

I see that my time is up so I will name only two other urgent considerations. One was voiced by my colleagues from the Committee on Budgetary Control. I have heard President Hoyer commit to giving answers as soon as they are ready. I would invite the President to ask for a meeting of the Commission and really take the initiative in addressing questions which have been on the table for a number of years.

The third consideration has to do with the interaction with Parliament. Again, I believe that there is room for a rapid conclusion of the interinstitutional agreement and for the introduction of a regular process of parliamentary oversight, where the Bank can make its case and give information and we can work out a positive way of going forward.

I would like to thank President Hoyer for his words regarding the report, as well as Commissioner Moscovici and all those who took part in the debate.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place on Thursday, 28 April 2016.

Written statements (Rule 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. Vu le contexte économique que nous connaissons, l'Union européenne a décidé, en septembre 2014, de lancer un plan d'investissement. Dans ce cadre, la BEI doit accorder la priorité aux investissements qui accélèrent la relance et accroissent la productivité tout en encourageant l'emploi des jeunes, l'innovation et les PME!

Cependant, lancé en juillet 2015 pour relancer l'économie européenne, le Plan Juncker démarre lentement. Ce plan a pour objectif d'injecter 315 milliards € dans l'économie européenne en 3 ans et de créer un million d'emplois. Mais, selon les chiffres communiqués par la Commission européenne, seuls 7,5 milliards d'euros ont été déboursés par le FEIS depuis sa création.

À ce rythme, on peut estimer que 45 milliards d'euros seraient financés sur une période de trois ans soit environ 2/3 seulement des 63 milliards annoncés dans les projections de la Commission. C'est pourquoi nous avons insisté dans ce rapport pour que tous les moyens soient mis en œuvre afin de financer des projets liés à l'appui des objectifs politiques de l'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – Il compito principale della BEI, la banca dell'UE, consisterebbe nel dare sostegno finanziario nell'interesse dell'Unione. Nel 2014 ha finanziato 285 000 piccole e medie imprese e ha stipulato contratti per un totale di 413 progetti all'interno dell'UE, del valore di 69 miliardi di EUR e 92 nuovi progetti extra UE, del valore di 7,98 miliardi di EUR. Inoltre, nel medesimo anno, il FEI ha impegnato 3,3 miliardi di EUR in investimenti azionari e garanzie a favore delle piccole imprese. Purtroppo, nella BEI permangono alcune debolezze gravi: ad esempio, dovrebbe elaborare norme più severe sui conflitti d'interesse e dovrebbe potenziare le sue attività di controllo così da migliorare le informazioni sui beneficiari finali e prevenire con maggiore efficacia operazioni con intermediari finanziari aventi precedenti negativi in termini di trasparenza, frode, corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e impatti dannosi sul piano sociale e ambientale oppure registrati in piazze finanziarie offshore o in paradisi fiscali che si avvalgono di pratiche di pianificazione fiscale aggressiva. Ricordo inoltre che la BEI è stata inserita alla sedicesima posizione per quanto riguarda la trasparenza su una classifica di 17 organizzazioni dal 2014 Aid Transparency Index (ATI).

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου ( PPE), γραπτώς. Σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών προβλημάτων σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει τον θετικό ρόλο και τις δυνατότητες της ΕΤΕΠ για να στηρίξει και να προωθήσει την ανάπτυξη μέσω των χρηματοδοτήσεων σε κράτη μέλη που πραγματικά πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας και φθηνού χρήματος. Πιστεύω ότι η ΕΤΕΠ οφείλει να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η ανεργία στην ΕΕ είναι ανεξέλεγκτη και δυστυχώς αυξάνεται με δραματικούς ρυθμούς. Έτσι, θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ, και κατ’ επέκταση για την ΕΤΕΠ, η καταπολέμηση της ανεργίας.

Επίσης, διαπιστώνω ότι μέχρι σήμερα το μοντέλο λειτουργίας της ΕΤΕΠ δημιουργεί γραφειοκρατία που δεν συνάδει με τον αντικειμενικό της στόχο ο οποίος πρέπει να είναι η άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων και οικονομιών κρατών μελών. Θεωρώ πολύ σημαντικό η ίδια η ΕΤΕΠ να προβαίνει απευθείας σε αξιολόγηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Το ότι η ΕΤΕΠ δεν χρηματοδοτεί απευθείας τις επιχειρήσεις δημιουργεί αχρείαστη γραφειοκρατία και, πιθανώς, εξαιτίας αυτού του γεγονότος πολλές φορές τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος ( GUE/NGL), γραπτώς. Συζητήσαμε σήμερα την ετήσια έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το 2014. Είναι πράγματι απορίας άξιο πώς, τη στιγμή που η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες καθώς και τις υφιστάμενες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επέλεξε να διοχετεύσει το 59,4% του συνόλου της χρηματοδότησης για έργα στις πέντε κορυφαίες οικονομίες της ΕΕ, ενώ το μερίδιο των άλλων 23 κρατών μελών ανήλθε μόλις σε 30,3%. Ειδικά για την Ελλάδα, τη χώρα την οποία η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει περισσότερο από κάθε άλλη, η χρηματοδότηση από την Τράπεζα για την ίδια περίοδο ανήλθε μόλις στο 1,2% του συνόλου των χρηματοδοτήσεων. Ακόμη πιο παράδοξο είναι το γεγονός πως η Τουρκία κατατάσσεται επί του παρόντος στην πρώτη θέση μεταξύ των δικαιούχων χωρών της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ, απορροφώντας περίπου 3,5% των συνολικών δανείων της ΕΤΕπ, πράγμα που συνιστά έμμεση επιβράβευση του αυταρχικού καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο παραβιάζει ασύστολα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό και δρα ως διεθνής ταραξίας στο εξωτερικό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές της αν θέλει να ανταποκριθεί στην κρίσιμη αναπτυξιακή αποστολή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Benedek Jávor (Verts/ALE), in writing. The EIB is one of the strongest players in the EU when talking about investments in big-scale projects, providing direct funds and guarantees to governments and private and public enterprises. But a state of play where the EIB hides who the ultimate beneficiaries or the beneficial owners are, where the EIB continues to fund projects which are under investigation by OLAF or national authorities for fraud or corruption cannot be further tolerated. We demand that the EIB finally ends those practices.

The EIB must have a policy of zero tolerance for fraud, corruption and collusion and commit to strong integrity and ethical rules. The EIB should implement the highest transparency in their operations and focus on investments in environmentally-friendly and sustainable projects. Here we have a lot of room for improvement, as only 1% of the funds were spent for the renewable energy capacity development for the 13 new Member States in 2014. If we expect them to catch up and change their old-fashioned energy policies, then we clearly need to incentivise. Last but not least we have to prevent transactions to enterprises registered in offshore financial centres or tax havens which resort to aggressive tax planning.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. Considero que el informe apunta en la buena dirección cuando afirma que el BEI debe tener en cuenta, en su política de crédito, la necesidad de contribuir a la cohesión regional y al desarrollo de proyectos abandonados por el sector privado. Sin embargo, resulta difícil conciliar esta posición con la realidad de una institución cuya orientación económica está subordinada al mercado (como sucede, por lo demás, con todas las políticas europeas). Es por ello que el reverso de su «éxito» (la «adaptabilidad» a la competencia global) es la profundización del dominio de los grandes oligopolios frente al mantenimiento de las economías locales y el control democrático de la producción. Y, por desgracia, es esta la dirección en la que parece avanzar el BEI, con la financiarización de su política de crédito o su agresiva estrategia fuera de Europa. Es necesario que la financiación pública complemente a la inversión pública y a las decisiones soberanas de desarrollo que tomen los pueblos frente a los mercados. De lo contario, el BEI será solo un banco más.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne Európska investičná banka zohráva významnú úlohu v Európskom fonde pre strategické investície. Zriadenie fondu som podporil aj preto, lebo Európa potrebuje silný impulz, aby hospodárstvo nestagnovalo, aby rástla zamestnanosť a aby inflácia blízka nule nedusila ekonomiku. Bez kvalitných investícií sa to dosiahnuť nedá. Úlohou Európskeho fondu pre strategické investície je pritiahnuť súkromných investorov do projektov, ktoré je možné zrealizovať len preto, lebo fond znáša riziká. Aj kvôli tomu investície za 315 miliárd eur sú investície, ktoré by sa inak nezrealizovali. Ak si pozrieme niektoré investície, ktoré sú už pripravené na realizáciu pomocou fondu, nájdeme medzi nimi aj také, ktoré počítajú so zateplením desiatok tisícov bytov a domov. Takáto investícia podľa mňa nenesie žiadne riziká a v iných krajinách sa robí aj bez pomoci fondu. Preto je potrebné, aby Komisia financovanie takýchto projektov prehodnotila.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. Az EU bankjaként az EBB fő feladata, hogy a megfelelő projektek támogatásán keresztül hozzájáruljon a közös piac fejlődéséhez, az európai integráció mélyítéséhez, a munkahelyteremtéshez, ezáltal az EU versenyképességének növekedéséhez. A 2014-es évi jelentés számos pozitív eredményt mutat a kis- és középvállalkozások finanszírozása, az éghajlatváltozás elleni fellépés támogatása vagy az oktatásba, a készségfejlesztésbe és a fiatalok foglalkoztatásába történő befektetések terén. Ezek az eredmények mindenképp üdvözlendőek. Azonban az EBB erőfeszítései ellenére sem csökkent az EU-ban tapasztalható társadalmi és gazdasági egyenlőtlenség, sőt egyre súlyosabbá vált.

Ez annak az igazságtalan globális adózási rendszernek köszönhető, ahol a kkv-k és a bérből és fizetésből élők viselik az adóterhek legnagyobb részét, mialatt a kormányok újabb és újabb megszorításokat vezetnek be, a nagy vállalatok pedig egyre gazdagodnak. Ilyen körülmények között szélmalomharcnak tűnik a tagállamok közötti kohézió és szolidaritás előmozdításáért, az életminőség javításáért vagy a környezet védelméért folytatott küzdelem. Az EBB-nek mielőbb meg kell erősítenie az ügyleteihez kapcsolódó átvilágítási tevékenységét, hogy elkerülje az olyan szereplőkkel való együttműködést, akik offshore pénzügyi központokban vagy adóparadicsomokban vannak bejegyezve és agresszív adótervezési gyakorlatot folytatnak. E lépés megtétele elengedhetetlen az EBB részéről. Ahhoz azonban, hogy a bank projektjeinek egyértelműen érezhessük a hozzáadott értékét, a káros adózási gyakorlatok és offshore kiskapuk végleges felszámolása szükséges.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου