Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 27. dubna 2016 - BruselRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 5.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 6.Žádost o zbavení parlamentní imunity: viz zápis
 7.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 8.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 10.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 11.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 12.Texty dohod dodané Radou: viz zápis
 13.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Plán práce
 16.Výroční zpráva Evropské investiční banky za rok 2014 (rozprava)
 17.Absolutorium za rok 2014 (rozprava)
 18.Útoky na nemocnice a školy jako porušení mezinárodního humanitárního práva (rozprava)
 19.Přístup veřejnosti k dokumentům v letech 2014-2015 (rozprava)
 20.Ochrana nejvlastnějšího zájmu dítěte (přes hranice) v Evropě (rozprava)
 21.Ženy pracující v domácnosti a pečující o jiné osoby v EU (krátké přednesení)
 22.Rovnost žen a mužů a zlepšování postavení žen v digitálním věku (krátké přednesení)
 23.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (729 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2930 kb)
Právní upozornění