Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 27 април 2016 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на сесията
 2.Декларация на председателството
 3.Приветствие с добре дошли
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 5.Проверка на пълномощията: вж. протокола
 6.Искане за снемане на парламентарен имунитет: вж. протокола
 7.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 8.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) : вж. протокола
 10.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Изпращане на текстове на споразумения от Съвета: вж. протоколи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протоколи
 15.Ред на работа
 16.Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка (разискване)
 17.Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (разискване)
 18.Нападенията над болници и училища като нарушения на международното хуманитарно право (разискване)
 19.Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. (разискване)
 20.Защита на висшите интереси на детето (в трансграничен план) в Европа (разискване)
 21.Жените домашни помощници и болногледачки в ЕС (кратко представяне)
 22.Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии (кратко представяне)
 23.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (729 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2930 kb)
Правна информация - Политика за поверителност