Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια (συζήτηση)
 7.Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (συζήτηση)
 8.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1.Τάταροι της Κριμαίας
  8.2.Γκάμπια
  8.3.Τζιμπουτί
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  9.1.Τάταροι της Κριμαίας (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (ψηφοφορία)
  9.2.Γκάμπια (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (ψηφοφορία)
  9.3.Τζιμπουτί (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (ψηφοφορία)
  9.4.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (ψηφοφορία)
  9.5.Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (B8-0581/2016) (ψηφοφορία)
  9.6.Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (ψηφοφορία)
  9.7.Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (ψηφοφορία)
  9.8.Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (B8-0545/2016) (ψηφοφορία)
  9.9.Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια (A8-0076/2016 - Maria Arena) (ψηφοφορία)
  9.10.Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
  10.1.Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (B8-0581/2016)
  10.3.Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (B8-0545/2016)
  10.6.Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Δάνεια σε ξένο νόμισμα (συζήτηση)
 14.Πρόταση μομφής κατά της Επιτροπής
 15.Δάνεια σε ξένο νόμισμα (συνέχεια της συζήτησης)
 16.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2196 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (7192 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου