Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 28. travnja 2016. - BruxellesRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Pravni aspekti, demokratski nadzor i provedba sporazuma između EU-a i Turske (rasprava)
 3.Agencija Europske unije za željeznice - Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije - Sigurnost željeznica (rasprava)
 4.Glasovanje
  4.1.Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije (pristupanje Hrvatske) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konvencija o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (pristupanje Hrvatske) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Zaštita najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu (B8-0487/2016)
  4.6.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o osnivanju europskog stupa socijalnih prava
  4.7.Agencija Europske unije za željeznice (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Sigurnost željeznica (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Razrješnica za 2014.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 8., 9., 10. i 11. ERF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Razrješnica za 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Razrješnica za 2014.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Razrješnica za 2014.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GNSS) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014. (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Radnice i njegovateljice u kućanstvu u EU-u (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Obrazloženja glasovanja
  5.1.Sporazum o zajedničkom zračnom prostoru između EU-a i Gruzije (pristupanje Hrvatske) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između EU-a i Izraela (pristupanje Hrvatske) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konvencija o uzajamnoj pomoći i suradnji među carinskim upravama (pristupanje Hrvatske) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Zahtjev za ukidanje imuniteta Bolesławu G. Piechi (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Zaštita najboljeg interesa djeteta diljem EU-a na temelju predstavki upućenih Europskom parlamentu (B8-0487/2016)
  5.6.Zahtjev za savjetovanje s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom o osnivanju europskog stupa socijalnih prava
  5.7.Agencija Europske unije za željeznice (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabilnost željezničkog sustava unutar Europske unije (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Sigurnost željeznica (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska komisija i izvršne agencije (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Razrješnica za 2014.: Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za financijsku godinu 2014. (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - 8., 9., 10. i 11. ERF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Sud (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Revizorski sud (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Odbor regija (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europska služba za vanjsko djelovanje (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a – Europski nadzornik za zaštitu podataka (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Razrješnica za 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor nad agencijama EU-a (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Razrješnica za 2014.: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Razrješnica za 2014.: Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Razrješnica za 2014.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Razrješnica za 2014.: Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Razrješnica za 2014.: Europska policijska akademija (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Razrješnica za 2014.: Europski potporni ured za azil (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Razrješnica za 2014.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za okoliš (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Razrješnica za 2014.: Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Razrješnica za 2014.: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za lijekove (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Razrješnica za 2014.: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za željeznice (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Razrješnica za 2014.: Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Razrješnica za 2014.: Agencija za opskrbu Euratoma (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Razrješnica za 2014.: Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Razrješnica za 2014.: Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Razrješnica za 2014.: Europski policijski ured (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Razrješnica za 2014.: Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Razrješnica za 2014.: Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Razrješnica za 2014.: Agencija za europski GNSS (GNSS) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće „Clean Sky” (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativne lijekove 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Razrješnica za 2014.: Zajedničko poduzeće SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Godišnje izvješće o Europskoj investicijskoj banci za 2014. (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Napadi na bolnice i škole kao povrede međunarodnoga humanitarnoga prava (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Javni pristup dokumentima za 2014. i 2015. (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Radnice i njegovateljice u kućanstvu u EU-u (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Jednakost spolova i osnaživanje žena u digitalnom dobu (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidjeti zapisnik
 7.Podnošenje dokumenata: vidjeti zapisnik
 8.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 9.Prijenos odobrenih sredstava: vidjeti zapisnik
 10.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici: vidjeti zapisnik
 11.Kalendar sljedeih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 12.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (9946 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (29444 kb)
Pravna napomena