Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 12. toukokuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 4.Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 6.Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (keskustelu)
 7.Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (keskustelu)
 8.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  8.1.Krimin tataarit
  8.2.Gambia
  8.3.Djibouti
 9.Äänestykset
  9.1.Krimin tataarit (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (äänestys)
  9.2.Gambia (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (äänestys)
  9.3.Djibouti (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (äänestys)
  9.4.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (äänestys)
  9.5.Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (B8-0581/2016) (äänestys)
  9.6.Kiinan markkinatalousasema (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (äänestys)
  9.7.Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (äänestys)
  9.8.Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (B8-0545/2016) (äänestys)
  9.9.Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (A8-0076/2016 - Maria Arena) (äänestys)
  9.10.Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys ravintola-alalla ja vähittäiskaupassa (B8-0581/2016)
  10.3.Kiinan markkinatalousasema (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Agenda 2030:n ja kestävän kehityksen tavoitteiden seuranta ja tilanne (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Tiettyjen elintarvikkeiden alkuperämaan tai lähtöpaikan pakollinen ilmoittaminen (B8-0545/2016)
  10.6.Vanhempainvapaata koskeva puitesopimus (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Ihmiskaupan ehkäiseminen ja torjuminen (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Valuuttalainat (keskustelu)
 14.Epäluottamuslause-esitys komissiolle
 15.Valuuttalainat (jatkoa keskustelulle)
 16.Poslanecký mandát
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2196 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7192 kb)
Oikeudellinen huomautus