Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 12. mája 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 6.Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (rozprava)
 7.Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Krymskí Tatári
  8.2.Gambia
  8.3.Džibutsko
 9.Hlasovanie
  9.1.Krymskí Tatári (RC-B8-0582/2016, B8-0582/2016, B8-0585/2016, B8-0586/2016, B8-0588/2016, B8-0589/2016, B8-0590/2016, B8-0592/2016) (hlasovanie)
  9.2.Gambia (RC-B8-0591/2016, B8-0591/2016, B8-0593/2016, B8-0595/2016, B8-0598/2016, B8-0600/2016, B8-0602/2016) (hlasovanie)
  9.3.Džibutsko (RC-B8-0594/2016, B8-0594/2016, B8-0596/2016, B8-0597/2016, B8-0599/2016, B8-0601/2016, B8-0603/2016) (hlasovanie)
  9.4.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati) (hlasovanie)
  9.5.Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (B8-0581/2016) (hlasovanie)
  9.6.Štatút trhového hospodárstva Číny (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016) (hlasovanie)
  9.7.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (B8-0583/2016, B8-0587/2016) (hlasovanie)
  9.8.Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (B8-0545/2016) (hlasovanie)
  9.9.Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (A8-0076/2016 - Maria Arena) (hlasovanie)
  9.10.Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu (A8-0144/2016 - Catherine Bearder) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)
  10.2.Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu (B8-0581/2016)
  10.3.Štatút trhového hospodárstva Číny (B8-0604/2016, B8-0605/2016, RC-B8-0607/2016, B8-0607/2016, B8-0608/2016, B8-0609/2016, B8-0610/2016, B8-0611/2016, B8-0612/2016)
  10.4.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (B8-0583/2016, B8-0587/2016)
  10.5.Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín (B8-0545/2016)
  10.6.Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke (A8-0076/2016 - Maria Arena)
  10.7.Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu (A8-0144/2016 - Catherine Bearder)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Úvery v cudzej mene (rozprava)
 14.Návrh na vyslovenie nedôvery Komisii
 15.Úvery v cudzej mene (pokračovanie rozpravy)
 16.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (2196 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7192 kb)
Právne oznámenie