Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Joi, 28 aprilie 2016 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Aspecte juridice, control democratic și punerea în aplicare a Acordului UE-Turcia (dezbatere)
 3.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene - Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană - Siguranța feroviară (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (B8-0487/2016)
  4.6.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la crearea unui pilon european al drepturilor sociale
  4.7.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Siguranța feroviară (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Accesul public la documente în anii 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Explicaţii privind votul
  5.1.Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Protejarea interesului superior al copilului în întreaga UE pe baza petițiilor adresate Parlamentului European (B8-0487/2016)
  5.6.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European cu privire la crearea unui pilon european al drepturilor sociale
  5.7.Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Siguranța feroviară (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comisia Europeană și agențiile executive (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Descărcarea de gestiune 2014: Rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune acordate Comisiei (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Parlamentul European (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Consiliul European şi Consiliul (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Justiție (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Curtea de Conturi (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Economic şi Social European (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Comitetul Regiunilor (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Serviciul European de Acţiune Externă (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Ombudsmanul European (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Descărcarea de gestiune 2014: bugetul general al UE - Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Descărcarea de gestiune 2014: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor UE (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Descărcarea de gestiune 2014: Colegiul European de Poliţie (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Descărcarea de gestiune 2014: Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Bancară Europeană (ABE) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Descărcarea de gestiune 2014: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană de Mediu (AEM) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Descărcarea de gestiune 2014: Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Descărcarea de gestiune 2014: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană a Căilor Ferate (AEF) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Descărcarea de gestiune 2014: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Descărcarea de gestiune 2014: Fundaţia Europeană de Formare (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Descărcarea de gestiune 2014: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Descărcarea de gestiune 2014: Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Descărcarea de gestiune 2014: Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Descărcarea de gestiune 2014: Oficiul European de Poliție (EUROPOL) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Descărcarea de gestiune 2014: Agenția GNSS European (GNSS) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru aeronautică și mediu (CLEAN SKY) (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Descărcarea de gestiune 2014: Întreprinderea comună SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Accesul public la documente în anii 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 7.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 8.Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbal
 9.Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbal
 10.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 11.Calendarul următoarelor şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 12.Întreruperea sesiunii
Dezbateri
Ediţie revizuită (9946 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (29444 kb)
Notă juridică