Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 12. maj 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Andragender: se protokollen
 4.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 6.Rammeaftale om forældreorlov (forhandling)
 7.Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel (forhandling)
 8.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  8.1.Krimtatarerne
  8.2.Gambia
  8.3.Djibouti
 9.Afstemningstid
  9.1.Krimtatarerne (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (afstemning)
  9.2.Gambia (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (afstemning)
  9.3.Djibouti (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (afstemning)
  9.4.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (afstemning)
  9.5.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (B8-0581/2016) (afstemning)
  9.6.Kinas status som markedsøkonomi (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (afstemning)
  9.7.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (afstemning)
  9.8.Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (B8-0545/2016) (afstemning)
  9.9.Rammeaftale om forældreorlov (A8-0076/2016 - Maria Arena) (afstemning)
  9.10.Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (B8-0581/2016)
  10.3.Kinas status som markedsøkonomi (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomstland for visse fødevarer (B8-0545/2016)
  10.6.Rammeaftale om forældreorlov (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Lån i udenlandsk valuta (forhandling)
 14.Forslag om mistillidsvotum til Kommissionen
 15.Lån i udenlandsk valuta (fortsat forhandling)
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (2196 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (7192 kb)
Juridisk meddelelse