Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2016 m. balandžio 28 d. - BriuselisAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.ES ir Turkijos susitarimo tesiniai aspektai, demokratinė kontrolė ir įgyvendinimas (diskusijos)
 3.ES geležinkelių agentūra - Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje - Geležinkelių sauga (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Prašymas atšaukti Bolesław G. Piecha imunitetą (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Vaiko interesų apsauga visoje ES remiantis Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis (B8-0487/2016)
  4.6.Prašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo
  4.7.ES geležinkelių agentūra (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Geležinkelių sauga (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 2014 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m. (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
  5.1.ES ir Gruzijos bendrosios aviacijos erdvės susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.ES ir Izraelio Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių aviacijos susitarimas (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konvencija dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo (Kroatijos įstojimas į ES) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Prašymas atšaukti Bolesław G. Piecha imunitetą (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Vaiko interesų apsauga visoje ES remiantis Europos Parlamentui pateiktomis peticijomis (B8-0487/2016)
  5.6.Prašymas konsultuotis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimo
  5.7.ES geležinkelių agentūra (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Geležinkelių sistemos sąveika Europos Sąjungoje (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Geležinkelių sauga (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indeksai, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Audito Rūmų specialioji ataskaita dėl 2014 m. budžeto įvykdymo patvirtinimo Komisijai (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: 8 asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis EPF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos Vadovų Taryba ir Taryba (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Teisingumo Teismas (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Audito Rūmai (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Regionų komitetas (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos išorės veiksmų tarnyba (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos ombudsmenas (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas - Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos koledžas (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aviacijos saugos agentūra (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos bankininkystės institucija (EBI) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos aplinkos agentūra (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos žuvininkystės kontrolės agentūra (EŽKA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vaistų agentūra (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (OEDT) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos mokymo fondas (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Euratomo tiekimo agentūra (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos policijos biuras (Europolas) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos GNSS agentūra (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“ (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (NVI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: bendroji įmonė SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Europos investicijų banko 2014 m. metinė ataskaita (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Išpuoliai prieš ligonines ir mokyklas pažeidžiant tarptautinę humanitarinę teisę (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais 2014–2015 m. (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Namų ūkio darbuotojos ir priežiūros paslaugų teikėjos moterys ES (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas skaitmeniniame amžiuje (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 7.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų (žr. protokolą)
 9.Asignavimų perkėlimas (žr. protokolą)
 10.Per šį posėdį priimtų tekstų perdavimas (žr. protokolą)
 11.Kitų posėdžių kalendorinis planas (žr. protokolą)
 12.Sesijos atidėjimas
Diskusijos
Atnaujinta informacija (9946 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (29444 kb)
Teisinis pranešimas