Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 11 mei 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 5.Agentschap van de EU voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (debat)
 6.Toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling en au-pairactiviteiten (debat)
 7.Stemmingen
  7.1.Vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren (A8-0064/2016 - Sander Loones) (stemming)
  7.2.Agentschap van de EU voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  7.3.Toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling en au-pairactiviteiten (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström) (stemming)
  7.4.Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (B8-0562/2016) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Vrijstellingen voor grondstoffenhandelaren (A8-0064/2016 - Sander Loones)
  8.2.Agentschap van de EU voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) (A8-0164/2016 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
  8.3.Toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling en au-pairactiviteiten (A8-0166/2016 - Cecilia Wikström)
  8.4.Versnelde tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid (B8-0562/2016)
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Verklaring van de Voorzitter
 12.Verzoek om verdediging van de immuniteit: zie notulen
 13.Samenstelling fracties: zie notulen
 14.Aangenomen besluit inzake de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (debat)
 15.Herstel van een volledig functionerend Schengen-stelsel (debat)
 16.De vorderingen van Turkije bij het voldoen aan de vereisten van het stappenplan voor visumliberalisering (debat)
 17.Verplichte automatische gegevensuitwisseling op het vlak van belastingen (debat)
 18.Bestrijden van ongelijkheid om een inclusieve en duurzame economische groei in de EU te bevorderen (debat)
 19.Verplichte aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst voor bepaalde voedingsmiddelen (debat)
 20.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 21.Hydro-elektrische sector in Europa (debat)
 22.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 23.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1937 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6656 kb)
Juridische mededeling